Onderzoek naar de gezondheid van werknemers | Health on demand 2021 

black father and daughter

Werkgevers die laten zien dat ze om hun personeel geven, hebben een voorsprong

In ons nieuwste onderzoek naar de gezondheid van werknemers vroegen we ruim 14.000 werknemers over de hele wereld hoe hun werkgever een positieve invloed zou kunnen hebben op hun gezondheid. De antwoorden laten zien welke gezondheidsregelingen voor werknemers het belangrijkst zijn voor het opbouwen van veerkracht en loyaliteit.

Een grotere vraag naar gezondheidsmogelijkheden die voldoen aan de behoeften van werknemers zorgt voor een verschuiving naar digitale welzijns- en zelfzorgoplossingen.

De arbeidsvoorwaarden die medewerkers nu belangrijk vinden

De vijf belangrijke trends voor arbeidsvoorwaarden die medewerkers nu belangrijk vinden:
 • Ondersteuning op de belangrijke momenten

  Dankzij uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden zag een kwart van de werknemers hun pandemie-ervaring als positief, vergeleken met slechts 11% van de werknemers zonder arbeidsvoorwaarden. Dit bevestigt de rol van arbeidsvoorwaarden voor het vergroten van de veerkracht van werknemers.
 • Het toegankelijk maken van digitale gezondheidszorg

  wordt gewaardeerd door acht van de tien werknemers die digitale gezondheidsoplossingen willen gebruiken, zoals videogesprekken met hun arts en welzijnsapps voor gezondheidszorgondersteuning en zelfzorg.
 • Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden

  is van essentieel belang voor het wegnemen van verschillen, zoals werknemers met een lager inkomen die minder toegang hebben tot bepaalde arbeidsvoorwaarden. 24% van de werknemers zegt dat ze niet zeker weten of ze de zorg kunnen betalen die ze nodig hebben. 
 • Een gevarieerd en gewaardeerd aanbod van arbeidsvoorwaarden

  zorgde ervoor dat werknemers met toegang tot veel verschillende welzijnsmogelijkheden 35% minder snel naar een andere locatie zouden verhuizen, 27% meer vertrouwen hebben dat ze de gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben, en 11% meer energie hebben. 
 • Investeren in geestelijke gezondheid

  wordt door één op de twee medewerkers (50%) als extreem of zeer belangrijk beschouwd. Een kwart (24%) van de werknemers voelt zich slechter dan vóór de pandemie en één op de vijf (20%) voelt zich meer geïsoleerd.

Resultaten gezondheidsonderzoek werknemers

Voor ons Health on Demand onderzoek vroegen we werknemers hoe zij de verschillende soorten arbeidsvoorwaarden voor gezondheidszorg waarderen.

Uit de resultaten is gebleken dat werknemers niet alleen hulp willen om beter te worden als ze ziek zijn. Ze willen ook hulp om gezond te blijven Flexibele werkregelingen en vrije tijd voor gezondheidsgerelateerde afspraken kwamen naar voren als de voordelen die werknemers het meest waardevol vinden, op de voet gevolgd door een app om de juiste arts of medische zorg te vinden.

Veel van de meest gewaardeerde gezondheidsoplossingen voor werknemers bestonden een paar jaar geleden nog niet, zoals de mogelijkheid voor een videogesprek met een arts of verpleegkundige, of de apps voor gezondheidszorgondersteuning en zelfzorg.

Bij het benaderen van het ontwerp van arbeidsvoorwaarden, moeten werkgevers meer proactieve digitale arbeidsvoorwaarden opnemen zodat hun personeel geholpen wordt om gezond te blijven.

Het aanbieden van een breed scala aan gezondheidsregelingen levert niet alleen een zakelijk voordeel op maar ook loyalere en meer gemotiveerde werknemers. Werknemers met toegang tot een groot aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zijn minder geneigd om naar een ander bedrijf over te stappen, dankzij hun arbeidsvoorwaarden (59% vergeleken met 24% van degenen met toegang tot minder arbeidsvoorwaarden).

De resultaten van ons onderzoek naar de geestelijke gezondheid van werknemers

Uit ons Health on Demandonderzoek bleek dat werknemers met grote uitdagingen te maken hebben als het gaat om hun emotionele gezondheid. Bijna een kwart van de werknemers (24%) zegt financieel slechter af te zijn dan voor de pandemie. Een op de vijf (20%) zegt zich meer geïsoleerd te voelen. Eén op de zeven respondenten voelde een achteruitgang in de balans tussen werk en privéleven en één op de tien was diep bedroefd als gevolg van COVID-19. 
24%

financieel slechter af

20%

eenzaam en meer geïsoleerd

14%

een afname van de balans tussen werk en privéleven

10%

sterft door COVID-19

Uit antwoorden op de vragen van de enquête over geestelijke gezondheid van werknemers bleek dat een op de twee werknemers zich elke dag gestrest voelt. Werknemers die zich ondersteund voelen door hun werkgever hebben echter 10% minder kans om zeer of extreem gestrest te zijn. 

Het is niet verrassend dat één op de twee werknemers (50%) het investeren in arbeidsvoorwaarden op het gebied van de geestelijke gezondheid extreem of zeer belangrijk vindt. Nu de toenemende toepassing van digitale gezondheidshulpmiddelen voor werknemers een belangrijke rol gaat spelen bij het verlichten van de geestelijke gezondheidscrisis, ziet bijna de helft van de werknemers (47%) de mogelijkheid van een videochat met een therapeut als zeer waardevol. Hetzelfde percentage heeft veel waardering voor hulpmiddelen voor het opbouwen van vaardigheden voor mindfulness en veerkracht om zo met werkdruk te kunnen omgaan.

Belangrijke uitkomsten uit het onderzoek onder werknemers om in gedachten te houden

Werknemers die de meeste ondersteuning nodig hebben, zullen deze het minst waarschijnlijk ontvangen

Vrouwen en werknemers met een lager inkomen, waaronder veel essentiële werknemers, hebben er het minste vertrouwen in dat ze de benodigde gezondheidszorg kunnen betalen. Daarom is het belangrijk om bewust gezondheidsoplossingen aan te bieden die de gezondheidsrisico’s van werknemers verminderen door tegemoet te komen aan de behoeften van kansarme groepen.

Digitale gezondheidsoplossingen voor werknemers worden steeds populairder 

Vier op de vijf (84%) werknemers zijn van plan om digitale gezondheidszorg te blijven gebruiken, zoals videogesprekken met hun arts. Meer dan de helft waardeert de apps voor medische zorg of zelfzorg, wat betekent dat moderne arbeidsvoorwaarden toegang tot hoogwaardige digitale gezondheidsoplossingen moeten bieden.

Gevarieerde en gewaardeerde gezondheidsoplossingen werknemers zorgen voor meer loyaliteit

Hoe meer gezondheidsoplossingen er beschikbaar zijn, hoe loyaler de werknemer is. 59% van de werknemers met toegang tot een groot aantal arbeidsvoorwaarden voor gezondheidszorg zijn daardoor minder geneigd om naar een ander bedrijf te gaan, vergeleken met slechts 24% van degenen met toegang tot minder gezondheidsoplossingen.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten