Schadelastbeheersing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wij helpen organisaties om de regie te nemen over het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Door zowel het juridische en het financiële kader als goed werkgeverschap mee te nemen in onze adviezen, beheerst u de WGA-instroom en beperkt u de financiële gevolgen van verzuim.

De uitdagingen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid

De verzuimcijfers blijven stijgen, terwijl aan de andere kant de krapte op de arbeidsmarkt nog nooit zo hoog is geweest. Juist nu is het belangrijk om grip en controle te hebben op verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Er zijn veel partijen betrokken bij een verzuim- of arbeidsongeschiktheidsdossier. Zowel binnen organisaties (leidinggevende, casemanager, HR-functionaris) als daarbuiten (de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, interventiebedrijven, UWV, belastingdienst en verzekeraars).

Een andere uitdaging is grip houden op de financiële kant van het verzuim. Denk aan oplopende kosten bij (loondoorbetaling bij ziekte, WGA-uitkeringen, een verhoogde verzekeringspremie, doorlopende arbeidsovereenkomst, sanctie of claim) naarmate het verzuim of de arbeidsongeschiktheid langer duurt.

Onze casemanagers helpen u de regie te nemen

Wij helpen organisaties om de regie te nemen over het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Door zowel het juridische en het financiële kader, maar ook goed werkgeverschap mee te nemen in onze adviezen. Zo beheerst u de WGA-instroom en beperkt de financiële gevolgen van het verzuim.

Dit doen wij door:

  • Het in kaart brengen van de (financiële) risico’s en te helpen bij de re‑integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers
  • Te adviseren bij frequent verzuim en te ondersteunen bij het nemen van de regie en aansturing van onder andere de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeraar
  • Het geven van advies bij loonsancties, vangnet, regres, no risk, bezwaar- en beroepsprocedures en andere gerelateerde zaken
  • Het regelen van cofinanciering bij uw verzekeraars bij de inzet van re-integratieactiviteiten (bijvoorbeeld op uw verzuim- en WGA verzekering)

Consulting, broking en tooling

Of uw organisatie nu een klein bedrijf, een lokale werkgever of een grote multinational is, wij kunnen een uitgebreid scala aan oplossingen bieden op het gebied van gezondheids- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Met uw bedrijfsdoelstellingen als uitgangspunt stellen we samen een doordachte strategie op voor het aanbieden van onderscheidende arbeidsvoorwaarden gericht op het betrokken, gemotiveerd en gezond houden van uw medewerkers.
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten