Toekomstige pensioenregeling

Wij willen u graag meenemen in een belangrijke transitie die ons te wachten staat.

Als werkgever in 10 stappen op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

Het  nieuwe pensioenstelsel, we hebben het er al jaren over. Maar nu hebben we ook echt harde deadlines waar we op moeten acteren. Uiterlijk 1 januari 2028 iedereen zijn overgestapt naar het  naar het nieuwe pensioenstelsel. Het klinkt ver weg, maar deze overstap is een ingewikkeld en complex traject, niet alleen voor pensioenfondsen maar zeker ook voor werkgevers.

Een grote verandering in een belangrijke arbeidsvoorwaarde!

Bij Mercer maken we complexe zaken graag overzichtelijk: daarom hebben we een concreet stappenplan gemaakt.

Als werkgever op weg naar het nieuwe pensioenstelsel in 10 stappen

Het nieuwe pensioenstelsel is al jarenlang een onderwerp van gesprek, maar nu zijn er ook daadwerkelijke deadlines waar we naar moeten handelen. Voor 1 januari 2028 moet iedereen zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Het lijkt misschien nog ver weg, maar deze overstap is een complex en ingewikkeld traject, niet alleen voor pensioenfondsen, maar ook voor u als werkgever of ondernemingsraad. Om deze overgang minder complex te maken, hebben we een concreet stappenplan voor u opgesteld.

Maak duidelijke afspraken met interne stakeholders, zoals het hoofdkantoor, de ondernemingsraad en vakorganisaties. Wie wordt er rechtstreeks betrokken bij het project, en wie neemt het uiteindelijke besluit? Moet er een mandaat worden verkregen van het moederbedrijf? Moeten er andere interne of externe experts bij het proces worden betrokken? Heeft iedereen voldoende kennis van zaken, of is een training vooraf aan de aanvang nodig? Het bepalen van de rolverdeling is essentieel voor een soepel verloop. 

Bepaal de beoogde transitiedatum van het pensioenfonds naar het nieuwe stelsel. Hoe past de timing van de transitie binnen andere interne projecten? Het is belangrijk om een planning te maken die door iedereen wordt gedragen, met een duidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheden. Bovendien is dit essentieel om een realistische tijdslijn voor het project neer te zetten. Daarbij moet ruim voldoende ruimte blijven voor eventuele uitloop door onvoorziene omstandigheden.

Maak een keuze tussen de solidaire o flexibele premieovereenkomst, danwel eerbiedigende werking. Bespreek de risicovoorkeuren van uw medewerkers en hun bereidheid om bij te dragen aan een gezamenlijke buffer. Het maken van een weloverwogen keuze vereist uitgebreide discussies en het verkennen van verschillende uitgangspunten.

Bepaal hoe concurrerend de pensioenregeling moet zijn en hoe deze past in het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Welke wensen hebben uw werknemers? Denk na over budget, het aanleggen van reserves en het aantrekken van nieuwe werknemers. Neem ook andere zaken in overweging die momenteel belangrijk zijn op de arbeidsmarkt.

Denk na over adequate compensatie voor deelnemers wanneer het uitzichtpensioen afneemt. Overweeg de invloed van compensatie op arbeidsmobiliteit en vergelijk oude en nieuwe regelingen aan de hand van verschillende maatstaven.

Evalueer of uw huidige uitvoerder nog steeds de beste keuze is voor het nieuwe pensioencontract. Verken de mogelijkheden in de pensioenmarkt en overweeg de alternatieven. Houddaarbijrekening met zowel het verleden als de toekomstige pensioenopbouw. Zorg ervoor dat uw keuze aansluit bij toekomstige ontwikkelingen in uw bedrijf, werknemerspopulatie en investeringen.

Ontwikkel een communicatieplan om effectief te informeren over de wijzigingen en de gevolgen daarvan. Win het vertrouwen van de deelnemers vooraf aan de wijziging, informeer ze over het proces en leg uit tot welke conclusies u bent gekomen ten behoeve van de instemming. Bepaal daarbij welke doelgroepen binnen uw organisatie aanwezig zijn en hoe ze het beste kunnen worden bereikt.

Stel een transitieplan op dat alle keuzes, overwegingen en berekeningen bevat die ten grondslag liggen aan de gemaakte afspraken. Begrijp de vereisten van het instemmingstraject en zorg ervoor dat zowel het transitie- als communicatieplan compleet is.

Zorg voor een goed implementatieplan dat aangeeft hoe de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling zal verlopen. Behandel onderwerpen zoals opgebouwde pensioenaanspraken, technische uitvoerbaarheid en gelijke behandeling. Houd rekening met de planning, kosten en risico's van de implementatie.

Creëer een duidelijke governance structuur om te voldoen aan uw zorgplicht en goed werkgeverschap. Blijf op de hoogte van actualiteiten, meet de prestaties van de uitvoerder en vraag feedback van deelnemers. Onze consultants staan klaar om u te helpen bij het verkrijgen van financieel inzicht voor uw medewerkers en het waarborgen van een goed functionerende pensioenregeling.
Bent u klaar om aan de slag te gaan met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact op met een van onze consultants. We helpen u graag verder.

We ontzorgen u graag en maken het ogenschijnlijk complexe pensioenlandschap voor u inzichtelijk

Gerelateerde producten
    Gerelateerde oplossingen
      Gerelateerde inzichten