Duurzaamheid integreren met behulp van een ESG-scorekaart 

Business people using digital tablet in lobby

Bij het streven van organisaties om tot in de kern duurzaam te worden, zorgen de ESG-scorekaarten voor verantwoording en resultaten.

Nu duurzaamheid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) zich verder ontwikkelt van ’leuk om te hebben’ tot een cruciaal onderdeel van uw bedrijf, moet u niet vergeten dat wat er wordt gemeten ook wordt gedaan. Een ESG-scorekaart kan duurzaamheidsstatistieken in uw hele organisatie integreren en strategische doelstellingen vertalen naar individuele verantwoordelijkheden. 

Dit is van cruciaal belang omdat duurzaamheid een taak is voor iedereen binnen het bedrijf - er zijn echter maar weinig bedrijven waar deze verantwoordelijkheid verder komt van het leiderschap. Wij zijn van mening dat alleen als bedrijven duurzaam zijn in de kern, ze de doelen kunnen bereiken die belanghebbenden verwachten. Dit betekent ESG verankeren in de scorekaart en mensen op elk niveau betrekken.

Duurzaamheid is steeds vaker de drijfveer voor de aankopen van klanten, en werknemers zoeken organisaties met sterke ESG-doelstellingen, toezichthouders eisen meer publieke transparantie en investeerders en volmachtadviseurs dringen er bij bedrijven op aan om meer te doen.

Verder gaan dan duurzaamheid is goed voor belanghebbenden en het is goed voor onze planeet en onze mensen. Bovendien kan het de verkoop verhogen, de kosten verlagen en de aantrekkingskracht en het behoud van werknemers verbeteren - een cruciaal voordeel tijdens talenttekorten.

Wat is ESG?

Milieuduurzaamheid meet hoe een organisatie presteert als verzorger van de natuur, inclusief energieverbruik, vervuiling, afval, behoud van natuurlijke hulpbronnen en behandeling van dieren.
Sociale duurzaamheid meet hoe een organisatie relaties met werknemers, leveranciers, klanten en gemeenschappen beheert.
Governance duurzaamheid meet rechten en verantwoordelijkheden en verwachtingen tussen belanghebbenden in corporate governance.

ESG-trends

Mercers Global Talent Trends 2022 toonde aan dat organisaties steeds meer investeren in het realiseren van hun duurzaamheidsdoelen. 
97%

van de leidinggevenden richten zich op ESG in hun organisaties.  

64%

maakt zich zorgen dat de integratie van deze doelen in de veranderplannen gevolgen zal hebben voor de toezeggingen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

1 op de 3

leidinggevenden zegt dat ESG/duurzaamheidsdoelen de driejarenplannen van bedrijven beïnvloeden.

50%

van de HR-leiders zeggen dat ze zich vanwege de pandemie meer richten op ESG, duurzaamheid en stakeholderkapitalisme.

45%

van de HR-leiders zorgen ervoor dat hun leidinggevenden verplichtingen hebben met betrekking tot ESG/duurzaamheidsstatistieken.

6 op de 10

bedrijven delen ESG-risico’s en -beloningen met alle belanghebbenden.

Acties blijven achter bij intenties

Ondanks de voordelen van het omarmen van ESG is de consensus dat organisaties niet snel genoeg positieve veranderingen doorvoeren Vandaag de dag zegt slechts 25% van de leidinggevenden dat hun bedrijven zich hebben ingezet voor ESG-/duurzaamheidsinitiatieven.* De meeste organisaties doen alleen wat verplicht is en zorgen ervoor dat ze voldoen aan ESG-voorschriften. Een kleine maar groeiende groep bedrijven wil een grotere impact hebben in plaats van simpelweg de vereiste transparantieoefeningen voor vergoedingen te voltooien. Ze werken actief aan het bereiken van interne salarisgelijkheid en het verbeteren van programma's en maatregelen voor diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity, equity, and inclusion, DEI)..

Het kan moeilijk zijn om de juiste duurzaamheidsdoelstellingen en stimulansen te creëren. Hoewel ruim 80% van de organisaties zegt dat ze zich richten op het verbeteren van hun DEI (een cruciaal onderdeel van sociale duurzaamheid), heeft slechts de helft formele, kwantitatieve DEI-doelen vastgesteld. En hoewel er meer aandacht wordt besteed aan het maatschappelijke aspect van ESG ten opzichte van de voorheen overheersende focus op het milieu, heeft slechts ongeveer een derde van de leidinggevenden doelen op hun persoonlijke scorekaarten staan die betrekking hebben op goede werknormen (37%) en DEI (36%).

* Mercers Global Talent Trends 2022

ESG-scorekaarten maken de weg vrij

Een scorekaart kan resultaten opleveren voor organisaties in elke fase van ESG-betrokkenheid, waardoor leiders meer bewuste duurzaamheidsgestuurde beslissingen kunnen nemen over de betrokkenheid van belanghebbenden, aandachtsgebieden, structuur en bestuur, middelenbeheer, statistieken en financiering. Concentratie op deze transformationele componenten kan helpen om duurzaamheid te verankeren in leiderschap, werkwijzen en activiteiten.

Een scorekaart kan ook de traditionele stimulansen die worden aangedreven door winstgevendheid en individuele prestaties afwikkelen, waardoor budgetten worden gecreëerd op basis van een breder scala aan factoren, waaronder het vermogen van de organisatie om haar ESG-doelen te bereiken. Daarom zijn ESG-doelen nu ook een aandachtspunt voor lagere leidinggevenden, wat gevolgen heeft voor leidinggevenden en werknemers die doorgaans niet worden geraakt door deze doelstellingen.

