Beleggingsstrategieën voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) 

We hebben uitgebreide ervaring met onderzoek naar en advies over investeringen in diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity, equity and inclusion, DEI). We kunnen met u samenwerken om te definiëren wat diversiteit betekent voor uw organisatie, door het te integreren in uw portefeuille en het besluitvormingsproces voor investeringen. Wij kunnen u helpen positieve veranderingen door te voeren en u tegelijkertijd helpen uw bedrijfsdoelen te bereiken.

DEI-beleggen staat hoog op de agenda van beleggers 

Als onderdeel van een duurzame beleggingsstrategie kan het integreren van een DEI-lens in uw besluitvormingsproces u helpen portefeuilles te stroomlijnen met de missie en waarden van uw organisatie. Het positioneert u ook om duurzame rendementen op lange termijn te behalen en te helpen bij het stimuleren van veranderingen die uiteindelijk voor ons allemaal kunnen zorgen.

Onderzoek toont aan dat organisaties met sterke DEI-referenties beter presteren. Het is duidelijk dat een meer diverse, rechtvaardige en inclusieve werkomgeving innovatie stimuleert.

DEI is een belangrijke overweging in elke duurzame beleggingsstrategie, maar er blijven belangrijke uitdagingen bestaan. Het uitvoeren van alle aspecten van het beleggingsproces vergt aanzienlijke middelen. Het kost met name tijd om de beste DEI-managers te identificeren en er toegang toe te krijgen. Dit is waar we kunnen helpen.

Ons eigen onderzoek en diepgaande analyse van DEI-kwesties werd in 2007 gelanceerd. Tegenwoordig is onze aanpak op dit gebied erop gericht de meest overtuigende kansen op te sporen die het best bij uw doelstellingen passen en tegelijkertijd een positieve verandering bewerkstelligen. Waar u zich ook bevindt op uw DEI-investeringstraject, wij kunnen u helpen definiëren wat diversiteit voor uw organisatie betekent. We kunnen u ook laten zien hoe u het kunt integreren in uw portefeuille en het besluitvormingsproces voor beleggingen.

Drijfveren achter de stijging van DEI-investeringen*

29%

Meer dan 29% van de private equity-bedrijven die eigendom zijn van vrouwen presteert in het hoogste kwartiel.

34%

Meer dan 34% van de private equity-bedrijven in minderheid bezit presteert in het hoogste kwartiel.

19%

Bedrijven met een meer dan gemiddelde diversiteit behaalden 19% hogere innovatie-inkomsten.

35%

Bedrijven in het bovenste kwartiel voor raciale/etnische diversiteit hebben 35% meer kans om hun collega's te overtreffen.

15%

Bedrijven in het bovenste kwartiel voor genderdiversiteit hebben 15% meer kans om hun leeftijdsgenoten te overtreffen.

Veelvoorkomende uitdagingen bij DEI-beleggingen

Onder meer het vinden van en investeren bij managers die potentieel hoogwaardige resultaten kunnen leveren en tegelijkertijd zinvolle DEI-doelen bereiken. Het wereldwijde Mercer research team is in staat om samen met onze klanten gelijkgestemde managers te vinden die met u werken aan DEI- en financiële doelstellingen.

De beleggingsmarkt beweegt richting meer diversiteit in portefeuilles. Institutionele beleggers hebben daarom de mogelijkheid om deze verschuiving te omarmen en de kansen die het biedt te benutten. Ons onderzoek, advies en solutions helpen bij het bereiken van die doelen die uniek zijn voor uw bestuursmodel en het realiseren van uw beleggingsdoelstellingen.

Wij geloven dat een evenwichtige portefeuille met sterke, diverse managers in verschillende stadia van ontwikkeling (dus ook startende managers en meer ervaren managers) een aantrekkelijk risico-gecorrigeerd rendement kan opleveren.

Manager selectie is een cruciaal onderdeel bij het opbouwen van een portefeuille, maar een keuze maken uit honderden diverse managers kan overweldigend zijn. Ons robuuste proces voor sourcing, manageronderzoek en due diligence kan u helpen die managers te identificeren waarvan wij denken dat ze consistent en continu beter zullen presteren dan hun collega's.

Drie stappen om DEI te integreren in uw beleggingsportefeuille

Waar u zich ook bevindt op uw DEI-reis, wij kunnen u helpen bij het opstellen van een plan om uw doelen te bereiken.
 1. Leg vast wat diversiteit voor u betekent
  Diversiteit betekent verschillende dingen voor verschillende beleggers, dus de eerste stap is om te definiëren wat het voor u betekent. Wij kunnen u helpen de mogelijke voordelen en uitdagingen te begrijpen die verbonden zijn aan verschillende DEI-kwalificaties. Dit zorgt ervoor dat uw polis de richting ondersteunt die u wilt volgen zonder te omslachtig te zijn of uw portefeuille te beperken. Sommige klanten richten zich bijvoorbeeld uitsluitend op de samenstelling van het eigendom van een bedrijf, terwijl andere de samenstelling van belangrijke besluitvormers omvatten.
 2. Een proces en plan opbouwen 
  Stap twee is het definiëren van duidelijke DEI-investeringsdoelen en de processen en procedures die nodig zijn om deze doelen te ondersteunen. Dit vereist vaak het wijzigen van beleggingsbeleidsverklaringen. Sommige klanten gebruiken bijvoorbeeld een daadwerkelijk percentagedoel voor kapitaal dat is toegewijd aan DEI-managers, terwijl anderen bredere begeleiding gebruiken. Het is ook belangrijk om meetmechanismen in te stellen om uw voortgang naar uw DEI-doelen te evalueren en te begrijpen.
 3. Implementeer uw plan
  Er zijn tegenwoordig honderden diverse fondsen op de markt. We voeren voortdurend onderzoek uit om u te helpen de markt snel te begrijpen en we helpen u bij het creëren van aangepaste zoekopdrachten om kansen te identificeren die voldoen aan uw specifieke DEI-criteria. Onze toegewijde DEI-onderzoekers bieden samengestelde expertise van managers om ervoor te zorgen dat u uw beleggingsplannen kunt uitvoeren.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten