Transformer HR-funksjonen

HR-akseleratoren gir deg en klar visjon og et gjennomførbart veikart for din HR-transformasjon.

Transformer funksjonen for menneskelige ressurser (HR) raskt for opptil 25 % bedre effektivitet samtidig som du reduserer transaksjonsvolumet og frigjør ansatte for å gjenoppfinne HR for det nye forretningslandskapet.

Holder HR-funksjonen din tritt med endringene? 

Jobbverdenen endrer seg stadig med lynets hastighet. Akselerert digitalisering, ferdighetsbaserte organisasjoner og fleksibelt arbeid er bare en del av den nye virkeligheten vår.
Disse store forandringene krever en sterk HR-funksjon som tar en aktiv rolle og sikrer at endringene er menneskesentrerte og bærekraftige. Men i virkeligheten er opptil 60 % av HR-kapasiteten fortsatt fanget opp i administrasjon. Den nåværende HR-tjenesteporteføljen støtter ikke fremtidens arbeid. Ansattopplevelsen er oppstykket i beste fall, og HR oppfattes ikke som en viktig funksjon i de fleste organisasjoner.  
Få en helhetlig forståelse av den nåværende tilstanden og et prioritert veikart for levering av HR-utførelse.

Jump-start transformasjon av HR-funksjonen din med Mercers HR Accelerator

Mercer har utviklet HR Accelerator for å hjelpe deg med å starte HR-funksjonen og forbedre effektiviteten med opptil 25 %, samtidig som det reduserer transaksjonsvolumet og frigjør HR-ansatte for å støtte og veilede organisasjonen din i den nye formen for arbeid. HR Accelerator fokuserer på disse sentrale områdene:

 • Utforming av relevante fremtidige HR-tjenester
 • Definering av målinteraksjoner og modeller for tjenestelevering
 • Forming av fremtidige HR-stillinger
 • Forbedring av ansattopplevelsen gjennom digitale fremskritt 

Fullfør denne strategiske øvelsen med en kombinasjon av samarbeidende, brukersentrerte workshops, erfarne konsulenttjenester og vår fleksible digitale plattform.

Ved å handle raskt på digital HR-transformasjon, kan organisasjonen din spare tid og penger. 

Hvordan HR-akseleratoren fungerer

Hastighet er avgjørende når det gjelder å transformere HR-funksjonen for å møte fremtidens arbeid. HR-akseleratoren gir raske resultater som du kan implementere umiddelbart for å oppnå og opprettholde fremdrift.

 • Det er virtuelt.
  Det gir en interaktiv digital opplevelse.

 • Det er raskt.
  Du kan fullføre initiativet innen seks til tolv uker.

 • Det er laget i samarbeid.
  Vi utvikler det sammen med gjentakende, brukersentrerte seminarer.

Vår fleksible tilnærming

HR-akseleratoren består av fire faser som fører til et prioritert veikart for levering av HR-tjenester på tvers av HR-innhold, prosesser, teknologi og organisasjonsstruktur. Transformasjonsrammeverket gjør det mulig for deg å se for deg en ønskelig fremtid og samarbeide om å skape denne fremtiden, og gir strategisk tilpasning for å støtte den. De fire fasene er:
 • Gå i gang

  • Identifisere folks prioriteringer og sette  prosjektmål. Etabler veiledende prinsipper for transformasjonsreisen din.
 • Oppdag

  • Vurder HR-modenheten din og se hvor du står konkurransedyktig på markedet.Intervju og undersøk flere forretnings- og medarbeidergrupper for tilbakemelding om HR-tjenester, brennende plattformer og fremtidige prioriteringer.
 • Form

  • Form din fremtidige ideelle tilstand på tvers av alle dimensjoner av HR-strategi(innhold, prosess, teknologi og beskrevet struktur). Juster med gjeldende tilstand for å vise mulighetsgap.
 • Driv

  • Lever et veikartfor å fange opp alle aktiviteter, raske gevinster og endre tiltak i en omfattende og prioritert handlingsplan på tvers av emner.
Relaterte produkter for kjøp
  Relaterte løsninger
   Relatert innsikt