DEI-beleggingskansen in private markets

Wij helpen bij het integreren van diversiteit-, gelijkheid- en inclusiebeginselen (diversity, equity and inclusion, DEI) in uw beleggingsportefeuilles. Met ons driestappen framework kunt u DEI-aspecten van uw kapitaal en verplichtingen beoordelen, evalueren en versnellen. Identificeer de kansen in private markets met de kenmerken van positieve toekomstige rendementen.

Wat een diverse organisatie kenmerkt bij DEI-beleggingen

Er bestaat geen algemeen geaccepteerde definitie van wat een diverse organisatie of vermogensbeheerder precies is. Maar onze ervaring leert dat een diverse organisatie ten minste één van de onderstaande kenmerken moet hebben:
≥33%

Ten minste een derde (33%) van het bedrijf is eigendom van vrouwen en/of professionals met een diverse achtergrond.

≥50%

De beleggingscommissie bestaat voor minimaal 50% uit vrouwen en/of diverse professionals.

≥50%

Van de portefeuillebeheerders is ten minste 50% vrouw en/of een professional met een diverse achtergrond.

Bij het beoordelen of vaststellen van de criteria raden we aan om bedrijfseigenaren én belangrijke besluitvormers in de sector te betrekken, om blijvende veranderingen op lange termijn te ondersteunen. Door DEI-beleggingen zo te beoordelen, stimuleren we een bredere groei van het aantal leiders met een diverse achtergrond en vergroten we het beleggingsuniversum voor institutionele portefeuilles. Met ons driestappen framework kiest u de optimale aanpak.

Een driestappen framework helpt u met uw DEI-beleggingsstrategie

 • Stel de kwalificaties van een diverse vermogensbeheerder op.
 • Leg uw definitie van ‘divers’ vast.
 • Bepaal in welke fase de manager zich moet bevinden waar u uw programma bij onderbrengt.

 • Kijk in hoeverre DEI deel uitmaakt van uw bestaande portefeuille.
 • Doe een review en update van het beleggingsbeleid.
 • Schets uw DEI-beleggingspijplijn.
 • Houd een lijst bij van de best beoordeelde ideeën.

 • Ondersteun DEI-fondskansen.
 • Voer de beste DEI-ideeën uit.

Kijken naar DEI-beleggingsmogelijkheden in private markets

Er zijn veel variabelen bij het beoordelen van DEI-kansen: hoe definieert uw organisatie ‘divers’, hoe wilt u DEI opnemen in uw portefeuille (als een afzonderlijk programma of geïntegreerd in uw huidige portefeuille), beleid en beleggingsrichtlijnen, een beleggingspijplijn en een universum van externe managers.

Kwalificaties en parameters bij het opnemen van DEI-beginselen in uw portefeuille. Cruciaal is het bepalen van de kwalificaties van een diverse investering voor uw organisatie en het identificeren van de externe manager en de bijbehorende fase.

Wij delen externe managers in drie fasen: 1. Ontwikkeling (emerging), of beheer van hun eerste of tweede fondsen 2. Of zij die groeien, of hun derde of vierde fondsen beheren, of degenen die zijn gevestigd, of meer dan vijf fondsen hebben beheerd.

In een markt met honderden diverse asset managers is het complex om de partij te vinden die past bij uw doelstellingen. Ons rigoureuze onderzoeks- en due diligenceproces identificeert de asset managers die naar onze inschatting outperformance kunnen leveren.

Om wendbaar te zijn is stevig onderzoek een vereiste, net als advies en oplossingen waarmee u uw doelen kunt bereiken op een manier die aansluit bij uw unieke bestuursmodel en beleggingsdoelstellingen.

Wij hebben specialisten over de hele wereld die kansen zoeken en beoordelen, waardoor een robuuste pijplijn van diverse beheerders wordt opgebouwd zodat u snel kunt handelen en kansen kunt grijpen zodra ze zich voordoen.

U hebt brede kennis en sterke relaties met managers nodig om hoogwaardige managers te identificeren die zich richten op de voor u belangrijkste gebieden van de markt en die uw DEI-doelen dichterbij brengen.

Wij brengen beleggingskansen en organisatiedoelen bij elkaar. Hier horen ook fondsen bij die focussen op bepaalde sectoren of die beleggen in ondernemers met een diverse achtergrond.

Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten