Bygge organisasjonskultur som en strategisk kapabilitet

Kultur er limet som holder en organisasjon sammen. Det er den mest kritiske variabelen for suksess fordi det dikterer engasjement, produktivitet og bevaring blant de ansatte. Kulturen din vil muliggjøre – eller senke – forretningsstrategien din.

Kultur understøtter alle aspekter av hvordan organisasjonen fungerer

Kulturen i en organisasjon er innebygd i selve stoffet som holder den sammen. Den driver alt: Fra hvordan beslutninger tas til hvordan tilbakemeldinger gis, fra hvordan organisasjonen din lærer og utvikler seg, til hvordan ansatte blir med eller forlater deg.

Mulighetene, utfordringene og barrierene organisasjoner kan stå overfor ved endring av organisasjonskulturen inkluderer:

 • Revurdere kommando og kontroll
 • Bygge tillit og ansvar
 • Bryte ned siloer for å fremme samarbeid og innovasjon
 • Skape et ekte kundesentrisk tankesett
 • Kultivere åpenhet og nysgjerrighet for å fremme ekte inkludering
 • Fremme mindfulness for å bli bærekraftig ved kjernen

Kultur må derfor forstås som en organisatorisk kapabilitet og utvikles i «nær samtale» med bedriftsstrategi. Det er bare ved å forskyve og tilpasse kulturen din for å passe med dine nye prioriteringer at du kan oppnå ekte transformasjon.

Tilpasse arbeidsstyrkekulturen med dine prioriteringer for å oppnå reell transformasjon

68 %

ser en forbedret kultur som kritisk viktig for å drive frem forretningsresultater, og tiltrekke og beholde talenter.

74 %

er enige i at kultur er avgjørende når man implementerer fleksibelt arbeid.

Hvordan endrer vi organisasjonskultur?

 • Utforme en ønsket kultur

  En felles utformet målrettet kultur bringer medarbeidere sammen og projiserer en ønskelig fremtid for alle ansatte. Målene skal være ambisiøse og i tråd med organisasjonens strategiske retning. Den bør bygge på styrkene til den nåværende arbeidsstyrkekulturen, og forutse og oppfylle fremtidens behov.
 • Reflekter over eksisterende atferd

  En autentisk evaluering av den nåværende arbeidsstyrkekulturen og relatert atferd er nøkkelen til vellykket transformasjon. Denne prosessen genererer et bilde av virkeligheten, utløser prosessen med atferdsendring og skaper en sterk oppfordring til handling.
 • Fjern kulturbarrierer

  Identifisere artefakter og atferd som hindrer personer i å opptre i tråd med den målrettede kulturen. Skriftlige og uskrevne regler vil komme til forgrunnen og bli stilt spørsmål ved. Å omstrukturere eller kvitte seg med slike regler vil fjerne hindringer som hindrer medarbeidere i å tilpasse seg den nye normalen.
 • Inviter til utvikling

  Hele transformasjonsreisen er en invitasjon for ansatte til å utvikle både organisasjonen og seg selv. Det er et løfte som må holdes. I den nye organisasjonslæringsprosessen vil nye måter å jobbe på bli utforsket og internalisert.
 • Aktiver hver ansatt

  Gjennom lederskapstilpasning og utvikling, begynner lederne å fungere som rollemodeller og vil aktivt forme endringer. Kontinuerlig kommunikasjon adresserer barrierene for transformasjon. Dialog og deltakelse genererer aksept og engasjement i arbeidsstyrken og aktiverer alle for fremtiden.
Ansattengasjement

Allegro

Forbedre opplevelser, lås opp ytelse og styrk endring med et strategisk program for å lytte til ansatte.
Relaterte produkter som kan kjøpes
  Relaterte løsninger
   Relatert innsikt