Duurzaamheid integreren in het DNA van uw organisatie 

Duurzaam worden tot in de kern is een transformatieve oefening. Het omzetten van waarden in toezeggingen en normen in praktijken begint aan de top en baant zich een weg door elk niveau van de organisatie. Overweeg om deze stappen te nemen: 

Als eerste moeten bestuursleden en leidinggevenden zich inzetten om in de kern duurzaam te worden. Deze toewijding is expliciet en loopt door in de organisatie. HR kan deze oefening vanaf het begin ondersteunen.

Maak duurzaamheid onderdeel van het doel en de identiteit van uw organisatie, verankerd in uw bedrijfsstrategie en beoogde bedijfsmodel. Streef ernaar dat producten en diensten, processen en mensen op elkaar zijn afgestemd.{ut}

Een duurzaamheidsindex of risicobeoordeling kan de ESG-prestaties van uw organisatie meten. U kunt het kader gebruiken om beter geïnformeerde beslissingen te nemen om de duurzaamheid te verbeteren. 

Creëer een programma dat duurzaamheid en verantwoordelijkheden in de hele hiërarchie integreert. Overweeg om de vergoeding van leidinggevenden, inclusief korte- en langetermijnbeloningen, te koppelen aan het behalen van ESG-statistieken - een wettelijke verplichting voor beursgenoteerde bedrijven in sommige rechtsgebieden en een goed idee voor alle anderen. Stimuleer leidinggevenden en werknemers om de ESG-strategie te realiseren en beloon hen voor hun bijdrage aan de ‘groene’ en maatschappelijke voetafdruk van hun bedrijf. Controleer de voortgang, meet de resultaten op een kwantificeerbare manier en pas ze zo nodig aan.

Leg het standpunt van het bedrijf over ESG - de redenering, de strategie en hoe iedereen ervan profiteert - uit aan het hele personeelsbestand. Iedereen kan voelen dat hij/zij deel uitmaakt van de oplossing en begrijpen hoe zijn/haar prestaties een verschil maken. 

Voorzie uw mensen van de juiste competenties, zodat ze de processen en doelen kunnen leveren en uitvoeren. Verstrek bijscholing en training aan uw personeel. 

Denk na over en bekrachtig gewenst gedrag. Zorg ervoor dat dagelijkse beslissingen duurzaamheidsprincipes weerspiegelen - een verandering die vraagt om een culturele en gedragsverandering in de organisatie. 

Circulaire economie, circulaire verantwoordelijkheden

Voor organisaties die zich richten op een circulaire economie — één die het gebruik van materialen vermindert, producten ontwerpt om minder hulpbronnen te gebruiken en gebruikte producten recycleert om nieuwe materialen en producten te produceren — kunnen de resultaten van prestaties en compensatie gekoppeld worden aan ESG-cijfers voor verschillende werknemersgroepen.

 • Leiders kunnen beginnen met het creëren en communiceren van de strategie en rationale: Een circulaire economie is een belangrijk onderdeel van ESG voor het milieu, maar ook voor de organisatie omdat deze kostenbesparingen oplevert, klanten tevreden houdt en talent aantrekt.
 • De uitvoering van de strategie strekt zich uit tot productleidinggevenden, die zijn belast met het creëren van producten die zijn ontworpen voor recycling en die sterk afgestemd zijn op de doelstellingen van de circulaire economie.
 • De verkoop van duurzame producten kan worden gestimuleerd door aantrekkelijke compensatieregelingen om het aandeel van dergelijke producten in de omzet van het bedrijf voortdurend te verhogen. 
 • Dienstverleningsmedewerkers spelen ook een rol bij het contact met klanten om gebruikte producten op te halen en te recyclen. 

Daag uzelf uit : 10 vragen over het integreren van ESG in uw organisatie

 1. Heeft u de meest urgente ESG-kwesties van uw organisatie geïdentificeerd?
 2. In hoeverre zijn het doel en de cultuur van uw organisatie afgestemd op ESG?
 3. Hoe zijn uw beloningsregelingen afgestemd op uw ESG-doelstellingen? Werken ze? Biedt u beloningen aan voor externe ESG-compensatie?
 4. Hoe brengt u uw mensen mee op de reis? Hoe vaak denken mensen in de organisatie aan ESG tijdens hun dagelijkse werkzaamheden?
 5. Heeft u de banen in uw organisatie geïdentificeerd die de grootste invloed hebben op ESG-prestaties? Evolueren ze om te leveren?
 6. Heeft u ESG geïntegreerd in uw programma’s voor talentbeheer?
 7. Hoe hebben de ESG-verwachtingen uw producten en diensten beïnvloed?
 8. Blijft u de veranderende regelgeving en rapportagevereisten voor?
 9. Hoe beoordeelt, vergelijkt en beheert u uw ESG-voortgang?
 10. Hebt u tijdgebonden toezeggingen gedaan om verantwoordelijk te blijven?

Doe goed om het goed te doen

Progressieve organisaties herformuleren hun doel voor duurzaamheid en betrekken het hele personeelsbestand bij hun transformatie. Om meetbare resultaten te garanderen, stimuleren ze acties die een concurrentievoordeel opleveren, terwijl ze tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van het bedrijf op zich nemen om mensen en samenlevingen te helpen overleven en zelfs gedijen, voor toekomstige generaties.
Over de auteur(s)
Kai Anderson

Uitvoerend advies partner

Bjoern Hinderlich

Partner, Executive Rewards Solution Leader Central, Mercer

Gerelateerde producten voor aankoop
  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten