Deling av perspektivet vårt

Unike bransjeperspektiver for å hjelpe kunder med å navigere utfordringer, enten det er transformasjon og verdiskaping.

Hvem vi er

Mercers bransjeeksperter evaluerer stadig markedsutfordringer og trender, og leverer nye perspektiver og innovative tilnærminger for å takle de mest presserende personalutfordringene. Vår kombinerte erfaring, bransjeinnsikt, omfattende data og analytiske evner hjelper organisasjoner med å tilpasse strategier for å oppnå målene sine og levere vellykkede resultater.

Hva som gjør oss annerledes

30 000

kunder over hele verden

Over 140

land

27

års erfaring 

Våre bransjer

Teamet vårt samarbeider om presserende saker som bransjen står overfor, som planlegging og forberedelse for effekten energiovergangen og miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse («environmental, social and governance», ESG) vil ha på arbeidsstyrken, å legge til rette for forbedrede prestasjoner gjennom nye belønningsfilosofier og insentiver, utarbeiding av kjøp- og salgssiden for fusjons- og oppkjøpstransaksjoner, identifisering og innkjøp av nye ferdigheter for fremtidige bransjeforretningsmodeller, og å tilby løsninger for å bidra til å tiltrekke, beholde, utvikle og engasjere mangfoldige team. Mercers energikonsulenter jobber med over 1500 lokale, regionale og globale kunder på tvers av energiverdikjeden – leting og produksjon, oljefelttjenester og boring, midtstrøms, nedstrøms, kjemikalier, gruvedrift, kraft og fornybar energi, samt energihandel – for å sammen skape effektive strategier og løsninger for menneskelig kapital.

Møt lederen vår

Milan Taylor

Partner, energileder

Milan har over ti års jobberfaring på tvers av energibransjen og leverer konsulentarbeid og -løsninger på tvers av en rekke områder innen menneskelig kapital (inkludert belønninger, ledergodtgjørelse, fremtidens arbeid og fleksible fordeler). Milan grunnla og legger til rette for en rekke etablerte energifora og nettverk under Mercer (Mercers energiforum i Afrika, Mercers energiforum i Midtøsten, Mercers energiforum i Asia og Stillehavsområdet, Mercers europeiske energi-, HR- og strateginettverk og Europeisk nettverk for fornybar energi). Disse peer-to-peer-nettverkene møtes regelmessig gjennom hele året og knytter sammen HR-bransjeledere for å diskutere tematiske problemer og utvikle pragmatisk innsikt.

Milan er energilederen for Mercers nye arbeidsform – å jobbe med toppledelsen i organisasjoner på tvers av energiverdikjeden for å bedre forstå innvirkningen menneskelig kapital har på energiovergangen og transformasjon, digitalisering, kunstig intelligens og robotteknikk.

Milan er også medlem av World Economic Forums ekspertgruppe for forberedelser til fremtidens arbeid innen olje og gass.

Mercer har vært ekstremt fleksibel når det gjelder å levere prosjekter til oss. Hvorfor skulle vi lete andre steder etter disse tjenestene ...?
Administrerende HR-sjef for et stort internasjonalt selskap innen oljefelttjenester

Folk er motoren i hvert teknologiselskap. Mercers teknologiske bransjeeksperter og konsulenter samarbeider med ledere fra over 2500 av de mest innovative teknologiske høyvekstorganisasjonene for å styrke og legge til rette for arbeidsstyrken for å skape resultater for både kunder, organisasjoner og aksjonærer. Mercer’s Technology Vertical fungerer som betrodde rådgivere og tilbyr bransjeledende innsikt til våre kunders forretnings- og HR-ledere, som gir dem muligheten til å forme sine unike agendaer for virksomhet og menneskelig kapital. Å gjøre dette hjelper kundene våre med å forutse og respondere på innvirkninger på arbeidsstyrken forårsaket av bransjerelaterte seismiske skift og konkurranseledede forstyrrelser.

Møt lederen vår

Ted Patchet

Teknologibransjeleder
Ted er en partner og seniorkundeleder på Mercers San Francisco-kontor. Han har over 25 års ekspertise innen strategisk forretningsplanlegging og jobber med store, multinasjonale organisasjoner på tvers av mange bransjer. Ted tilpasser og leder Mercers tverrfunksjonelle team i å levere behovsbaserte løsninger for forbedring av menneskelige ressurser og prosesser, inkludert totale belønninger, pensjon- og helsetjenestestrategi, investeringsrådgivning, talentstyring, kommunikasjon og engasjement blant ansatte, arbeidsstyrkeplanlegging, fusjoner og oppkjøp samt HR-levering.
«Jeg tror at bransjeinnsikten deres gav oss en enorm verdi. Dere fortalte oss noen fantastiske sannheter om hva ledende innovative teknologiselskaper gjør på markedet, og hjalp oss med å reflektere over ikke bare hva vi gjør bra, men også hva vi kan forbedre kollektivt. Tusen takk for at dere hjelper oss med å starte vår tankevekkende reise.»
Leder for NA HR i et multinasjonalt Fortune 100-programvareselskap

Finanstjeneste- og forsikringsbransjen («financial services and insurance», FS&I) er i endring – kundene er bedre informerte, har høyere forventninger og forventer en konsekvent opplevelse uavhengig av engasjementskanalen. Mercer hjelper banker, forsikringsselskaper, investeringsforvaltere, investeringsselskaper, risikofond og andre finansselskaper med å takle de mest presserende personalrelaterte utfordringene – fra å bygge en fremtidsklar arbeidsstyrke og omforme investerings- og pensjonsresultater til modernisering av helse-, velvære- og fordelsprogrammer.

Møt lederen vår

Ross Baker

Seniorpartner, bransjeleder for globale finanstjenester og forsikring
Som Mercers bransjeleder for globale finanstjenester og forsikring (FS&I) er Ross ansvarlig for den samlede driften av Mercers FS&I-klientportefølje, samt å levere ny intellektuell kapital til bransjen. I denne stillingen gir Ross kundene et globalt strategisk perspektiv for å hjelpe dem med å løse deres mål innen helse, formue og karriere.
Banken vår hadde behov for ekspertråd for å revidere våre gruppehelse- og velferdsplaner for samsvar og oppfattet verdi for ansattbasen vår. Mercer-teamet tok seg tid til å forstå vår første prioritet, helsen til de ansatte og familiene deres. År etter år gjør de en kjempejobb med å tilby en helhetlig tilnærming til å utforme planer som passer innenfor samsvarsrelaterte og økonomiske målsetninger, samtidig som de holder våre ansatte i fokus som vår ledestjerne. Takk, Mercer.
CHRO, regional bank

Mercers praksis for bilbransjen gir strategiske råd og støtte til over 275 organisasjoner over hele verden. Innenfor bilbransjesamfunnet vårt har vi eksperter på alle de største produksjonsstedene rundt om i verden. Dette teamet overvåker virkningen av de seismiske skiftene som finner sted i bransjen, som elektrifisering, autonomi og mobilitet, for å bedre forstå virkningen av disse endringene når det gjelder å tiltrekke, beholde og motivere talenter. Disse endringene har en dramatisk innvirkning på personalstrategien til alle bilprodusenter og -leverandører, samt generelle produsenter der moderniseringen av anlegg og utstyr krever mer digitale og teknologisk orienterte ansatte.

Møt lederen vår

Mike Ponicall

Bilbransjeleder
Før Mike begynte i Mercer i 2009, var han administrerende direktør for Towers Perrin, med ansvar for alle Towers’ markeder rundt om i verden. Han har over 35 års konsulenterfaring innen global HR-forvaltning, med vekt på global utforming av ansattfordeler og kundefinansiering. 
 Mercer er svært proaktiv og ser alltid etter de mest innovative og kostnadseffektive løsningene for kundene sine. Kundens mening er svært viktig for dem.
Global billeverandør

Forstyrrelser og usikkerhet som følge av skiftende markeder, demografi og livsstilskrefter er kanskje mest utbredt i helsebransjen. Levedyktigheten til dagens systemer for produksjon, levering, behandling og betaling står i fare over hele verden, uavhengig av de økonomiske og regulatoriske modellene som er på plass. Marsh McLennan hjelper organisasjoner med å styre verdens viktigste ressurs – mennesker – ved å forbedre helseutfall og langsiktig økonomisk sikkerhet. Mercers bransjepraksis for helsetjenesteleverandører utmerker seg innen personalstrategi, arbeidsstyrkeanalyse, organisasjonsstruktur, endringsstyring og belønningskonsultasjon for å finne den beste veien fremover for helsetjenesteleverandører som går gjennom denne tiden med dramatiske transformasjoner. Det aldri vært viktigere å fokusere på i dag OG i morgen gitt de ekstraordinære utfordringene i helsebransjen. Vår første prioritet er å tilby den beste strategiske ende-til-ende-planen for å fremme optimalisering av menneskelig kapital på tvers av kliniske, driftsrelaterte og HR-relaterte funksjoner.

Møt eksperten vår

John Derse

Bransjepraksisleder for helsetjenesteleverandører

John Derse, som bor i Charlotte i Nord-Carolina, er en seniorpartner og leder Mercers bransjepraksis for helsetjenesteleverandører. Konsulentvirksomheten hans er innenfor området personalstrategi, som inkluderer strategi, tilpasning/endringsstyring, arbeidsstyrkeanalyse og belønninger, og gir kundene strategiske «ende-til-ende»-råd om utforming, implementering og drift av menneskelig kapital og HR-funksjonen.  

Johns kunder inkluderer noen av de største helsesystemene og akademiske medisinske sentrene i det sørlige og midtvestlige USA. John har også samarbeidet med organisasjoner og vært involvert i innovativt arbeid for et bredt spekter av kunder på tvers av ulike bransjer, inkludert finansielle tjenester, forbrukerprodukter, detaljhandel, produksjon og distribusjon samt underholdning. John har vært i Mercer i over 30 år.

 «Mercer har brakt god ekspertise til bordet, men det som er enda viktigere er at vi har et veldig tillitsfullt forhold og en evne til å ha åpen kommunikasjon. Når du har det, kan du takle ethvert problem som et prosjekt på denne størrelsen kommer til å ha.»
Frank Venuto, administrerende sjef for menneskelig kapital, Nebraska Medicine

Et forretningsmiljø og en arbeidsstyrke i utvikling byr på unike utfordringer. Mercers eksperter innen detaljhandel er kilder til innsikt og erfaring for å møte disse utfordringene, og hjelper mer enn 600 organisasjoner med å tenke nytt om arbeidsverdenen for å gjøre fremtiden lysere for millioner av ansatte og lokalsamfunnene deres. Å gå fremover i en transformert verden krever transformerende tilnærminger. Våre strategiske partnerskap med detaljhandelsbransjen støtter tilpasningen av forretnings- og talentagendaer rundt fremtidig verdiskaping.

Møt lederen vår

David Kopsch

Hovedleder, leder for detaljhandelsbransjen
David utarbeider strategier og gir råd til kunder innen detaljhandel om en rekke emner, inkludert strategi for totale belønninger og organisasjonsutforming for å utvikle en overbevisende ansattopplevelse. I tillegg til arbeidsstyrkebelønninger inkluderer hans erfaring med omstrukturering og transformasjon av globale organisasjoner en vurdering av effektiviteten til fordeler og optimalisering av organisasjonens prosesser, for å nevne noen områder. Før David begynte i Mercer, hadde han ulike bedriftsstillinger, inkludert direktør for globale belønninger og mobilitet for et flernasjonalt omnikanal-detaljhandelsselskap. Han var også belønnings- og mobilitetsleder for en global produsent av matingredienser.
 «Vi er veldig glade for å ha Mercer som en av våre verdsatte forretningspartnere.  Gjennom fantastiske og utfordrende tider har dere vært der for å tilby ressurser, innsikt og løsninger.»
Leder for HR / mangfold, likhet og inkludering fra et spesialisert detaljhandelsselskap
Relaterte løsninger
    Relevant innsikt