GGZ: werkgevers als sleutels tot mentaal welzijn 

Een recente publicatie van de NOS op 30 mei brengt een schrijnend probleem naar voren: de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De rechtszaak tegen de staat en zorgverzekeraars door patiënten, naasten en zorgverleners, georganiseerd door de stichting 'Recht op GGZ', benadrukt de urgente noodzaak voor structurele veranderingen in de GGZ.

Bart Brenninkmeijer van Mercer: “Terwijl deze uitdagingen blijven voortbestaan, zijn er andere wegen die werkgevers kunnen bewandelen om het mentale welzijn van hun medewerkers te ondersteunen. Veel klanten van Mercer nemen al het roer in eigen hand.” 

Hier komen Thrive en Mercer in beeld met een gezamenlijke visie, een gerichte en persoonlijke aanpak voor medewerkers, ondersteund door een innovatief vitaliteitsplatform. 

Wat is er aan de hand
De huidige situatie in de GGZ laat zien dat de traditionele zorgsystemen tekortschieten. Met bijna 100.000 wachtplekken in de GGZ en het schrikbeeld van mensen met ernstige klachten zoals trauma en depressieve stemmingsstoornissen die maanden moeten wachten, is de impact op zowel individuen als de maatschappij immens.

James van der Spek van Thrive: “Als een medewerker hulp zoekt bij zijn of haar mentaal welzijn, dan is er geregeld al langer iets aan de hand. Je wordt vanzelf wanhopig als je na zo’n hulpvraag nog maanden moet wachten.”  
Bart: “De Vrije Universiteit Amsterdam berekende dat elke maand extra wachten de kans dat iemand weer aan het werk kan met 2 procentpunt verlaagt. Dat wachten zorgt voor onnodig menselijk leed en schaadt tegelijk zowel de werkgever als de collega’s die het werk erbij krijgen.” 
James: “En met het grote bedrijfsartsen tekort kunnen arbodiensten ook geen preventieve aanpak voor geestelijke zorg leveren. Als werkgever mag je al blij zijn wanneer de verantwoordelijke bedrijfsarts binnen twee weken na de ziekmelding ‘psychosociale arbeidsbelasting (PSA)’ kan signaleren. Maar wat gebeurt daarna?”

Rol van werkgevers
Echter, werkgevers hoeven niet machteloos toe te kijken.
James: “Bij Thrive geloven we dat de werkgevers zelf een cruciale rol kunnen spelen in het bevorderen van het mentaal welzijn van hun medewerkers, zelfs als de GGZ tekort schiet. En dat is geen ‘one size fits all’ oplossing. Wanneer overbelasting door mantelzorg, financiële stress, slecht slapen, relatieproblemen of spanning door het werk te veel worden, dan vraagt dat om gerichte en doorgaans professionele aandacht. Juist voordat het leidt tot een ziekmelding!”

Een vitale organisatie
Uit de whitepaper van Thrive ‘De  oplossing voor een vitale organisatie’  blijkt dat vitale medewerkers niet alleen productiever en gemotiveerder zijn, maar ook minder verzuimen en een grotere betrokkenheid en tevredenheid tonen. Deze factoren dragen direct bij aan het succes van een organisatie en de waardering die medewerkers geven aan hun werkgever. De kern van het  aanbod is binnen 24 uur ondersteuning door een ervaren psycholoog daar waar hulp wordt gevraagd.
James: “Dus geen maanden wachten als je om hulp vraagt.”

Het vitaliteitsplatform biedt daarnaast als aanvulling content en gerichte programma's voor stressmanagement, slaap coaching, bewegingsprogramma's en zelfs gezonde voedingsopties. 

James: “De support binnen 24 uur is uniek, maar echt heel erg belangrijk. In gevallen waar medewerkers dringend hulp nodig hebben, bieden wij directe toegang tot mentale gezondheidszorg door ervaren psychologen. Dit vermindert direct het risico op langdurige afwezigheid.”
Bart en James zien dagelijks hoe cruciaal snelle interventies kunnen zijn om grotere problemen te voorkomen. 

Voordelen van deze aanpak
De voordelen van deze aanpak zijn duidelijk. Werkgevers die investeren in het welzijn van hun medewerkers zien niet alleen een hogere productiviteit, maar ook een verbeterde werkcultuur en grotere loyaliteit. Dit komt doordat medewerkers die zich gewaardeerd en ondersteund voelen, eerder geneigd zijn zich in te zetten voor hun werkgever. Bovendien vermindert een lagere verzuim- en verloopcijfers de kosten die gepaard gaan met werving en training van nieuwe medewerkers.

Bart: “We roepen werkgevers op om niet af te wachten tot de GGZ-problemen zijn opgelost, maar zelf het initiatief te nemen. Door te investeren in de mentale gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers kunnen zij niet alleen hun eigen organisatie versterken, maar ook bijdragen aan een bredere maatschappelijke oplossing voor het GGZ-probleem.”

De samenwerking tussen Thrive en Mercer is een voorbeeld van hoe we samen deze uitdaging kunnen aangaan en de weg kunnen effenen voor een gezondere, productievere werkomgeving. 

Related products for purchase
  Related Solutions
   Related Insights
    Related Case Studies
     Curated