Tiltræk og fasthold de bedste talenter ved at fremme løn for færdigheder.

Fleksibel administration af arbejdsstyrken kræver identifikation, fastholdelse og flytning af dygtige talenter. Fremme af løn for færdigheder-praksisser kan fastholde de bedste talenter til konkurrencedygtige satser og hjælpe med at fremtidssikre virksomheder.

Udfordringer

  • Det er svært at tiltrække og fastholde de færdigheder, der kræves for at omdanne for fremtiden.
  • Vores traditionelle lønmetoder er ikke i overensstemmelse med nye arbejdsstyrkekrav til fleksibilitet.
  • Manglen på gennemsigtighed i vores lønordninger er en hindring for at opbygge medarbejdertillid til organisationen.
  • Vi ved ikke, hvilke færdigheder der er mest værdifulde, og vi er bekymrede for, at vi over- eller underbetaler for de forkerte færdigheder.
Gentænkning af lønordninger er et top-5 dagsordenspunkt for HR, hvor 36 % af respondenterne angiver det som en topprioritet.

Mercer Skills Edge-løsningen kan hjælpe dig med at fremme lønnen for færdigheder

Løn for færdigheder-praksisser kan føre til øget tiltrækning og fastholdelse af vigtige færdigheder. Derudover kan de styrke andre medarbejderinitiativer, såsom arbejdsstyrkeplanlægning, præstationsstyring og karriereudvikling. Mercer-produkter, der kan understøtte løn for færdigheder-initiativer omfatter:

Bibliotek af færdigheder

Etablere fundamentet for færdighedsbaseret beslutningstagning.

Læs mere om Skills Library

   

Kort over færdigheder

Brug gennemgangs- og godkendelsesworkflows til at kortlægge færdigheder og færdigheder til dine job.

Få mere at vide om Skills Map

Skills Pricer

Find ud af, hvilke færdigheder der er mest værdifulde for din organisation.

Læs mere om Skills Pricer

Skills pay planner

Genopfind din lønstruktur ved at betale for færdigheder.

Download oversigt over Skills pay planner

Se vores interviews om tilgange til færdighedsbaseret løn

I denne interviewserie taler flere Mercer-konsulenter med IBM-ledere om den rejse, som IBM har taget for at planlægge og vedtage en skills-baseret tilgang til aflønning.

Hvad satte IBM i gang med at inkludere færdigheder i lønbeslutninger?

Hvem var de kritiske interessenter, og hvordan opbyggede I jeres business case?

Hvordan håndterede I overgangen og forandringen på tværs af organisationen?

Hvad var de forretningsmæssige konsekvenser, og hvordan påvirkede det rekrutterings- og fastholdelsespraksisser?

Hvordan sammenkæder I jeres præstationsevalueringsprogram med løn for færdigheder-programmet?

Har løn for færdigheder-programmet medført en lønændring på tværs af alle jobfamilier, herunder for bløde færdigheder?

Hvordan reagerede medarbejderne på overgangen?

Hvordan ser I løn for færdigheder udvikle sig i fremtiden?

Kun 12 % af respondenterne angiver, at de formelt overvåger markedets efterspørgsel efter færdigheder, men dette tal stiger hurtigt med adgang til nye datakilder og teknologi.

Se genafspilningen

Førende med en færdighedsdrevet strategi - Én iteration ad gangen

Efter det succesfulde webinar er vi glade for at dele den medfølgende projektmappe og optagelse. Denne engagerende session dykker ned i virkningen af trinvise fremskridt, der starter fra idefasen og dækker emner som at få buy-in, prioritere investeringer og opbygge et færdighedsgrundlag.

    Relaterede løsninger
      Relaterede indsigter