Het harmoniseren van Internationale benefits om het rendement en de betrokkenheid te stimuleren 

A businessman with smartphone standing against night London view panorama.

Het centraliseren van de wereldwijde arbeidsvoorwaarden kan de kosten verlagen en de werknemerservaring verbeteren.

In een steeds meer internationaal werklandschap moeten arbeidsvoorwaarden en compensatie worden geharmoniseerd om een wereldwijd consistente werknemerservaring te creëren. Alleen dan zullen werknemers, die vaardigheden en expertise over de grenzen heen delen, zich even betrokken en verbonden voelen, ongeacht waar ze wonen.

Tegelijkertijd creëert het harmoniseren van wereldwijde arbeidsvoorwaarden ook de mogelijkheid om vergelijkbare statistieken te genereren over de kosten en het gebruik in verschillende landen. Dat betekent dat internationale arbeidsvoorwaarden geanalyseerd kunnen worden om het rendement te berekenen, vast te stellen wat wel en niet werkt en om de investeringen af te wegen tegen de behoeften van werknemers.

Deze inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om de wereldwijde strategie voor arbeidsvoorwaarden te onderbouwen en de beste werkwijzen in de verschillende landen uit te wisselen. Aangezien internationale arbeidsvoorwaarden ten minste een vijfde deel van het salaris van de werknemer uitmaken, kan dit helpen bij het verlagen van de kosten voor 42% van de werkgevers. Het is niet verwonderlijk dat bijna 44% van de multinationale ondernemingen van plan is om de HR-activiteiten in het komende jaar volledig te centraliseren.

Wereldwijd consistente internationale arbeidsvoorwaarden

Vanwege de complexe aard van wereldwijde arbeidsvoorwaarden is het vaak moeilijk om in alle markten een consistente werknemerservaring te bieden. De lokale nuances, wetgeving en relaties met leveranciers moeten allemaal in overweging worden genomen om de juiste arbeidsvoorwaarden in een bepaald land te bepalen.

De daaruit voortvloeiende complexiteit vormt vaak een belemmering voor het leveren van een consistente internationale ervaring met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. Internationale arbeidsvoorwaarden moeten wereldwijd consistent en op lokaal niveau relevant zijn en het vinden van de juiste balans is cruciaal voor succes. Dit kan worden bereikt door een overkoepelende employee value proposition (Employee Value Proposition, EVP) te creëren om uw wereldwijde aanbod aan arbeidsvoorwaarden te differentiëren. Dit geeft alle werknemers een gedeeld gevoel van verbondenheid en ondersteuning als het gaat om alles van werk-privébalans tot welzijn.

Gemeenschappelijke technologiesystemen brengen ook alle regio’s op één lijn, met een toegankelijke holistische kijk op internationale arbeidsvoorwaarden en compensatie. Dit maakt het gemakkelijker voor HR-teams om alle werknemers te bereiken en iedereen te helpen met hun arbeidsvoorwaarden en om nieuw aanbod te evalueren.

Internationale arbeidsvoorwaarden voor het individu

Volgens ons meest recente onderzoek is het realiseren van een wereldwijde consistente werknemerservaring nu een ‘hoge prioriteit’ voor 81% van de HR-teams. Werkgevers bekijken niet alleen hoe ze wereldwijd consistente werknemerservaringen kunnen creëren, maar ook per land, aangezien sommige mensen er de voorkeur aan geven om te blijven telewerken terwijl anderen liever terugkeren naar kantoor.

Deze nieuwe manier van werken zorgt voor extra complexiteit bij het harmoniseren van internationale arbeidsvoorwaarden. HR-teams moeten rekening houden met de behoeften van verschillende personen om arbeidsvoorwaarden te personaliseren die verder gaan dan de behoeften van werknemers in Londen of New York.

Nogmaals, intelligente vergoedingsplatforms kunnen helpen, waardoor werknemers toegang krijgen tot flexibele arbeidsvoorwaarden afgestemd op hun unieke behoeften. Hierdoor kunnen werknemers kiezen welke arbeidsvoorwaarden ze willen gebruiken, of dat nu gaat om fitnessapparatuur voor thuis, gezondheidzorg of ondersteuning bij kinderopvang of ouderenzorg.

Door mensen hun internationale arbeidsvoorwaarden te laten kiezen, is er minder verspilling van de uitgaven aan onderbenutte diensten en wordt de werknemerservaring verbeterd. Ook kunnen werkgevers zo snel inspelen op nieuwe behoeften. Bijvoorbeeld door een werknemer automatisch toegang te bieden tot moederschaps- of vaderschaps benefits zodra hij/zij een gezin begint. Dit zorgt voor een meer gepersonaliseerde en aantrekkelijke werknemerservaring.

Drie manieren om internationale arbeidsvoorwaarden te harmoniseren

 1. Creëer een overkoepelende wereldwijde strategie voor arbeidsvoorwaarden
  Begin met een uitgebreide evaluatie van de werknemerservaring die u biedt en vraag u af of deze geschikt is voor het beoogde doel. Wat willen en hebben werknemers nodig, wat zijn de risico's voor mensen die kosten en afwezigheid veroorzaken? Wat is er nodig om het talent aan te trekken en te behouden dat nodig is voor de toekomst?
 2. Gebruik datagestuurde inzichten om het rendement te verhogen
  Consistente wereldwijde gegevens over arbeidsvoorwaarden stellen u in staat om de internationale statistieken over arbeidsvoorwaarden te vergelijken. Dit levert waardevolle analyses op over het investeringsrendement voor elke arbeidsvoorwaarde, in elke regio, om vast te stellen waar eventuele aanpassingen nodig zijn.
 3. Personaliseer wereldwijde arbeidsvoorwaarden voor de individuele werknemer
  In plaats van uniforme internationale arbeidsvoorwaarden aan te bieden kunnen werknemers nu kiezen uit een reeks arbeidsvoorwaarden die afgestemd zijn op hun unieke behoeften. Hierdoor kunnen werknemers hun ervaring personaliseren en verspilling van uitgaven aan onderbenutte arbeidsvoorwaarden verminderen.

Employee Benefits and Technology Trends Rapport 2021/22

Organisaties, HR-teams en de arbeidsvoorwaarden die ze bieden hebben herhaaldelijk stresstests ondergaan in onze voortdurend veranderende werkomgeving. Als gevolg daarvan zijn secundaire arbeidsvoorwaarden en de technologie die wordt gebruikt om ze te leveren hoger op de bedrijfsagenda komen te staan. Krijg een diepgaand inzicht in het effect dat dit heeft gehad op de arbeidsvoorwaarden en technologische trends.
Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten