Internationale opdrachten verbeteren met behulp van wereldwijde mobiliteitstechnologieën 

Glimlachende vrouw die de straat oversteekt in een grote stad, met een smartphone in haar hand en oordopjes.

Naarmate wereldwijde opdrachten zich uitbreiden, PZ getransformeerd wordt, organisaties digitalisering verwelkomen en veelgevraagd talent een uitzonderlijke werknemerservaring verwacht, is het moment aangebroken dat wereldwijde mobiliteitstechnologieën voor het voetlicht komen.

De behoefte aan hoogwaardige technologieën voor mobiliteitsbeheer neemt toe dankzij een convergentie van tendenzen : Steeds meer werknemers verwachten op afstand te kunnen werken, opdrachten worden diverser en complexer en organisaties ondergaan aanzienlijke digitale en PZ-transformaties, die allemaal versneld zijn door de wereldwijde gezondheidscrisis.

Toch ontbreekt het veel organisaties nog aan een strategische visie op automatisering/digitalisering van mondiaal mobiliteitsbeheer.

Toonaangevende organisaties werken eraan om dit te veranderen. Technologieën voor mobiliteitsbeheer is voor internationale PZ-teams niet langer iets dat leuk is om te hebben wanneer zij proberen samen te werken, gegevens uit te wisselen, een positieve werknemerservaring te creëren, rendement op investering te behalen en nalevingsproblemen op wereldwijde schaal te beoordelen. In plaats daarvan worden geïntegreerde mobiliteitshulpmiddelen en -platforms een reddingslijn, vooral nu PZ-teams ontdekken hoe belangrijk het is om effectief te werken tijdens een crisis.

Een nieuwe generatie technologische oplossingen, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gedecentraliseerde en internationale PZ-teams, heeft de acceptatie van automatisering gestimuleerd. Deze omvatten calculators voor het samenstellen van loonpakketten, uitgebreide oplossingen voor programmabeheer en educatieve hulpmiddelen die internationale expats helpen om succesvol te zijn gedurende de periode dat ze in het buitenland werken en wonen.

Organisaties en PZ profiteren niet alleen van mobiliteitstechnologieën, expats geven er ook de voorkeur aan en zij verwachten aangepaste ervaringen binnen handbereik. Als consumenten gebruiken we nieuwe hulpmiddelen sneller dan ooit tevoren, waarbij we technologieën gebruiken om dingen snel, gemakkelijk en zichtbaar gedaan te krijgen. En internationale expats vormen hierop geen uitzondering. 

De toekomst van werk vraagt om een nieuwe toekomst van talentmobiliteit

Tegenwoordig zien we langetermijn- en kortetermijnopdrachten, permanente overplaatsingen (nationaal en internationaal), virtuele opdrachten, zakenreizen, lokaal ingehuurde buitenlandse werknemers, door werknemers geïnitieerde overplaatsingen, externe en flexibele werknemers en ‘nomaden’ die de hele wereld afreizen zonder terug te keren naar hun thuisland. In de competitieve zoektocht naar talent en met het oog op werknemerservaringen, moeten organisaties tegemoet komen aan de nieuwe onafhankelijkheid en flexibiliteit waar werknemers om vragen.

Tegelijkertijd worden de naleving en bedrijfsrisico’s verhoogd door de grotere mobiliteitsbevolking en de meer complexe mobiliteitspatronen. Zelfs in zijn eenvoudigste vorm is het uitvoeren van een wereldwijd mobiliteitsprogramma een complexe onderneming. Mobiliteitsteams moeten veel belanghebbenden beheren, de coördinatie verzorgen tussen de expats en hun familie, de interne PZ-teams en direct leidinggevenden, bepaalde bedrijfsafdelingen zoals financiën en IT, en externe leveranciers zoals belasting- en immigratiespecialisten.

Drie leidende principes van een wereldwijde mobiliteitstechnologie

Volg deze principes om een gedigitaliseerde wereldwijde mobiliteitsstrategie te conceptualiseren.  
 • Vereenvoudiging
  Evalueer en stroomlijn processen. Beoordeel hoe belanghebbenden omgaan met uw mobiliteitsprogramma : Is het gemakkelijk genoeg voor hen?
 • Standaardisatie
  Bepaal waar u een meer gestandaardiseerde aanpak kunt toepassen om snelheid en efficiëntie te realiseren tijdens de digitalisering.
 • Structuur
  Reduceren van niet-essentiële processen. Wees eerlijk en denk na over processen die overbodig kunnen worden door digitalisering.

Weg met het oude, op weg met het nieuwe

Organisaties beheren hun expats op verschillende manieren. Velen volgen nog steeds het traditionele handmatige proces, waarbij PZ gegevens invoert en berekent met Excel-spreadsheets en tekstverwerkte sjablonen en waarbij bestanden heen en weer worden ge-e-maild tussen leidinggevenden en expats om de nodige informatie en goedkeuringen te verzamelen. Maar deze aanpak is natuurlijk tijdrovend en gevoelig voor fouten.

Andere bedrijven beginnen geleidelijk mobiliteitstechnologieën toe te passen zonder volledig gebruik te maken van de kracht van een robuust en geïntegreerd systeem. Ze kunnen bijvoorbeeld enkele handmatige processen behouden, of ze slagen er misschien niet in om hun gegevensbestanden, calculators, werknemerwebsites en controlehulpmiddelen samen te voegen tot een uitgebreid pakket dat samenhangende, geaggregeerde gegevens produceert.

Wanneer stappen organisaties over van arbeidsintensieve handmatige processen naar snelle en efficiënte technologieën? Naast de overkoepelende digitaliserings- en transformatie-initiatieven is verandering vaak de katalysator voor het implementeren van mobiliteitstechnologieën. De werklast van wereldwijde opdrachten kan bijvoorbeeld groter zijn dan het beschikbare personeel. Een overname kan de beschikbare groep internationale werknemers aanzienlijk uitbreiden. Of er wordt een nieuwe leider aangesteld die een grotere bereidheid met zich meebrengt om technologie te gaan gebruiken om dit belangrijke deel van het personeelsbestand te beheren.

Initiatiefnemers kunnen meldingen van het mobiliteitsplatform ontvangen wanneer ze actie moeten ondernemen, bijvoorbeeld om uitgaven of overeenkomsten goed te keuren. Gebruikers hebben inzicht in het overplaatsingsproces en weten wie verantwoordelijk is voor elke stap van het proces. Vanuit administratief oogpunt biedt het platform meer inzicht in de werklast en beschikt het over uitstekende rapportagemogelijkheden.

Tendenzen in mobiliteitstechnologie

Welke hulpmiddelen worden door bedrijven gebruikt om opdrachten en de daarmee verband houdende kosten bij te houden en beheren?

Hoewel veel werkgevers nog steeds vertrouwen op handmatige processen, blijkt uit onze onderzoeken een stijgende tendens in het gebruik van mobiliteitstechnologieën. Het begon al vóór de pandemie en werd versneld door de wereldwijde gezondheidscrisis toen organisaties gedwongen werden om een betrouwbaar beeld te krijgen van de locatie van hun personeel. Ze moesten hun programma’s, die vroeger verschillend functioneerden, herzien om er achter te komen waar digitalisering noodzakelijk was. 
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

Welke hulpmiddelen worden door bedrijven gebruikt om opdrachten en de daarmee verband houdende kosten bij te houden en beheren?

Grafiek : Een cirkeldiagram dat illustreert hoe de respondenten op de vraag hebben gereageerd :

 • Overig : 5,9%
 • Interne applicaties: 12,9%
 • Software voor externe leveranciers : 28%
 • Voornamelijk Excel en Word : 53,4%

Bron : Mercers enquête Mobility Organization and Transformation [Mobiliteitsorganisatie en -transformatie] uit 2019

Werknemers neigen naar meer flexibiliteit. Ze zeggen dat de toekomst van werk alles te maken heeft met .... 

41%

Technologie — het combineren van menselijke creativiteit met de voorspellende kracht van AI en de efficiëntie van automatisering

35%

 Succesvol in mijn carrière, ongeacht waar ik werk

30%

Onafhankelijkheid — Ik werk waar ik wil, wanneer ik wil, voor wie ik wil.

Bron : Mercer Global Talent Trends 2022 Report [rapport van Mercer uit 2022 over wereldwijde talenttendenzen]

Uitzonderlijke ervaringen voor belanghebbenden

Over het algemeen worden mobiliteitstechnologieën ontworpen om alle gebruikers een tijdbesparende, gebruiksvriendelijke, stressvrije ervaring te bieden. Hier kunt u lezen hoe een technologische herziening specifiek uw leidinggevenden, PZ en expats ten goede kan komen.

Leidinggevenden

Leidinggevenden hebben toegang tot een speciaal portaal met dynamische rapportage-instrumenten en actuele zichtbaarheid, die transparantie en controle bieden, waardoor ze naadloos toezicht kunnen houden op de mobiliteitsbevolking en het programma, het rendement kunnen volgen en nieuwe stappen kunnen initiëren met een paar klikken.

HR-analisten

Analisten kunnen snel en eenvoudig nauwkeurige, onberispelijke compensatiepakketten opstellen met behulp van gecentraliseerde calculators en gegevens, digitale goedkeuringen en werknemersdocumenten verzamelen (geen bestanden meer toevoegen aan e-mails), de kosten bewaken en instructies voor de loonadministratie genereren - allemaal zonder het risico van handmatige invoer.

Expats

Een mobielvriendelijk portaal op consumentenniveau begeleidt expats bij elke stap van de overplaatsing — ze verkrijgen informatie over de opdrachtlocatie, het compensatiepakket en de personeelsvoorzieningen; ze ontvangen herinneringen over deadlines met betrekking tot te ondernemen acties; toegang tot ondersteuning; en assistentie bij het terugkeren naar huis.

Pleidooi voor de bedrijfsstrategie : Hoe digitalisering uw wereldwijde mobiliteitsprogramma ondersteunt

Voordat u nieuwe mobiliteitstechnologieën implementeert, is het belangrijk om een solide pleidooi voor de bedrijfsstrategie op te bouwen om ondersteuning van het leiderschapsteam te krijgen. Hier leest u hoe digitalisering uw organisatie ten goede zal komen en u kan helpen uw internationale personeelsbestand beter van dienst te zijn.
 • Blijf gelijke tred houden met de snelle ontwikkeling van internationale teams.
  De juiste mobiliteitstechnologie is flexibel en weerspiegelt het veranderende wereldwijde personeelsbestand en het brede scala aan opdrachten dat het omvat. 
 • Maak de juiste verbindingen.
  Door uw interne operationele structuur, technologieën, beleid en processen met elkaar te integreren, en met de externe ecosystemen van leveranciers, creëert u een gestroomlijnd en naadloos proces met een wederzijdse informatiestroom, waardoor het leven van PZ-leidinggevenden wordt vereenvoudigd. 
 • Verbeter de ervaring van de werknemers.
  Personaliseer de mobiliteitsopdracht en zet werknemers op de eerste plaats door informatie te verstrekken die is afgestemd op de behoeften van de expats, waarbij administratieve efficiëntie in evenwicht wordt gebracht met de ervaringen waar de expats de voorkeur aan geven. 
 • Maak PZ sterker met behulp van gegevens and statistieken.
  Ontwikkel zinvolle analyses die het personeelsbeheer verbeteren en PZ in staat stellen echte waarde te leveren en beslissingen te nemen binnen de bredere context van zakelijke waarde, talentmobiliteit en processen.
 • Risico’s en naleving beheersen.
  Een gecentraliseerd platform voor mobiliteitstechnologie biedt toezicht op hoog niveau, waardoor het mobiliteitsteam het bedrijf kan adviseren, toezicht kan houden op de naleving en overtredingen van belasting-, socialezekerheids- en immigratieregels kan voorkomen. Geïntegreerde calculators voor het berekenen van de compensatie elimineren de noodzaak van handmatige gegevensinvoer en beperken het risico op menselijke fouten.
 • Kosten verstandig beheren.
  Blijf binnen het budget met een geïntegreerd beheersysteem voor mobiliteit dat betrouwbare kostenprognoses maakt, een overzicht geeft van de uitgaven en het kostenbeheer in een nieuw kader plaatst. 
 • Rendement op investering vastleggen.
  Valideer de bedrijfsstrategie en bepaal de waarde van talentmobiliteit voor de organisatie, die verder gaat dan de werknemerservaring. 

Zes vragen die u moet stellen voordat u wereldwijde mobiliteitstechnologie gebruikt 

Vraag u af :
 • 1. Hoe ziet ons internationale personeelsbestand eruit en groeit het?

