Evalueer uw functies en nieuwe medewerkers met precisie

De accurate functiewaarderingsmethode voor overal ter wereld. 

Wat is het effect van één functie op het succes van uw organisatie?

De wereld van het werk verandert sneller dan ooit. Maar ook in wisselvallige tijden moeten organisaties marktverwachtingen in evenwicht brengen, kostendruk managen, zakelijke doelstellingen halen en communiceren met een workforce die in transitie is. Te midden van alle concurrerende prioriteiten, hoe weet u dat uw nieuwe functies en nieuwe medewerkers de juiste zijn voor uw bedrijf? En hoe zorgt u voor eerlijkheid en rechtvaardigheid op al uw verschillende geografische locaties?

Vertrouw erop dat u het juiste talent inhuurt, specifiek voor uw bedrijf

Mercer IPE (International Position Evaluation) is een wereldwijde functiewaarderings- en classificatiemethodologie op basis van geteste bedrijfsgerelateerde factoren en dimensies. 

IPE werkt omdat het echt de belangrijkste functiekenmerken weerspiegelt die u nodig hebt.

De functiewaarderingsmethode biedt een organisatiekader op basis van:

 1. De analyse en classificatie van een functie, evenals de waarde ervan binnen de context van een organisatie. 
 2. De bredere commerciële omgeving. 

IPE-implementatie houdt rekening met de hiërarchie van uw bedrijf, de complexiteit van het bedrijf en de afstemming van functies op de bedrijfsdoelstellingen.

Met onze eigen functiewaarderingsmethode kan uw organisatie een wereldwijd en toonaangevend functiedefinitie- en -evaluatiekader opzetten.

Dit kader helpt u met:

 • Beheer van een personeelsbestand van meerdere generaties met verschillende motiverende factoren
 • Overwin talent en schaarste aan vaardigheden
 • Integreer technologie en automatisering
 • Het gebruik van talentdata bij uw besluitvorming
 • Integreer nieuwe werkmodellen
 • Talentmobiliteit faciliteren
 • Verlaag de personeelskosten
 • Minimaliseer uw talentgerelateerde risico's

Zodat uw bedrijf zich kan richten op groei.

Leg de essentiële basis voor een goed personeelsbestand

Een goed personeelsbestand bouwt u op met consistente en onderbouwde HR- en zakelijke beslissingen. En Mercer IPE is een essentieel onderdeel van dat besluitvormingsproces. 

De taakanalyse- en classificatiemethodologie maakt snelle en efficiënte blauwdruk van nieuwe en evoluerende rollen mogelijk. Deze helpt u ook bij het ontwikkelen van een gedefinieerd functiehuis en interne bedrijfshiërarchie wat de basis kan vormen voor een breed scala aan talenttoepassingen, waaronder:

 • Wereldwijde nivellering

 • Organisatie-ontwerp

 • Rewards

 • Eigen vermogen betalen

 • Talentontwikkeling

 • Loopbaanplanning

 • Mobiliteit

 • Personeelsplanning en -analyse

Op vaardigheid gebaseerde strategieën

Skills Library

Wijs duizenden unieke vaardigheden toe aan de functiebibliotheek van Mercer, de snelste manier om vaardigheden in uw talentstrategieën op te nemen.

Voordelen van het implementeren van IPE

 • Talentmanagement en beloningsprogramma's ondersteunen door middel van consistente en betrouwbare functieclassificatie
 • Flexibiliteit en talentmobiliteit in de hele organisatie faciliteren
 • Maximaliseer HR-uitgaven door betere afstemming van functies en mensen op banden/bereiken
 • Optimaliseer uw HRIS door consistente functiedefinitie, gebruik van data elementen en verbeterde rapportage en analyse
 • De besluitvorming van HR en het management faciliteren met betrekking tot het gebruik van middelen en beloningen

Is de functie geschikt voor jouw omvang?

De omvang van uw organisatie speelt een belangrijke rol bij het kwantificeren van de mate van impact en bijdrage die een functie heeft op het succes van uw organisatie.

Mercers IPE voor organisatiegrootte bestaat onder meer uit een beoordeling van de waardeketen, waarmee onderdelen van uw bedrijf worden onderscheiden op basis van drie componenten:

 1. Personeelsbezetting
 2. Economisch volume
 3. Complexiteit

Factoren IPE-evaluatie

De evaluatiefactoren van Mercers IPE weerspiegelen de nieuwste denkwijze over hoe succesvolle bedrijven functies zien en evalueren. Consistente toepassing van deze factoren tijdens het evaluatieproces kan resulteren in:

 • Beter zakelijk inzicht
 • De beoordeling van relaties tussen functie en functiefamilies ondersteunen
 • Stem uw functies eerlijk af tussen niveaus, bedrijfssegmenten en grensoverschrijdend

De vijf factoren zijn: 

 • Impact

  De diepte en breedte van de invloed van een functie op de organisatie. 
 • Communicatie

  De communicatievaardigheden die een functie vereist, inclusief het publiek en het doel van de communicatie. 
 • Innovatie

  Het niveau van probleemoplossing, ontwerp- en ontwikkelingsvaardigheden die een functie vereist en de aard van de problemen die het tegenkomt. 
 • Kennis 

  De technische vaardigheden en kennis die een functie nodig heeft. Kennis omvat vaardigheden op het gebied van personeelsbeheer en geografische context. 
 • Risico

  De aard van mentale en fysieke risico's die verbonden zijn aan een functie en de omstandigheden waarin deze actief is.
Gerelateerde producten voor aankoop
  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten