Talentanskaffelse

Mercers talentoppkjøpsløsninger hjelper kunder med å sette opp verdiforslag for ansatte, rekrutteringsprosesser, organisering og teknologi for å tiltrekke seg og beholde ansatte som er kritiske for deres fremtidige suksess.
Konsernsjefer rapporterer at talent- og ferdighetsoppkjøp er de to viktigste oppgavene som ble bedt om menneskelige ressurser (HR) i 2022.

Utfordringer

 • Vi må selge historien vår bedre for å tiltrekke oss de beste talentene. 
 • Konkurransen om talent kommer i økende grad fra arbeidsgivere utenfor vår sektor. 
 • Attraktive kandidater har i økende grad spesifikke arbeidspreferanser som vi sliter med å møte (dvs. balanse mellom arbeid og liv, LGBT-forventninger, kjæledyr på jobb osv.). 
 • Med større fjernarbeid må vi benytte oss av bredere talentbassenger (dvs. veteraner, pensjonister, minoriteter osv.) for å få tilgang til spesifikke ferdigheter.
 • Vi ser høye kandidat drop off priser under ansettelsesprosessen.
 • Vi har høye attrisjonsrater i spesifikke divisjoner som skader virksomheten vår.
 • Vi ønsker å outsource/insource våre kjernerekrutteringsoperasjoner. 

Mercers tilnærming til talentoppkjøpsstrategi

Demografisk utvikling, skiftende verdier og digitalisering tvinger organisasjoner til å svinge i høy hastighet. I mange tilfeller betyr dette at organisasjoner krever nye kompetanser og ferdigheter som de ikke kan utvikle helt fra sin eksisterende arbeidsstyrke. Ekstern tilgang til disse målgruppene blir stadig mer virksomhetskritisk, støttet av toppmoderne rekrutteringsverktøy. Måloppnåelse avhenger imidlertid av om en organisasjon kan tiltrekke seg og beholde de ansatte som er kritiske for deres suksess. Lurer du på hvordan du forvandler talentoppkjøpstjenestene dine slik at de er bærekraftige og slik at virksomheten din er fremtidsrettet?

En tilpasset strategi for talentanskaffelse for deg:

 • Forretnings-/HR-/talentstyringsstrategi
  Må vinne kamper med folks prioriteringer
 • Talentattraksjon og oppkjøpsstrategi
  Oversettelse av næringsliv og menneskers behov til talentoppkjøps- og utviklingsstrategier.
 • Tjenester for talentanskaffelse
  Tjenester og tilbud innen talentoppkjøp.
63 %

av ledere bekymrer seg for å ansette riktig talent til riktig pris i riktig tempo.

1 av 2

selskaper som sier at arbeidsstyrken deres er energisk, bruker en AI-drevet talentintelligensplattform for ekstern ansettelse kontra 30 % som ikke gjør det.

Mercers talentoppkjøpstjenester

Dine ansatte er grunnlaget for din organisasjon. De bestemmer potensialet for din suksess. Det er derfor det er viktig å tiltrekke seg de riktige sinnene og ferdighetssettene til teamet ditt. Talentanskaffelse er på sitt beste når alle prosesser er koblet sammen og kjører jevnt. Vår portefølje av talentanskaffelsestjenester dekker alle faser av dette komplekse aspektet av HR, og sikrer at den metodiske tilnærmingen i tillegg til et attraktivt eksternt bilde internaliseres på en ensartet og målorientert måte.
Kontroll av talentoppkjøp Utvikling og forbedring av ansattes verdiforslag (EVP) HR-markedsføring og relasjonsledere t
Tilpasning av krav fra bedriftsstrategien og arbeidsstyrkestrategien. Definisjon av målgrupper, analyse av nåværende rekrutteringsverktøy. Definisjon av målbilde og avklaring av verktøy og prosesser. Analyse av arbeidsgiverens kvalitet og attraktivitet, formulering av arbeidsgiverens verdiforslag i henhold til autentiske, relevante og differensierende faktorer. Utvikling av intern og ekstern kommunikasjon samt et kreativt konsept. Tilpasning av krav fra talentoppkjøp og arbeidsstyrkestrategi. Utvikling av et kandidatforholdsledelseskonsept (CRM) med fokus på bassengfylling, bassengvedlikehold (dvs. kandidatinteraksjon) og poolsøk i samsvar med rekrutteringsprosess og organisasjonsoppsett. 
Transformasjon av talentoppkjøp Arbeidsgiver merkevarebygging og arbeidsgiver attraktivitet Onboarding
Reorientering av rekrutteringsorganisasjonen, avledning av roller, prosesser og tjenestenivåer (inkludert toppmoderne verktøy) og den generelle utformingen av en kandidatsentrisk rekrutteringsopplevelse. Forbedring av arbeidsgiversubstans (dvs. opprettelse av nye fordeler og tilbud), og utforming av moderne arbeidsmåter og kultur. Design av den fremtidige målgruppens spesifikke onboarding-opplevelse, inkludert roller, prosesser, formater og teknologistøtte med fokus på den generelle kandidatopplevelsen.

Tjenester for talentanskaffelse

 • Arbeidsgivers merkevarebygging og attraktivitet

 • HR-markedsføring og relasjonsstyring

 • Rekruttering og innkjøp

 • Onboarding

 • Evaluering av e-rekrutteringssystem

 • Transformasjon av talentoppkjøp: Innhold, prosesser, roller, organisasjon og kapasitet
 • Kreative konsepter, vurderinger, søk og opplæring

Mercers synspunkt på talentoppkjøp

Vi samarbeider med deg for å optimalisere hele talenttrakten og ansattes livssyklus med fokus på kandidatopplevelsen.
Et selskap som ønsker å produsere de beste bilene trenger de beste hjernene. Det er akkurat vår tilnærming til organisasjonen vår – men slike talentfulle mennesker kan ikke lenger rekrutteres med en post-og-be-strategi. De må letes etter og bli funnet. Det er viktig å revurdere rekrutteringsstrategien.
Administrerende direktør, ledende bilselskap

Hvorfor jobbe med Mercers talentoppkjøpskonsulenter?

Mercers team av konsulenter kan jobbe med deg på en talentoppkjøpsmodell som inkluderer å tiltrekke seg de beste dyktige og talentfulle kandidatene og sette opp tiltak for å beholde dem samtidig som de maksimerer bidragene til selskapet ditt. Vår dybde av erfaring og bredde av løsninger betyr at vi kan:

 • Arbeid med deg fra strategi til implementering til etablering av kommunikasjons- og mediestrategi. 
 • Del casestudier av vår dokumenterte erfaring med å jobbe med globale organisasjoner av enhver størrelse og bransje. 
 • Gi eksempler på å være en av de mest tildelte tjenesteleverandørene i bransjen. 
 • Del vårt globale talentoppkjøpsnettverk og etablerte økosystem som inkluderer mange talentoppkjøpsteknologiselskaper, jobbtavler, RPO-leverandører og byråer.
Relaterte produkter som kan kjøpes
  Relaterte løsninger
   Relevant innsikt