  Als u duizenden mobiele werknemers moet beheren, is de kans groot dat u meer baat zult hebben bij de nieuwste hoogwaardige mobiliteitstechnologie dan een organisatie met slechts een handjevol expats . 
 • 2. Wat zijn de kosten van een fout in vergelijking met de kosten van de technologie?

  Handmatige processen verhogen de kans dat er dure fouten worden gemaakt, zoals het te veel betalen van expats of het betalen van de verkeerde belastingen, om nog maar te zwijgen van de gêne over terugkrabbelen en audits. En expats hebben de neiging om ervaringen met elkaar uit te wisselen, zowel binnen uw organisatie als in hun internationale enclaves, dus de totale beloningspakketten moeten eerlijk en concurrerend zijn. Een investering in technologie kan zichzelf terugverdienen doordat het maken van kostbare fouten vermeden wordt en gelijke pakketten gecreëerd worden die een eventuele toetsing kunnen doorstaan.
 • 3. Wat is het rendement op investering van ons internationale expatprogramma?

  Internationale opdrachten kunnen vele malen duurder zijn dan gelijkwaardige functies op de thuislocatie. Technologie kan objectieve, consistente gegevens leveren ter ondersteuning van de kosten en baten van opdrachten. Als u de compensatie van expats berekent met behulp van een Excel-spreadsheet dat niet op uw HRIS (PZ-informatiesysteem) is aangesloten, dan zult u moeite hebben om de totale kosten te identificeren en deze te rechtvaardigen.
 • 4. Hoeveel soorten expats heeft u?

  Technologie kan u helpen bij het opstellen, verwoorden en onderhouden van beloningsprofielen voor expats die precies zijn afgestemd op de doelstellingen van elke opdracht, waarbij u nuttige onderscheidingen kunt maken - bijvoorbeeld tussen vakbekwame functies die dringend nodig zijn om een project in een nieuwe markt van start te laten gaan versus ontwikkelingsposities om toekomstige leiders op te leiden voor hogere functies. 
 • 5. Volgt u uw expats nauwkeurig?

  Het volgen van expats kan soms moeilijk zijn. Wellicht heeft u betere technologie nodig als u moeite heeft om snel rapporten te maken met actuele, gedetailleerde informatie over elke expat, zoals het land van herkomst, waar zij en hun gezin wonen, hoe lang hun visa geldig zijn en welke ziektekostenverzekering zij hebben. 
 • 6. Zijn uw expats tevreden?

  Een eenvoudige enquête kan de tevredenheid van expats met betrekking tot hun opdrachten meten en u helpen bepalen of een investering in mobiliteitstechnologieën de betrokkenheid van expats zou verbeteren.

Over de auteurs

Frederic Franchi is hoofd Wereldwijde oplossingen mobiliteitstechnologie voor Europa en lid van het Internationale Mobiliteitscentrum voor Uitmuntendheid Frederic werkt sinds juni 2012 voor Informatieoplossingen en technologieoplossingen van Mercer Frederic biedt klanten diepgaande kennis over Mercers wereldwijde aanbod van mobiliteitstechnologieën en hoe deze kunnen voldoen aan hun huidige vereisten, zodat ze maximale voordelen kunnen behalen en hun internationale beheerprocessen voor het toewijzen van opdrachten kunnen verbeteren. Frederic is gevestigd in Londen en is bereikbaar via frederic.franchi@mercer.com.

Michael Nash is hoofd Wereldwijde oplossingen mobiliteitstechnologie voor Europa, die in juni 2019 weer bij Mercer in dienst kwam. Gedurende zijn afwezigheid van 12 jaar was hij eigenaar van en gaf hij leiding aan zijn eigen productiebedrijf. Gedurende die tijd raakte Mike enthousiast over de positieve effecten van digitalisering en procesautomatisering, waarbij hij met succes een verscheidenheid aan hulpmiddelen voor boekhouding, productie en verkoop heeft geïmplementeerd zowel voor gebruik op locatie als voor SAAS (Software as a service [software als dienstverlening] Hij trad weer toe tot het team voor Leiderschap mobiliteitstechnologie, met zijn focus op het Mercer Mobility Management Platform [platform mobiliteitsbeheer]. Mike is gevestigd in Londen en is bereikbaar via michael.nash@mercer.com.

Bijdrager(s)
Frederic Franchi
Michael Nash

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten