Een mensgericht HR-bedrijfsmodel

Bouw een HR-afdeling die klaar is voor de toekomst. Terwijl organisaties werken aan het afstemmen van hun zakelijke agenda en het verbeteren van de werknemerservaring, plaatsen ze mensen centraal bij alles wat ze doen.  Uw HR-functie moet dezelfde principes omarmen. Mercer's benadering van het ontwerp van het HR-bedrijfsmodel introduceert ons unieke en innovatieve Target Interaction Model (TIM) om eerst de HR-functie op te bouwen rond de behoeften van de organisatie en de werknemer - voordat dit wordt vertaald naar de uiteindelijke HR-organisatie en -rollen.
4%

van de HR-teams gelooft dat ze een optimale werknemerservaring leveren

13%

van de organisaties biedt een volledig digitale ervaring op het werk

1 op de 3

werknemers zeggen dat het meer dan een uur duurt om eenvoudige HR-taken uit te voeren

Uit deze mentaliteit ontstaat een drie-eenheid van HR-businesspartners, centra van excellentie en gedeelde diensten. Deze dominante aanpak heeft HR-diensten gestroomlijnd en uitbesteed, maar heeft niet de beoogde kostenbesparingen opgeleverd en heeft ook de werknemerservaring versnipperd. Het was destijds niet effectief en is nu meer verouderd dan ooit tevoren.

In de huidige werkomgeving, en om flexibel te zijn en klaar te zijn om zich aan te passen aan de toekomst van het werk, moeten organisaties hun HR-transformatie opnieuw richten op interacties, geleid door een TIM voordat ze het HR-bedrijfsmodel ontwerpen. Deze aanpak stelt werknemers centraal voor de HR-afdeling.

Succesvolle HR-afdelingen betrekken werknemers

Het is tijd voor HR om de toekomst van het werk vorm te geven door relevante adviezen en diensten te bieden die direct aansluiten bij de bedrijfs- en personeelsstrategieën van uw organisatie en deze ondersteunen. De juiste HR-transformatie stimuleert de organisatorische strategie en de prioriteiten van mensen en draagt bij aan de echte bedrijfswaarde. Onze TIM-benadering geeft de HR-afdeling meer verantwoordelijkheid dan ooit tevoren, en verheft de functie tot een strategisch adviseur voor bedrijfsleiders.

Met een TIM kan HR zich transformeren rond werknemerservaringen en zich ontwikkelen tot een echte mensgerichte functie. TIM hecht veel waarde aan het leveren van relevante diensten en uitzonderlijke interacties die meetbare tevredenheid, betrokkenheid en commitment van werknemers opleveren.

Hoewel de TIM van Mercer gebaseerd is op een fundamentele filosofie en gemeenschappelijke ontwerparchetypen, wordt deze voor elke organisatie aangepast op basis van haar behoeften, cultuur en afhankelijkheid van mensen.

Een belangrijk onderdeel van elke TIM-gestuurde HR-transformatie is digitalisering, een cruciale manier om het bedrijf te ondersteunen en de werknemerservaring te verbeteren. Mensen verwachten eenvoudige, gebruiksvriendelijke digitale ervaringen op het werk, net als in hun persoonlijke leven. Ons TIM houdt hier rekening mee en brengt de digitale en menselijke ervaring in balans om middelen daar te investeren waar ze het zwaarst wegen.

Door de nadruk te leggen op de werknemerservaring, voort te bouwen op de behoeften van eindgebruikers (inclusief de C-suites), kan het toekomstbestendige ontwerp van HR de hele organisatie ten goede komen, een betere manier van werken introduceren en de aantrekkingskracht, retentie en betrokkenheid van talent stimuleren, wat uiteindelijk meer vertrouwen in de organisatie en hogere productiviteit genereert.

Een optimaal Target Interaction Model

De eerste kolom verwijst naar de klanten van HR, waaronder kandidaten, het externe personeel, werknemers, leidinggevenden en het topmanagement. De tweede kolom beschrijft de mogelijkheden om digitale tools effectief en op een aantrekkelijke manier te introduceren (bijv. platforms voor het bedienen van mensen als selfservice). In de derde kolom komt persoonlijke ondersteuning aan bod. Dit zijn onder meer personeelsactiviteiten, advies en administratie, leiderschapspartners en adviseurs voor personeelsstrategie. In de laatste kolom zien we meestal twee hoofdcategorieën: HR-klantgerichte communities voor talentacquisitie en talentontwikkeling, en bedrijfsgerichte communities waaronder projectportfoliomanagement, compensatie en arbeidsvoorwaarden, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, en HR-analyses.

Verder kan HR zich organiseren met een agile HR-pool om constante innovatie te dekken door de juiste expertise in te zetten.

Deze volledige TIM wordt ondersteund door een solide digitale basis, meestal een HRIS-platform.

Het TIM - Target interactiemodel kijkt naar vier verschillende onderdelen van het HRI-platform (Human Resources Information System), te beginnen met HR-klanten (kandidaten, extern personeel, werknemers, leidinggevende en topmanagement). Vervolgens kijkt het naar het platform voor personeelsactiviteiten om de werknemerservaring, HR en meer te sorteren. Vervolgens biedt het persoonlijke ondersteuning via personeelsactiviteiten, advies en administratie, leiderschap en partner- en personeelsadviseur. Dit wordt de flexibele talentenpool die leidt tot functionele ervaring, of het nu gaat om HR-gemeenschappen die klantgericht zijn (talentacquisitie en talentontwikkeling) of gemeenschappen die dienstbaar zijn aan de onderneming (projectportfoliobeheer, vergoedingen en voordelen, diversiteit, gelijkheid en inclusie of HR-analyse).

De TIM herdefinieert de HR-functie. Het evalueert HR-rollen, processen en technologie ten opzichte van de behoeften en wensen van het personeel. Het verhoogt de wendbaarheid door silo's te verkleinen en middelen uit de hele functie te bundelen die voor verschillende projecten kunnen worden ingezet. Het stelt een duidelijk, gestroomlijnd, effectief stappenplan op om diensten te leveren op een manier waarvan is bewezen dat het werknemers tevreden stelt, bedrijfsresultaten bereikt en ervoor zorgt dat HR met mensen communiceert op manieren die ertoe doen.

Na reorganisatie rond een TIM kan HR ongeveer 30% van zijn administratieve belasting vrijmaken, waardoor professionals meer tijd krijgen om de organisatie in een hogere functie te bedienen. HR-leiders nemen tegenwoordig plaats aan tafel met de C-suite en helpen bij het creëren van een moderne personeelsstrategie die zowel het personeelsbestand als het bedrijf ondersteunt - waarbij HR in meer digitaal geavanceerde organisaties vier keer vaker wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de strategische bedrijfsplanning. HR business partners evolueren - ontlast door onnodige administratieve taken, zijn ze vrij om zinvoller werk aan te nemen en een verschil te maken in impactvolle rollen zoals strategisch adviseur, data-gedreven probleemoplosser, invloedrijke verhalenverteller, vertrouwde coach en onafhankelijke stem.

65% van de leidinggevenden is van mening dat ze, omdat ze geautomatiseerde HR-processen hebben, waardevol contact hebben verloren tussen HR en het bedrijf.
Wereldwijde talenttrends 2023

Succesverhaal van een klant : Mensgerichte PZ-transformatie bij PVH

Klant: PVH

Een retailorganisatie (mode) met een omzet van $ 9,7 miljard en 30.000 werknemers — zeer divers in zijn bedrijf, locaties en personeel.
 • Uitdaging:

  PVH stond op het punt om Workday te implementeren en wilde een flexibel PZ-model creëren voor het zeer diverse bedrijf, de regio’s en het personeel. Het bedrijf had ambitieuze groeiplannen, met de bedoeling om het personeelsbestand in drie jaar tijd met ten minste 40% te verhogen.

  Het bedrijf gaf gemengde beoordelingen over hun tevredenheid over de dienstverlening van HR, met name vanwege het gebrek aan aansluiting bij de zakelijke realiteit. Aan de andere kant rapporteerde het HR-personeel dat zij overwerkt raakten als gevolg van de hoeveelheid werk en ruim 100 lopende projecten.

 • Oplossing:

  Na overleg met Mercer besloot PVH om HR opnieuw op te zetten als een klantgerichte personeelsafdeling die het bedrijf ondersteunt als strategische partner en het bedrijf dient door :

  • Ontwikkelen van een nieuwe HR-strategie en dienstenportfolio, inclusief nieuwe functies en een interactiemodel ontworpen voor HR-klanten
  • Herontwerpen van kernprocessen zoals talentwerving en -beheer, verbeteren van momenten die belangrijk zijn gedurende de levenscyclus van werknemers, strategisch gebruikmaken van HR-zakenpartners en digitale systemen

  Controleer voortdurend de haalbaarheid van Workday-integratie en zorg dat deze is afgestemd op het wereldwijde sjabloon

 • Aanpak:

  Gebruikmakend van een TIM-benadering voor de HR-transformatie, volgde Mercer de volgende stappen :

  • Instappen: Afstemmen op een toekomstvisie en strategische prioriteiten, opzetten van een gezamenlijke projectbasis
  • Ontdek: Beoordeel de huidige toestand, pijnpunten en volwassenheid op een snelle manier, waarbij u zich richt op de aspecten die relevant zijn voor een nieuwe interpretatie
  • Vorm: Ontwerp de toekomstige staat met een TIM, toekomstige rolbeschrijvingen en HR-diensten op basis van de werkelijke behoeften van de klant en gebruikerstrajecten
  • Rijden: Het ontwikkelen van een multidimensionaal stappenplan met prioriteiten en beginnen met de implementatie van verandering
 • Resultaten:

  PVH implementeerde een volledig getransformeerde HR-organisatie, inclusief enkele nieuw gevestigde functies. Ze hebben niet alleen hun Workday-implementatie succesvol en soepel voltooid, maar ook hun ambitieuze groeiplannen bereikt met een versterkte Talent Acquisition-functie en ultramoderne inhoud en processen. Ze introduceerden flexibele manieren van werken, prioriteren en beheren projecten met een flexibele projectpool. Mercer is tot op de dag van vandaag een sparringpartner voor hen en we werken samen aan verschillende andere opdrachten.

HR-rollen: Trending naar de werknemerservaring

Het gebruik van het Target Interaction Model voor de transformatie naar een mensgerichte HR-organisatie wordt ondersteund door trends in HR-rollen. 

 • Strategische HR-adviseurs bieden senior leidinggevenden inzicht in de manier waarop het personeel de bedrijfsstrategie ondersteunt.
 • Samenwerkingsexperts faciliteren de stroom van informatie, vaardigheden en capaciteiten tussen werknemerspopulaties, waardoor werknemers zich kunnen aanpassen aan verandering.
 • Ontwerpers van werknemerservaringen creëren intuïtieve contactpunten en gebruikerstrajecten, vaak voor specifieke personeelsgroepen, zoals nieuwe werknemers of bepaalde bedrijfs-/functiegroepen. 

 • Experts van het Center of Excellence ontwerpen de wereldwijde talentfilosofie in samenwerking met senior leidinggevenden.
  • Experts van het Center of Excellence ontwerpen de wereldwijde talentfilosofie in samenwerking met senior leidinggevenden.
 • Experts van het Center of Competence voeren HR-processen uit, zoals talentwerving of mobiliteit, in overeenstemming met geografische gebieden of bedrijfsonderdelen.

 • HR-zakenpartners werken in een micro-omgeving aan ondersteuning van de operationele HR-behoeften van een cruciale leidinggevende.
 • HR shared service consultants behandelen uitzonderlijke gevallen en speciale verzoeken die verder gaan dan digitale en geautomatiseerde mogelijkheden.

Profiteer van de expertise van Mercer in het creëren van effectieve HR-bedrijfsmodellen

Mercer heeft zowel brede als diepgaande expertise in het werken met HR om mensgerichte operationele modellen te bouwen. 

Target Interaction Model (voorbeeld)

HR transformatie

Waarom een Target Interaction Model (TIM) de sleutel is tot optimalisering van de werknemerservaring. 

Vier dimensies van succesvolle HR-transformatie 

Uw organisatie kan de aard, werkzaamheid en perceptie van HR transformeren door de functie opnieuw te bekijken en het ontwerp van vier belangrijke dimensies goed op te zetten: strategie en inhoud, processen, organisatie en systemen.

Het vormgeven van HR-strategieën voor de toekomst

Kom meer te weten over onze flexibele aanpak voor het versnellen van HR-transformatie.

HR Accelerator

Naast het gebruik van het innovatieve Target Interaction Model van Mercer om uw HR-transformatie te versnellen en de effectiviteit ervan te verhogen, levert de HR Accelerator:
 • Routekaart voor HR-visie en -strategie

  Creëer een duidelijke toekomstvisie om uw HR-strategie te beschrijven en uit te voeren die uw HR-inhoud, processen, organisatie en technologie kan transformeren.
 • HR proces (her)ontwerp, automatisering en vereenvoudiging

  Creëer een uitzonderlijke werknemerservaring rond momenten die ertoe doen door de verwachtingen en interacties van werknemers met HR zorgvuldig te onderzoeken en door processen te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Klaar om uw HR-transformatietraject te beginnen?

De digitaal ingeschakelde adviesoplossing van Mercer, de HR Accelerator, kan u helpen uw HR-transformatiedoelen sneller en effectiever te bereiken, waardoor de efficiëntie tot 25% wordt verbeterd en het transactievolume wordt verminderd, waardoor er ruimte komt om HR opnieuw uit te vinden voor de toekomst van het werk.

Mercer’s HR-transformatiekader

 • De eerste stappen zetten

  • Leid op basis van een standpunt en een hypothese.
  • Spreek een visie van de toekomstige staat af.
 • Ontdekken

  • Bied een basis voor transformatie door middel van inzichten en benchmarks.
  • Het veranderingsmanagementtraject duidelijk verwoorden.
 • Vormgeven

  • Creëer gedurfde oplossingen met meetbare resultaten voor de toekomstvisie.
 • Richting geven

  • Duurzame waarde leveren.
  • De HR-transformatie inbedden in de organisatiestructuur.
Gerelateerde producten voor aankoop

  Gerelateerde onderwerpen

  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten