Ontwerp arbeidsvoorwaarden om talent aan te trekken en te behouden 

Man with tablet

30 november 2022

Een strategisch plan voor arbeidsvoorwaarden is essentieel voor het aantrekken en behouden van toptalent

De voortdurende strijd om talent betekent dat het ontwerp voor arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker wordt voor het aantrekken van talent voor uw bedrijf. Uit ons People Risk Report [Rapport personeelsrisico’s] blijkt dat twee-vijfde van de werkgevers zegt dat hun employee value proposition voor werknemers verbeterd moet worden.
Essentieel voor het aantrekken en behouden van talent is strategisch denken om de volgende uitdagingen te overwinnen:
 • Een tekort aan vaardigheden
  Een gebrek aan talent, met name talent met digitale vaardigheden, betekent dat werkgevers harder moeten werken om talent aan te trekken en te behouden dat nodig is voor toekomstig succes.
 • Great resignation
  Recordaantallen werknemers heroverwegen wat ze van hun werk willen en veranderen van werkgever of verdwijnen uit het personeelsbestand.
 • Diversity, equity and inclusion
  Het aantrekken van divers talent vereist het creëren van meer diverse en inclusieve arbeidsvoorwaarden in plaats van generieke, uniforme oplossingen.
 • Globalisering
  Werken op afstand betekent dat er voor het aantrekken en behouden van talent geconcurreerd wordt met andere bedrijven over de hele wereld en niet alleen lokaal.
 • Wijzigingen in werkwijzen
  Nu hybride werken in opkomst is, moeten de arbeidsvoorwaarden evolueren om mensen in deze nieuwe situatie te ondersteunen, met speciale aandacht voor het waarborgen van sociale verbondenheid.
 • Stijgende inflatie
  Door de stijgende kosten van levensonderhoud staan werkgevers onder druk om salarissen te verhogen om talent aan te trekken en te behouden.
 • Toekomstbestendig maken
  Naast het aanpakken van de uitdagingen van vandaag, moet het ontwerp van employee benefits flexibel genoeg zijn om het aantrekken van toptalent voor de toekomst mogelijk te maken.

Wat deze uitdagingen duidelijk laten zien is dat de wensen van werknemers met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden veranderd zijn. Ze willen niet langer alleen een goed salaris, pensioen en beschermende uitkeringen (zoals inkomensbescherming als ze ziek worden). Ze willen ook hulp om gezond te blijven, een goede balans tussen werk en privéleven en ondersteuning bij kwesties die voor hen persoonlijk relevant zijn. Of het nu gaat om jongleren met werk en gezin, het beheren van de hogere kosten van levensonderhoud of het verminderen van eenzaamheid.

In wezen willen werknemers zich door hun werkgever gesteund voelen op een manier die rechtstreekse gevolgen heeft voor het behoud van toptalent. Volgens onze Health on Demand Survey zei 44% van de werknemers die zich verzorgd voelden dat dit hen loyaler heeft gemaakt ten opzichte van hun werkgever. Vergeleken met slechts 19% van degenen die slechte ondersteuning van hun werkgever kregen.

Een belangrijk aspect dat maakt dat werknemers vinden dat er voor ze gezorgd wordt, is het uitbreiden van de keuze aan aangeboden arbeidsvoorwaarden. 59% van de werknemers met toegang tot tien of meer arbeidsvoorwaraden voor gezondheid en welzijn zegt dat ze hierdoor minder geneigd zijn om bij hun werkgever weg te gaan, vergeleken met slechts 24% van de werknemers aan wie het laagste aantal arbeidsvoorwaarden wordt aangeboden.

Dit betekent dat het vergroten van de keuze en het richten op specifieke doelgroepen van uw werknemers essentieel is voor het aantrekken van toptalent. Deze zullen aanzienlijke waarde opleveren door diepte en breedte toe te voegen aan uw aanbod.

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
Hoe gevarieerder de aangeboden gezondheids-, risicobeschermings- en welzijnsvoordelen, hoe meer werknemers zich verzorgd voelen door hun werkgever. Hierdoor voelen ze zich weer energieker en zullen ze zich minder snel elders bewegen.

Talent aantrekken vereist luisteren naar wat werknemers willen

Werkgevers die luisteren naar en reageren op wat hun werknemers willen zorgen voor een pakket arbeidsvoorwaarden dat meer zin heeft. In ons "Health on Demand" rapport is onderzocht welke soorten gezondheids- en welzijnsondersteuning werknemers over de hele wereld het meest waarderen.

Flexibel werken kwam naar voren als de meest gewaardeerde ondersteuning voor gezondheid en welzijn. Meer dan negen op de tien (93%) werknemers zei dat ze op zijn minst enigszins waarde hechten aan flexibel werken. Drie op de vijf (60%) zei dat flexibel werken zeer of zeer waardevol is.

Dit betekent dat het ontwerp voor arbeidsvoorwaarden ook moet evolueren om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van deze werknemers. Bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden om een slechte ergonomische gezondheid te beperken tijdens het thuiswerken. Of digitale toegang tot arbeidsvoorwaarden en locaties voor sociale verbondenheid.

De bevindingen laten ook zien hoe de pandemie niet alleen de werkpatronen heeft veranderd, maar ook hoe werknemers willen omgaan met hun arbeidsvoorwaarden. Videochats met artsen en apps om medische aandoeningen te beheersen worden door meer dan de helft van de werknemers zeer gewaardeerd, waardoor dit belangrijke overwegingen zijn om toptalent aan te trekken.

Eén op de twee mensen hecht ook veel waarde aan de mogelijkheid om hun arbeidsvoorwaarden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften, wat betekent dat hoe meer divers en inclusief uw arbeidsvoorwaardenpakket is, hoe effectiever u zult zijn in het aantrekken van divers talent. Vooral als het gaat om werknemers met lagere inkomens en vrouwen, want die voelen zich momenteel het minst gesteund door hun werkgevers.

 

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
Een staafdiagram met de top 15 HR-diensten en -oplossingen die werknemers het meest waardevol vinden, inclusief flexibele werkregelingen, vrije tijd voor afspraken over gezondheid en welzijn en medische apps.

Ontwerp voor arbeidsvoorwaarden voor een internationaal personeelsbestand

Werkgevers concurreren niet langer alleen maar om lokaal talent. Doordat werken op afstand steeds vaker voorkomt, concurreren organisaties met bedrijven over de hele wereld.

Om in deze omgeving te slagen, moet je op globaal niveau kunnen concurreren. Maar stijgende inflatie en moeite om talent aan te trekken betekent dat het gemakkelijk kan gebeuren dat te veel geld besteed wordt aan arbeidsvoorwaarden die geen positieve invloed hebben op uw doelen voor talentbehoud. Robuuste vergelijking en analyse van salarissen en arbeidsvoorwaarden kunnen er niet alleen voor zorgen dat wat u aanbiedt concurrerend is, maar ook dat het rechtvaardig en kosteneffectief is.

Analyses kunnen ook worden gebruikt om de strategie voor het total rewards pakket en arbeidsvoorwaarden te bepalen die nodig zijn voor nieuwe functies. Zoals digitale functies waarbij organisaties zich moeten concentreren op het behouden van talent en het aantrekken van talent uit andere sectoren, waarbij de arbeidsvoorwaarden die u biedt u een concurrentievoordeel opleveren.

Cruciaal voor succes is het gebruik van data om te identificeren wat belangrijk is voor verschillende demografische groepen en innovatief te zijn in wat u kunt aanbieden. Het algemene doel moet zijn om een uniek en overtuigend arbeidsvoorwaardenpakket te creëren dat niet gemakkelijk elders kan worden gekopieerd. Neem arbeidsvoorwaarden op die geestelijke gezondheid ondersteunen, omdat veel werknemers zich liever minder gestrest voelen dan dat ze meer geld verdienen.

Drie manieren om het ontwerp voor arbeidsvoorwaarden te heroverwegen

Ontwerp om talent aan te trekken en te behouden door te voldoen aan de behoeften van werknemers. Gebruik op gegevens gebaseerde vergelijkingen om concurrerende en kosteneffectieve arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Focus op het optimaliseren van het budget door mensen te geven wat ze het meest willen en nodig hebben.
Maak het aantrekken van toptalent gemakkelijker door arbeidsvoorwaardenop te nemen die een zorgzame cultuur creëren. Werknemers die zich gesteund voelen, zijn niet alleen loyaler, maar ook energieker en productiever.
Werkgevers die zich alleen richten op het bieden van de meest populaire arbeidsvoorwaarden lopen kansen mis als het gaat om het behouden van divers talent. Werk aan uw diversiteits- en inclusie agenda door werknemers meer keuze te geven met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden zodat aan ieders behoeften wordt voldaan.

Health on Demand 2023. Voordelen voor iedereen: Het geheim van succesvolle werknemers en succesvolle bedrijven

Onze studie kijkt naar de mening van meer dan 17.000 werknemers over de hele wereld en helpt u inzicht te krijgen in het leven en de prioriteiten van uw personeel; hoe u hen op de meest relevante manieren kunt motiveren en ondersteunen, zodat uw organisatie kan groeien.
Over de auteur(s)
Amy Laverock

Global Advice & Solution Leader

Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten