Toptalent aantrekken en behouden door pay-for-skills te stimuleren

Bij agile workforce management gaat het erom bekwaam talent te identificeren, behouden en verplaatsen. Het bevorderen van pay-for-skills-praktijken kan toptalent tegen concurrerende tarieven aantrekken en bedrijven toekomstbestendig maken.

Uitdagingen

  • Het is moeilijk om de skills aan te trekken en te behouden die nodig zijn om te transformeren voor de toekomst.
  • Onze traditionele beloningsmodellen zijn niet in lijn met de nieuwe vereisten voor wendbaarheid en flexibiliteit.
  • Het gebrek aan transparantie in onze compensatieprogramma's belemmert het vertrouwen van de werknemers in de organisatie.
  • We weten niet welke vaardigheden het meest waardevol zijn en we zijn bezorgd dat we te veel of te weinig betalen voor de verkeerde vaardigheden.
Een heroverweging van de beloningsplannen staat in de top 5 agendapunten voor HR, waarbij 36% van de respondenten het als topprioriteit noemt.

De Mercer Skills Edge-oplossing kan je helpen om betalingen op basis van vaardigheden te bevorderen.

Pay-for-skills praktijken kunnen leiden tot meer aantrekkingskracht en behoud van cruciale vaardigheden. Bovendien kunnen zij andere initiatieven op het gebied van personeel versterken en ondersteunen, zoals personeelsplanning, prestatiebeheer en loopbaanontwikkeling. Mercer-producten die initiatieven pay-for-skills ondersteunen, zijn onder meer:

Skillsbibliotheek

Leg de basis voor op skills-based besluitvorming.

Meer informatie over de vaardighedenbibliotheek

   

Vaardigheden kaart

Gebruik beoordelings- en goedkeuringsworkflows om vaardigheden en bekwaamheden in kaart te brengen voor uw taken.

Meer informatie over de vaardighedenkaarten

Skills Pricer

Bepaal welke skills het meest waardevol zijn voor uw organisatie.

Meer informatie over Skills Pricer

Skills pay planner

Geef uw vergoedingspakket opnieuw vorm met betaling-voor-skills

Download Skills pricer overzicht

Bekijk onze interviews over methodes voor skills-based salarissen

In deze interviewserie praten verschillende consultants van Mercer met leidinggevenden van IBM over het traject dat IBM heeft afgelegd om een op vaardigheden gebaseerde salarisaanpak te plannen en aan te nemen.

Wat heeft IBM ertoe bewogen om skills op te nemen in beloningsbeslissingen?

Wie waren de cruciale belanghebbenden en hoe hebt u uw businesscase opgebouwd?

Hoe hebt u de overgang en verandering in de hele organisatie beheerd?

Wat waren de gevolgen voor het bedrijf en welke invloed had het op de wervings- en retentiepraktijken?

Hoe hebt u uw prestatiebeoordelingsprogramma gekoppeld aan het pay-for-skills programma?

Heeft het pay for skills programma geleid tot een salariswijziging voor alle functiegroepen, ook voor soft skills?

Hoe reageerden werknemers op de overgang?

Hoe ziet u de ontwikkeling pay for skills in de toekomst?

Slechts 12% van de respondenten geeft aan de marktvraag naar skills formeel te monitoren, maar dit cijfer neemt snel toe door de toegang tot nieuwe databronnen en technologie.
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten