Een centrale rol voor duurzaamheid - Voorwaarden scheppen voor een positieve toekomst 

Vrouw die door een bebost gebied loopt

11 september 2022

Stakeholderkapitalisme wordt meer en meer een collectieve prioriteit, blijkt uit de duidelijke onderlinge afhankelijkheid van gezonde samenlevingen, economieën en het milieu.

Bij een kwart van de organisaties is een centrale rol weggelegd voor duurzaamheid en milieu, maatschappij en bestuur (ESG) in hun transformatietraject, en rapporteert overwegend positieve resultaten. En een op de drie leidinggevenden heeft diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) opgenomen in hun eigen prestatiebeoordelingen. Maar terwijl organisaties druk zijn met zichzelf opnieuw uitvinden, is het duidelijk dat ze moeten anticiperen op en voldoen aan onvervulde behoeften. Wereldwijd heeft bijvoorbeeld 24% van het personeel er geen vertrouwen in dat ze zich de gezondheidszorg kunnen veroorloven die hun gezin nodig heeft.

Organisaties willen en moeten ervoor zorgen dat duurzaamheid de kern vormt van hun bedrijfstransformatie. Van bedrijfsdoelen, werknormen en beleggingsstrategieën tot ambities voor de circulaire economie, milieu-impact en normen voor de toeleveringsketen.

De uitdaging is dat organisaties handelen volgens hun eigen beloften aan nieuwe werknormen. De vraag is: hoe? Door te garanderen dat deze uitspraken het begin zijn van een reis naar duurzaamheid tot in de kern. Met andere woorden, door elk onderdeel van het bedrijf te transformeren in overeenstemming met de duurzaamheidsprincipes. Om dit te doen, moeten organisaties:

 • Duurzaamheid verankeren in hun doel en cultuur
 • Transformeren voor duurzaamheid
 • Duurzaamheid van mensen vaststellen als het “sociale” in ESG
 • Zich onderscheiden door duurzame beleggingen

Duurzaam ondernemen is niet langer een op zichzelf staande verantwoordelijkheid van een specifieke afdeling, maar eerder een agenda met meerdere belanghebbenden en onderdeel van een collectief sociaal en milieuvriendelijk ecosysteem.

De druk om vooruitgang te boeken op het gebied van ESG en een gemeenschappelijk sociaal bewustzijn, komt van alle kanten. De belangrijkste drijfveren voor deze agenda zijn de groeimogelijkheden als reactie op de vraag van klanten, het sentiment onder werknemers en de druk van beleggers, die in 2022 respectievelijk voor 27% en 22% verantwoordelijk zijn voor de duurzaamheidsagenda’s van bedrijven.
Global Talent Trends

Elementen van een duurzaamheidsagenda voor meerdere belanghebbenden

Empathie van meerdere belanghebbenden wordt aangedreven door vier domeinen:

Zakelijke duurzaamheid, 

ESG-prestaties,

Externe factoren waaronder

 • Klanten: keuzes maken op basis van ethische producten en praktijken
 • Activisten/media: wijzen op inactiviteit, vooral met betrekking tot klimaatverandering
 • Regelgevende en beoordelingsinstanties: rapporteren over ESG-voortgang en -acties
 • Beleggers: hun intentie uiten rond duurzaamheidsbeleggingen en ESG

Interne factoren waaronder

 • Werknemers: het zorgen voor organisatorische praktijken en ethisch gedrag
 • Hoofdfunctionarissen HR: verantwoordelijkheid nemen voor ESG-voortgang en -resultaten
 • Leidinggevenden: het stellen van steeds meer ESG- en duurzaamheidsdoelen
 • Raden van bestuur: het beoordelen van duurzaamheid en concurrentievermogen op basis van de gerapporteerde vooruitgang in de vorm van ESG-statistieken

Gecombineerd leiden deze factoren tot een doelgerichte organisatie

Gerelateerde producten voor aankoop
  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten