Betrokkenheid van werknemers en de werknemerservaring in 2023 

De betrokkenheid van werknemers wordt al lange tijd gemeten door organisaties vanwege de positieve impact die betrokken werknemers hebben op de bedrijfsprestaties.

De afgelopen jaren is er ook meer aandacht voor de werknemerservaring, die de interacties tussen de werknemer en de werkgever breder beschrijft. Het meten en beheren van de werknemerservaring is een dringende prioriteit geworden voor leidinggevenden.

De relatie tussen werkgever en werknemer is in de loop der tijd veranderd. De verwachtingen van werknemers ten aanzien van de arbeidsovereenkomst zijn veranderd, mede veroorzaakt door de uitdagingen van de pandemie. Hoewel werknemers nog steeds op zoek zijn naar een werkgever die faciliteert, omarmend en empathisch is, geven ze steeds meer prioriteit aan welzijn, flexibiliteit en balans tussen werk en privéleven.

In dit document vindt u informatie over:

 • De impact van de pandemie op de betrokkenheid van werknemers, waarbij niveaus van vóór en na de pandemie worden vergeleken.
 • Een blik op demografische gegevens per generatie, dienstverband, geslacht en management vs. niet-management.
 • De belangrijkste drijfveren voor werknemersbetrokkenheid en hoe deze in de loop van de tijd veranderen.
 • Hoe welzijn en veiligheid, flexibel werken en leiderschap de betrokkenheid van werknemers beïnvloeden en de sleutel zijn tot een positieve werknemerservaring.
Over de auteur(s)
Marieke van Raaij
Gerelateerde producten om te kopen

  Gerelateerde onderwerpen

  Gerelateerde inzichten
   Gerelateerde oplossingen