Din Employee Value Proposition (EVP) skal udvikle sig i takt med en verden i forandring

Medarbejderes kerneforventninger til arbejdet ændrer sig. Mange søger nu efter en omsorgsfuld virksomhedskultur, der prioriterer deres mentale og fysiske sundhed, samtidig med at de leverer balance mellem arbejdsliv og privatliv og karriereveje – på en bæredygtig måde.

For at tiltrække og fastholde medarbejdere er det afgørende at sikre, at din EVP afspejler en verden i forandring. 

Vigtigheden af at holde din EVP relevant

For at dit værditilbud til dine medarbejdere skal være effektivt, skal det opfylde dine medarbejderes erfaringer fra den virkelige verden. Verden har ændret sig, nogle dele uigenkaldeligt, så for at være overbevisende, skal din EVP afspejle og imødekomme disse ændringer.

EVP’er er en integreret del af enhver samlet strategi for aflønning og personalegoder, som er baseret på en implicit psykologisk kontrakt, der definerer arbejdsgiver-medarbejderforholdet.

De “varer” man fik i bytte i størstedelen af det 20. århundrede, var løn, personalegoder og jobsikkerhed til gengæld for en langsigtet forpligtelse fra medarbejdere. Det var den almindelige ‘Loyalitetskontrakt’.

Nu ser tingene anderledes ud. Pandemien har i bund og grund nulstillet medarbejderes prioriteter, og de ønsker mere end eksterne motivationsfaktorer og økonomiske incitamenter. For at dit værditilbud til dine medarbejdere skal forblive relevant – for at tiltrække og fastholde – skal “værdien” i din EVP udvikle sig med og afspejle, hvad dine medarbejdere værdsætter.

Den grundlæggende ændring i menneskelige værdier driver og understøtter et strukturelt skift på arbejdsmarkedet. Organisationer har nu en stor mulighed for at bruge empatiens værktøjer, der blev finpudset under pandemien – og skabe en ny måde at samarbejde på, der er mere relatérbar og i sidste ende mere bæredygtig.
Kate Bravery

Global Leader of Advisory Solutions & Insights, Mercer

Medarbejderes arbejdsrelaterede behov og ønsker varierer afhængigt af deres:

 • Køn
 • Generation 
 • Jobniveau 
 • Omsorgsgiver-status

Hvad sætter dine medarbejdere pris på i 2023? Og hvordan begynder du at gennemgå og udvikle din EVP?

Employee value proposition must haves

Mere og mere research – herunder Mercers – viser, at mens løn og personalegoder er vigtige, vil medarbejdere nu have job, der:

 • Muliggør fleksibilitet, balance mellem arbejdsliv og privatliv og deres valgte livsstil
 • Prioriter deres fysiske og mentale velbefindende
 • I sig selv er motiverende
 • Giver en følelse af mening og formål
 • Forbinder dem med et fællesskab
 • Har karriereveje og muligheder for vækst og udvikling

Det, medarbejdere ønsker nu, er “livsstilskontrakten”. 

Sørg for at fremtidssikre din employee value proposition

Efterhånden som medarbejderes kerneværdier ændrer sig falder betydningen af arbejdet i sig selv, så organisationer skal evaluere deres medarbejderes oplevelser, EVP’er, samlede aflønningsstrategier og personalegodepakker i forhold til den verden, vi nu lever i.

Fire trin til at evaluere appellen af din nuværende EVP og identificering af din arbejdsstyrkes fremtidige behov:

I ustabile tider er det vigtigt at lære om dine medarbejderes personlige oplevelser. En af de bedste måder til at gøre dette effektivt – især med eksterne medarbejdere - er at udføre online-fokusgrupper.

Betydningsfulde og uventede indsigter kommer af at stille åbne spørgsmål, så medarbejderne kan dele deres tanker. Og avancerede kvalitative metoder, som naturlig sprogbehandling, bør bruges til at udvikle rige beskrivelser af medarbejderoplevelser.

I mangel af effektive EVP’er bliver medarbejderne distraherede, frustrerede og begynder at lede efter andre muligheder.

Når du evaluerer din arbejdsstyrkes kritiske behov, er det vigtigt at tage et helhedsperspektiv på den brede vifte af livsbekymringer, som medarbejdere bærer med sig inden for og uden for arbejdet. Vi bruger en holistisk behovsvurdering til at hjælpe medarbejdere med at identificere deres mest presserende bekymringer inden for fire kritiske livsområder, deres:

 • Arbejdsliv,
 • Privatliv,
 • Økonomiske liv, og
 • Sundhed og trivsel.

Derefter udvikler vi ved hjælp af forskellige statistiske teknikker bevisbaserede indsigter om, hvad medarbejdere har brug for nu og i fremtiden.

I en ideel verden ville organisationer opfylde alle medarbejderes behov. Men i praksis skal organisationer foretage afvejninger og designe aflønningspakker, der er realistiske og omkostningseffektive. En af de mest effektive måder til at identificere disse afvejninger er conjoint-analyse.

Når Mercer udfører en conjoint-analyse, starter vi med at bede organisationer om at identificere de specifikke EVP-elementer, som de overvejer at tilbyde deres medarbejdere. Derefter tager vi disse elementer og arrangerer dem i en række balancerede sammenligningssæt, der som regel består af tre eller fire elementer. Research-deltagere bliver derefter bedt om at vælge, hvilket element de værdsætter mest og mindst.

Den resulterende analyse genererer en rangordnet score for hvert element, der afspejler den værdi, som medarbejdere giver hvert EVP element. Hvis din organisation søger klarhed om, hvordan man bedst investerer i dine medarbejdere, har du brug for de oplysninger til at foretage bevisbaserede valg.

One-size passer ikke længere til alle. Flere og flere mennesker ønsker at skræddersy deres egne arbejdsoplevelser og etablere individuelle ansættelseskontrakter, -arrangementer eller personlige aftaler med deres arbejdsgivere. Pandemien har fremskyndet denne tendens, der giver en række udfordringer, der varierer baseret på medarbejderes karrierefase, deres privatliv og deres ambitioner for fremtiden. Når du redesigner din EVP, er det afgørende at fastlægge, i hvilket omfang medarbejderoplevelser og -præferencer varierer på tværs af medarbejdergrupper.

Vi bruger et sæt research-teknikker, herunder klyngeanalyse, profilanalyse og personaer, til at identificere præferencemønstre og bestemme, i hvilket omfang EVP-tilbud skal tilpasses for at imødekomme behovene hos et bestemt arbejdsstyrkesegment. Baseret på vores research konstaterer vi, at medarbejderes arbejdsrelaterede behov og ønsker varierer baseret på deres:  

 • Køn,
 • Generation,
 • Jobniveau og
 • Omsorgsgiver-status.

EVP’er er en vigtig del af aflønnings- og incitamentsløsningerne for dine medarbejdere

For at være konkurrencedygtig skal organisationen tilbyde den rigtige aflønning, personalegodepakke og medarbejderoplevelse.

Design af konkurrencedygtige lønstrukturer og -politikker, der er tilpasset forretningsstrategier, giver organisationer mulighed for at bevare de bedste medarbejdere og etablere deres brand på markedet – et effektivt personalegodeprogram rækker langt i forhold til at forbedre medarbejderoplevelsen og kan ses som en differentiator i kampen om medarbejdere. Efterhånden som vi fortsætter med at arbejde på nye, virtuelle måder, og efterhånden som job i mange organisationer fortsætter med at udvikle sig, er der en fornyet mulighed for at opfinde markedsførende, samlede aflønningsstrategier for at skabe resultater.

TAAP+

Talent All Access-portal

Få nem adgang til de data, værktøjer og indsigter, du har brug for til at lede din organisation mod succes.
Relaterede produkter til køb
  Relaterede løsninger
   Relaterede indsigter