Tilpasse medarbeiderpraksis med forretningsprioriteter

Forbered deg på morgendagens forretningsbehov ved hjelp av vår systematiske, disiplinerte prosess for å identifisere og håndtere hull mellom nåværende og prosjekterte krav til arbeidsstyrken.

Prioritere, utvikle og finansiere den riktige medarbeiderpraksisen

Strategisk planlegging av arbeidsstyrken gir et rasjonelt forretningsgrunnlag for å prioritere, utvikle og finansiere den medarbeiderpraksisen som trengs for å støtte viktige forretningsmål. I tider med usikkerhet og overgang er prosessen for planlegging av arbeidsstyrken grunnleggende for å skape og levere forretningsstrategien din. Proaktiv strategisk arbeidsstyrkeplanlegging vil gjøre det mulig for organisasjonen din å skape klarhet fra kaoset ved konstant endring.

Mercer har i mer enn 20 år levert analyser og innsikt for å hjelpe kundene med å holde seg ut gjennom markedskrasj, tilbakeslag og pandemier. Vår metodikk og våre verktøy har gjort det mulig for disse selskapene å tilpasse sine medarbeiderstrategier til sine forretningsstrategier og oppnå sine mål.

Styrke og bygge robusthet i forretningsplanen din

Styrke i gode tider

Når ledelsen sier «vi må investere i digital transformasjon».

Arbeidsstyrkevurderinger:

 • Hvor er de beste eksterne kildene til teknologiske talenter?
 • Hvilke medlemmer av vår eksisterende arbeidsstyrke har ferdigheter som enkelt kan overføres til utviklingen av nye teknologier?

Bygg robusthet i tøffe tider

Når ledelsen sier «vi må svare på brede økonomiske sjokk».

Arbeidsstyrkevurderinger:

 • Bør det gjøres kutt for ansatte og ledere i store volumer?
 • Hvis vi er avhengige av naturlig attrisjon, hvordan vil organisasjonsstrukturen vår endre seg?
 • Hvilke ferdigheter er de mest kritiske å beholde og hvilke kan vi enkelt finne?
 • Kan vi omplassere våre eksisterende ansatte?

Hvor er du langs modningskalaen?

Mercers planleggingsprosess for arbeidsstyrken vil løfte deg opp langs kurven, og flytte organisasjonen din fra kortsiktig driftsplanlegging til langsiktig scenariobasert strategisk planlegging.
Denne grafikken illustrerer Mercers firepunkts modenhetsskala for arbeidsstyrkeplanlegging. Venstre side av skalaen viser kortsiktige driftsplanleggingsstadier som har en svakere innvirkning på virksomheten. De to første stadiene er budsjettdrevet planlegging av antall ansatte og beskrivende rapportering og analyse. Etter hvert som organisasjoner beveger seg langs modenhetsskalaen, blir planleggingen langsiktig med en sterkere forretningseffekt. Trinn tre er strategisk arbeidsstyrkeplanlegging, og den siste, mest strategiske fasen er integrert personalplanlegging. 

Vårt integrerte femtrinns rammeverk for bygging av en arbeidsstyrkeplanleggingsmodell

For å sikre suksess dekker vår integrerte strategiske arbeidsstyrkeplanleggingsmodell fem nøkkelområder. Når forstyrrelser, vekst eller til og med stabile fremskritt tvinger bedrifter til å fundamentalt revurdere bemanningen og arbeidsstyrkens kontinuitet, gir vår datadrevne tilnærming til strategisk planlegging av arbeidsstyrken innsikt, tiltak og planer for å drive virksomheten fremover.

Vår utprøvde, overførbare metodologi involverer tett samarbeid med teamet ditt på tvers av fire veldefinerte stadier: oppnå innsikt, måle forsyning av og behovsgap i talent, modellere løsninger og formulere arbeidsstyrkeplaner og iverksette tiltak. 

Våre sofistikerte arbeidsforsynings- og behovsplanleggingsverktøy er nøkkelen til å gjøre de datadrevne prognosene som ligger bak effektive arbeidsstyrkestrategier. Disse verktøyene vil fremheve kvantitative hull i dine fremtidige behov. De vil evaluere de ansattes antall, ferdigheter og evner som trengs for å utvikle arbeidsstyrken din.

Vår proprietære Internal Labor Market Analysis (ILM)-tilnærming fungerer som en linse for å tolke dine personalavdelingsdata (HR). Den gir en intern oversikt over arbeidsstyrken og innsikt i de viktigste spørsmålene som må fokuseres på. Den vil hjelpe deg med å forstå faktorene, for eksempel insentivsystemer og arbeidsstyrkeflyter, som styrer atferden til arbeidsstyrken din. 

Vi utnytter offentlig tilgjengelig informasjon samt våre egne data fra arbeidsmarkedet for å forstå talenttilgjengeligheten i det eksterne arbeidsmarkedet. Dette gjør det mulig for kundene våre å ta informerte beslutninger om innhenting av talenter, inkludert om de skal bygge evner internt eller anskaffe talent eksternt.

Med over 20 års samlet erfaring i strategisk planlegging av arbeidsstyrken, drar konsulentene våre nytte av et bredt spekter av erfaring og ekspertise, hentet fra mange ulike bransjer og økonomiske forhold.

Lag en varig, strategisk og skreddersydd planleggingsprosess for arbeidsstyrken

Sammen vil disse elementene skape en varig, adaptiv og skreddersydd strategisk arbeidsplan for organisasjonen din: et rammeverk for å identifisere hull i arbeidsstyrken, vurdere forretningsrisikoene disse hullene utgjør og deretter løse utfordringen med fremtidige behov for arbeidsstyrken. Denne fremtidsrettede, datadrevne tilnærmingen vil gi organisasjonen din tid til å håndtere risiko på en informert, kostnadseffektiv måte. I stedet for å vente og reagere på hendelser, kontroller dem. Organisasjoner som utnytter proaktiv arbeidsstyrkeplanlegging, vil bedre posisjonere seg for å tilpasse seg og lykkes i et stadig skiftende forretningsmiljø. 
Talentvurdering

360 talentvurderinger

Kombinerer vår omfattende ekspertise innen talentutvikling med robust teknologi for å levere virkningsfull analyse og innsikt for å drive frem forretningsresultater.
Relaterte produkter som kan kjøpes
  Relaterte løsninger
   Relatert innsikt