Veier til sosial rettferdighet: en revitalisert visjon for mangfold, likestilling og inkludering i arbeidsstyrken 

En gruppe kreative mennesker som jobber med et møte på kontoret. Utsikten er gjennom glass.

I tillegg til en global pandemi, rasemessig og sosial uro og økningen av interessentbasert kapitalisme, er det en forretningsmessig nødvendighet for ledere å iverksette tiltak for å skape et mer mangfoldig, likestilt og inkluderende samfunn. 

En helhetlig strategi for mangfold, likestilling og inkludering (DEI) er sentral for denne innsatsen – en strategi som dekker alle forretningsprosesser og bygger på bidrag fra mennesker med alle slags bakgrunner og erfaringer.

I samarbeid med World Economic Forum (WEF) har Mercer utstedt en ny rapport, Veier til sosial rettferdighet: en revitalisert visjon for mangfold, likestilling og inkludering i arbeidsstyrken, som undersøker: 

 • Hvorfor det nåværende klimaet krever en revitalisert visjon for DEI
 • Hva en helhetlig DEI-tilnærming betyr og hvordan det gagner hele organisasjonen
 • Et detaljert rammeverk for å utvikle en virkningsfull og handlingskraftig DEI-strategi
 • Hvordan ledende organisasjoner setter DEI-strategiene sine i handling

Bruk en helhetlig tilnærming til DEI

Et robust DEI-konsept består av mange ulike dynamikker for å dekke behovene til en global arbeidsstyrke som er etnisk, økonomisk, generasjonsmessig, pedagogisk og kognitivt mangfoldig.

Organisasjoner bør innlemme en helhetlig DEI-tilnærming i alle forretningsprosesser. Denne tilnærmingen bør ikke bare omfatte interne strategier, men også eksterne strategier – som å arbeide med interessenter som forbrukere, leverandører, regjeringer og lokalsamfunn – for å inkludere den forretningsmessige nødvendigheten av å skape et mer åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn.

Utform en effektiv, helhetlig DEI-strategi for arbeidsstyrken

Organisasjoner kan bygge en meningsfull, handlingskraftig og virkningsfull DEI-strategi ved hjelp av et strategisk rammeverk på fire trinn.
 • Engasjer

  Skap en tilpasset og engasjert arbeidsstyrke og ledere.
 • Diagnostiser

  Baser strategien din på bevis, data og analyse.
 • Iverksett tiltak

  Integrer DEI i retningslinjer, praksiser og programmer.
 • Vær ansvarlig

  Sett mål, mål fremgangen og del på en transparent måte.
Uansett hvor langt organisasjonen din har kommet, vil disse praktiske tiltakene hjelpe deg med å gjøre bærekraftig fremgang.
Relaterte løsninger
  Relevant innsikt