Top investeringsoverwegingen voor schenkingen en stichtingen 2024 

05 december 2023

We identificeren de vijf overwegingen waarvan we denken dat schenkingen en fundamenten voorop moeten staan terwijl ze vooruitkijken.

Hoewel elk jaar nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, kunnen de langetermijnperspectieven van schenkingen en fundamenten beleggers helpen verrassingen te voorkomen. Onze huidige kijk op de wereld op de lange termijn is vastgelegd in ons rapport, Thema's en kansen 2024: Een tijdperk van flexibiliteit. De instabiliteit en onzekerheid die de wereldeconomie en geopolitiek al meerdere jaren kenmerken, hebben een vertrouwde achtergrond geboden voor alle beleggers, maar schenkingen en stichtingen (E&F's) hebben onafhankelijke waarden en doelstellingen, met missies die vaak veel verder gaan dan alleen het in evenwicht brengen van winst en kosten, samen met belanghebbenden (van begunstigden tot donateurs) met verschillende verwachtingen en behoeften. 

Wij geloven dat in een tijdperk van flexibiliteit dergelijke kenmerken nuttig kunnen zijn. Met dat in gedachten denken we dat E&F’s rekening moeten houden met het volgende:

Top investeringsoverwegingen voor schenkingen en stichtingen

Inflatie vormt een drievoudige bedreiging voor E&F-portefeuilles door erosie van de bestedingscapaciteit voor hun missie, een verminderde reële waarde van hun beleggingsrendementen en toenemende complexiteit en illiquiditeit in het ontwerp van hun beleggingsportefeuilles.

In periodes van instabiliteit hebben eigenaren van langetermijnactiva zoals E&F's een duidelijk voordeel ten opzichte van beleggers met winstoogmerk: tijd. Aangezien de jaarlijkse of zelfs driemaandelijkse rendementspercentages niet noodzakelijkerwijs dezelfde acute druk opleggen als op andere beleggers, kunnen er nieuwe investeringskansen ontstaan.

Te midden van langdurige systemische verandering en het potentieel voor verrassingen op het niveau van activaklassen, is het zinvol om een audit en voortdurende monitoring van beoogde en onbedoelde blootstellingen en risico's te overwegen.

E&F's hebben een bijzondere blootstelling aan en interesse in duurzaamheid, aangezien ze vaak verband houden met kwesties op het gebied van milieubescherming, armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg en andere kwesties op het gebied van levenskwaliteit. Het slagen in strategieën op dit gebied is van het grootste belang.

Goed bestuur is een waardemaker voor E&F's, helpt bij het bepalen van strategische activatoewijzingen en ondersteunt alle belangrijke thema's van 2024. Ons recente onderzoek geeft een waarde van maximaal 115 basispunten aan goede bestuurspraktijken onder E&F's, wat de impact aantoont die de juiste structuren en processen kunnen hebben op zelfs goed beheerde en zorgvuldig gekozen portefeuilles.

Top investeringsoverwegingen voor schenkingen en stichtingen 2024

Kom meer te weten over de belangrijkste beleggingsoverwegingen voor schenkingen en stichtingen in 2024.
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten