Toptalent aantrekken en behouden door pay-for-skills te stimuleren

Bij agile workforce management gaat het erom bekwaam talent te identificeren, behouden en verplaatsen. Het bevorderen van pay-for-skills-praktijken kan toptalent tegen concurrerende tarieven aantrekken en bedrijven toekomstbestendig maken.

Uitdagingen

  • Het is moeilijk om de skills aan te trekken en te behouden die nodig zijn om te transformeren voor de toekomst.
  • Onze traditionele beloningsmodellen zijn niet afgestemd op nieuwe vereisten voor wendbaarheid en flexibiliteit.
  • Het gebrek aan transparantie in onze compensatieprogramma's belemmert het vertrouwen van de werknemers in de organisatie.
  • We weten niet welke vaardigheden het meest waardevol zijn en we zijn bezorgd dat we te veel of te weinig betalen voor de verkeerde vaardigheden.
Een heroverweging van de beloningsplannen is een van de vijf meestbesproken agendapunten voor HR, waarbij 36% van de respondenten het als topprioriteit noemt.

De Skills-Edge Suite van Mercer kan u helpen de beloning voor vaardigheden te bevorderen

Pay-for-skills praktijken kunnen leiden tot meer aantrekkingskracht en behoud van cruciale vaardigheden. Bovendien kunnen zij andere people-initiatieven, zoals personeelsplanning, prestatiebeheer en loopbaanontwikkeling, versterken. Mercer-producten die initiatieven pay-for-skills ondersteunen, zijn onder meer:
Skills library

Leg de basis voor op skills-based besluitvorming.

Meer informatie over de Skills library

Skills pricer

Bepaal welke skills het meest waardevol zijn voor uw organisatie.

Bezoek nu onze online shop

Skills pay planner

Geef uw vergoedingspakket opnieuw vorm met betaling-voor-skills

Download Skills pricer overzicht

Bekijk onze interviews over methodes voor skills-based salarissen

In deze interviewserie praten verschillende consultants van Mercer met leidinggevenden van IBM over het traject dat IBM heeft afgelegd om een op vaardigheden gebaseerde salarisaanpak te plannen en aan te nemen.

Wat heeft IBM ertoe bewogen om skills op te nemen in beloningsbeslissingen?

Wie waren de cruciale belanghebbenden en hoe hebt u uw businesscase opgebouwd?

Hoe hebt u de overgang en verandering in de hele organisatie beheerd?

Wat waren de gevolgen voor het bedrijf en welke invloed had het op de wervings- en retentiepraktijken?

Hoe hebt u uw prestatiebeoordelingsprogramma gekoppeld aan pay-for-skills prgramma?

Heeft het pay for skills programma geleid tot een salariswijziging voor alle functiegroepen, ook voor soft skills?

Hoe reageerden werknemers op de overgang?

Hoe ziet u de ontwikkeling pay for skills in de toekomst?
Slechts 12% van de respondenten geeft aan de marktvraag naar skills formeel te monitoren, maar dit cijfer neemt snel toe door de toegang tot nieuwe databronnen en technologie.
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten