WGA ERD

Het is voor werkgevers een uitdagende tijd. Er zijn grote veranderingen gaande die grote impact hebben op organisaties en de mensen die er werken.

Navigeren in onzekere en complexe tijden

De krapte in de arbeidsmarkt is nog nooit zo hoog geweest. En dat terwijl bij veel werkgevers een groot deel van de arbeidscapaciteit thuis zit wegens ziekte.

Hoog (en stijgend) verzuim. Bijna 50% van de werknemers verzuimt en  47% van de verzuimdagen is werkgerelateerd. Psychische klachten, overspannenheid en burn-out (27%) zijn hiervan de voornaamste oorzaak. Gevolgd door lichamelijke klachten (24%).

Wij geloven daarom ook dat het belangrijker is dan ooit om jouw mensen gezond, vitaal en betrokken te houden. Maar ook dat is geen vanzelfsprekendheid in deze tijden.

Dit vraagt om visie, beleid en uitvoering

De zorgen zijn niet nieuw: het ziekteverzuim bij veel werkgevers is hoog, het aantal arbeidsongeschikten neemt toe en het UWV kan het werk niet aan.

Stijging uitkeringen

In de eerste 8 maanden van 2021 is het aantal nieuwe WIA-uitkeringen met 11,4% gestegen. 

Grote achterstand UWV

UWV heeft een grote achterstand bij het keuren van zieke werknemers. Gelet op het tekort aan verzekeringsartsen, lijkt hier op korte termijn geen einde aan te komen.

Onterechte doorbelasting

In de eerste 8 maanden van 2021 is 38% van de WGA-uitkeringen als voorschot verstrekt. Controleer daarom altijd alle beschikkingen die binnenkomen!

Toch betekent dit niet dat werkgevers machteloos staan: met een duidelijke visie, gedegen beleid en een goede uitvoering is het wel degelijk mogelijk om door deze tijden te navigeren. Want niemand – werknemers zelf en werkgevers – heeft er baat bij als meer dan 4% (en in sommige sectoren nog veel meer) van de arbeidsproductiviteit verloren gaat aan verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Integrale aanpak waarbij wij u helpen om cijfers te verbinden met empathie

 • Inventariseer
  Breng de huidige situatie in beeld. Zet de instroom naar arbeidsongeschiktheid op een rij en breng de verzuim en arbeidsongeschiktheid processen in kaart.
 • Onderzoek
  Onderzoek of ZW ERD en of WGA ERD een (financieel)voordeel op kan leveren.
 • Beleidsmatige ondersteuning
  Hoe wilt u uw medewerkers begeleiden? Past deze visie in het huidige beleid of moet dit worden aangepast? Welke partij kan het beste ondersteunen in het re-integratieproces? Wat zijn de financiële en organisatorische gevolgen? Controleer en optimaliseer beleidsstukken rondom verzuim- en arbeidsongeschiktheid analyseren (volledig? duidelijk? AVG-proof?).
 • Managen speelveld
  Er zijn nogal wat partijen betrokken in het hele proces: de arbodienst, ZW ERD uitvoerder, inkomensverzekeraars, ERD verzekeraars, zorgverzekeraar, interventiepartners etc. Selecteer en contracteer de juiste partijen en zorg dat het maximale uit de samenwerking gehaald wordt. Denk aan cofinanciering van interventies of regelen van budgetten. 
 • Implementatie
  Geef uw keuze op tijd door bij de belastingdienst. Zorg dat het beleid goed geborgd wordt in de organisatie en beleg alle relevantie processen en verantwoordelijkheden. 
 • Borging en beheer
  Blijf uw verzuim en arbeidsongeschiktheidsdata en processen monitoren. Als deze stappen gezet zijn kunnen we helpen bij het maken van een preventief beleid. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek kunnen wij helpen bij het up-to-date houden van de informatie (WIA-administratie), ondersteunen bij het begeleiden van complexe, langdurig verzuimdossiers en de ‘schadelast’ ten gevolge van WGA-instroom managen (bijv. door beroep en bezwaar).

WGA eigenrisicodragerschap als potentieel instrument

Eén van de mogelijkheden om grip te krijgen op verzuim en arbeidsongeschiktheid in deze onzekere en complexe tijden, is het WGA eigenrisicodragerschap. Wat dit betekent: je stopt met het betalen van een premie aan de Belastingdienst om de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (in het bijzonder: de WGA-uitkeringen) aan (ex-)werknemers te betalen en hen te helpen re-integreren. In plaats daarvan neem je zelf de verantwoordelijkheid voor die uitkeringen en gaat zelf actief aan de slag met de (ex-)werknemer om hem of haar naar (ander) werk te begeleiden. Dit klinkt misschien ingewikkeld en financieel gezien misschien risicovol, maar dat hoeft niet zo te zijn. Niettemin is het wel belangrijk vooraf goed inzichtelijk te krijgen wat de consequenties zijn: beleidsmatig, operationeel én financieel. En daar helpen wij graag bij.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten