Menneskesentrert HR-transformasjon frigjør ansattopplevelsen 

Når du blir med på bølgen av organisasjoner som jobber for å forbedre ansattopplevelsen – og plasserer folk i sentrum av alt du gjør – kan HR-transformasjon gjøre funksjonen til en ekte partner til toppledelsen og slå sammen krefter for å drive virksomheten og ansattagendaen. Mercers innovative strategi for HR-planlegging bruker en ny målinteraksjonsmodell («Target Interaction Model», TIM), som bygger opp funksjonen rundt de ansattes behov og erstatter den tradisjonelle måldriftsmodellen («Target Operating Model», TOM) som fokuserer på organisasjonen.  
4 %

av HR-teamene mener de leverer en eksemplarisk ansattopplevelse.

68 %

av HR-ledere sier at vi er i et kandidatdrevet marked.

39 %

av ledere investerer i HR-fleksibilitet, men sliter med å opprettholde det.

96 %

av organisasjonene planlegger å omforme sin HR-funksjon for større innvirkning i 2022.

65 %

av ledere mener at automatiserte HR-prosesser skaper et gap mellom HR og virksomheten.

HR-strategiutfordringer

Mercer kan hjelpe deg hvis: 
 • HR-funksjonen din ikke er direkte tilpasset forretningsstrategien din. 
 • HR oppfattes ikke som å levere reell verdi til kandidater, ansatte, lederskap og styret
 • Organisasjonen din sliter med å forbedre HR-kontaktpunkter og -praksiser.

I fremtidens arbeid er det tid for TIM 

I løpet av de siste tiårene ble den overveiende HR-modellen utformet rundt perspektivet og oppfatningene til HR-organisasjonen, og hovedformålet var å adressere ledernes laserfokus på forretningseffektivitet og kostnadsbesparelser. Ut av denne filosofien kom treenigheten HR-forretningspartnere, kompetansesentre og delte tjenester. Denne utbredte HR-driftsmodellen med tre søyler mislyktes derimot ikke bare med å oppnå den ønskede kostnadsfordelen, men skapte også en oppstykket kandidat- og ansattopplevelse.

I dagens arbeidsmiljø – og for å være fleksibel og klar til å tilpasse seg fremtidens arbeid – må organisasjoner fokusere HR-transformasjonen på interaksjoner og velge en målinteraksjonsmodell (TIM)-tilnærming før de utformer måldriftsmodellen (TOM). Vår TIM-tilnærming bruker en flerdimensjonal og menneskesentrert HR-transformasjonsfilosofi og metodikk som gir HR-funksjonen større ansvar enn noensinne, og plasserer den ved bordet til toppledelsen for å skape organisasjonens ansattstrategi. 

En vellykket HR-strategi fokuserer på mennesker, ikke organisasjonskart

Det er på tide for HR å forme fremtidens arbeid ved å tilby relevante råd og tjenester som er direkte tilpasset og støtter organisasjonens forretnings- og ansattstrategier. Den riktige HR-transformasjonen driver den organisatoriske strategien og ansattprioriteter, og bidrar til ekte forretningsverdi.

Mercers tilnærming til HR-transformasjon bruker TIM-modellen til å basere den fremtidige organisasjonen rundt ansattopplevelsen og forretningsstrategien, og bruker HR som en sann menneskesentrert funksjon. TIM legger ekstra stor vekt på eksepsjonelle personlige og digitale kontaktpunkter, med ansattes tilfredshet som nøkkeltall for suksess. 

Ved å fremheve ansattopplevelsen og bygge på sluttbrukernes behov (inkludert toppledelsen), kan HRs fremtidsklare utforming være til fordel for hele organisasjonen, introdusere en bedre måte å jobbe på og styrke de ansattes engasjement. 

Målinteraksjonsmodell (eksempel)

TIM - Target interaksjonsmodell ser på fire forskjellige deler av HRIS-plattformen som starter med HR-kunder (kandidater, ekstern arbeidsstyrke, ansatte, personalleder og toppledelse. Da ser det ut som bruker driftsplattformen for personer til å sortere gjennom ansattes erfaring og HR og utover. Deretter gir det personlig støtte gjennom folks operasjoner, rådgivning og administrasjon, ledelse og partner og personrådgiver. Dette blir det smidige talentutvalget som fører til funksjonell erfaring, enten det er HR-kunderettede samfunn ( Talentoppkjøp og talentutvikling) eller Enterprise-samfunn (prosjektporteføljestyring, kompensasjon og fordeler, mangfold, egenkapital og inkludering eller HR An Analytics)

Transformere HR

Hvorfor en målinteraksjonsmodell (TIM) er nøkkelen til å låse opp ansattopplevelsen 

Fire dimensjoner for en vellykket HR-transformasjon 

Organisasjonen din kan transformere HRs karakter og effektivitet, og hvordan HR oppfattes, ved å revurdere funksjonen og lykkes med utformingen av fire nøkkeldimensjoner: strategi og innhold, prosesser, organisasjon og systemer.

Forme HR-strategier for fremtiden

Lær mer om vår fleksible tilnærming for å fremskynde HR-transformasjon.

HR-akselerator

I tillegg til å bruke Mercers innovative målinteraksjonsmodell for å øke effektiviteten til HR-transformasjonen, kan HR-akseleratoren:
 • Veikart til HR-visjon og strategi

  Skape en klar fremtidsvisjon for å beskrive og gjennomføre en HR-strategi som kan transformere HR-innhold, prosesser, organisasjon og teknologi
 • (Ny) utforming, automatisering og radikal forenkling for HR-prosessen

  Skap en eksepsjonell ansattopplevelse rundt øyeblikk som betyr noe ved å nøye undersøke de ansattes forventninger og samhandling med HR, og ved å effektivisere og forenkle prosesser

HR-stillinger: Trender mot ansattopplevelsen

Bruk av målinteraksjonsmodellen for en transformasjon til en menneskesentrert HR-organisasjon støttes av trender i HR-stillinger. 

 • HRs strategiske rådgivere gir innsikt til toppledere om hvordan arbeidsstyrken støtter forretningsstrategien.
 • Samarbeidseksperter legger til rette for flyt av informasjon, ferdigheter og evner mellom arbeidsstyrkegrupper, og hjelper ansatte med å tilpasse seg endringer.
 • De som utformer ansattopplevelser skaper intuitive kontaktpunkter og brukerreiser, ofte for spesifikke grupper, som nyansatte eller forretnings-/funksjonsgrupper. 

 • Kompetansesentereksperter utformer den globale talentfilosofien i samarbeid med toppledelsen.
 • Kompetansesentereksperter utfører HR-prosesser, som f.eks. talentanskaffelse eller mobilitet, i tråd med geografiske områder eller forretningslinjer.

 • HR-forretningspartnere opererer i et mikromiljø for å støtte HR-driftsbehovene til en sentral ansattleder.
 • HR-konsulenter for delte tjenester håndterer ekstraordinære tilfeller og spesielle forespørsler som strekker seg utover digitale og automatiserte muligheter. 

Klar til å starte din HR-transformasjonsreise?

Mercers digitalt aktiverte rådgivningsløsning, HR-akseleratoren, kan hjelpe deg med å nå dine HR-transformasjonsmål raskere og mer effektivt, og forbedrer effektiviteten med opptil 25 % samtidig som transaksjonsvolumet reduseres – noe som frigjør funksjonen til å gjenoppfinne HR for fremtidens arbeid.

Mercers rammeverk for HR-transformasjon

 • Sett i gang

  • Start med et synspunkt og en hypotese.
  • Bli enige om en fremtidsvisjon.
 • Oppdag

  • Skap et grunnlag for transformasjon gjennom innsikt og sammenligninger.
  • Beskriv endringsstyringsreisen på en tydelig måte.
 • Form

  • Skap dristige løsninger med målbare resultater mot fremtidsvisjonen.
 • Driv

  • Lever bærekraftig verdi 
  • Vev HR-transformasjonen inn i organisasjonens struktur.
Relaterte produkter for kjøp
  Relaterte løsninger
   Relatert innsikt