Goed bestuur kan uw portefeuille versterken 

High angle shot of a young businesswoman explaining work related stuff during a presentation to work colleagues in a boardroom
1 januari 2023

Wij zijn van mening dat een sterk governancekader cruciaal is voor succes op de lange termijn en veerkracht tijdens tegenslag.

Governance is een onderwerp dat vaak over het hoofd wordt gezien door drukbezette beleggers, omdat het minder opwindend lijkt dan vermogensallocatie of het selecteren van leidinggevenden. We geloven echter dat het cruciaal is om te helpen bij het aangaan van enkele van de grootste uitdagingen waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd.

Uitdagingen voor institutionele beleggers

 • Lagere rendementen en onzekerheid

 • Operationele inefficiënties

 • Toenemende complexiteit en regelgeving

 • Toezicht op manager en strategie

 • Liquiditeitsbeheer

 • Transparantie en beheer van kosten

Wat is goed portfoliobeheer?

Het optimaliseren van uw beleggingsportefeuille om toegang te krijgen tot kansen en risico's te beperken is slechts een onderdeel van het bereiken van uw langetermijndoelstellingen. Ervoor zorgen dat u een robuuste operationele structuur en processen hebt, is essentieel voor het vermogen van uw organisatie om goede en slechte tijden te navigeren.

Het hebben van een sterk governancekader kan helpen bij het stroomlijnen van uw besluitvorming en kan u wellicht een belangrijk voordeel opleveren bij het beleggen. Dit betekent het delegeren van taken aan ervaren, gespecialiseerde teams, zowel intern als extern, met behoud van duidelijke rapportagelijnen, die de basis vormen van waaruit u uw strategie en portfolio kunt uitbouwen.

Goede governance zou u moeten helpen met het :

 • Stel een optimale beleggingsstrategie op die rekening houdt met de unieke factoren die van invloed zijn op uw organisatie.
 • Blijf op de hoogte van marktbewegingen die van invloed zijn op de portefeuilleverdeling en reageer dienovereenkomstig.
 • Rente- en inflatierisico’s monitoren die het beleggingsrendement op lange termijn kunnen aantasten.
 • De operationele gevaren in kaart brengen, zoals handelsfouten en liquiditeitsvallen, teneinde deze risico's te beperken.

Wat wij een "governancevoordeel" noemen, helpt u vertrouwen te houden in het gedrag van uw beleggingsportefeuille, zelfs in de moeilijkste marktomstandigheden.

Een governancevoordeel helpt onze klanten om tijdig toegang te krijgen tot informatie, snel te reageren en effectieve beslissingen te nemen. Dit stelt hen in staat om risico's te beheren en opkomende kansen na te streven. Goede governance ondersteunt alles wat we doen.
Michael Dempsey

Voorzitter, beleggingen en pensioen

Controle over uw portefeuille

In de afgelopen 15 jaar hebben we gezien hoe een sterke beleggingsgovernance de resultaten kan verbeteren en u gefocust kan houden op uw doelstellingen, ongeacht de marktomstandigheden.

Wereldwijde gebeurtenissen zoals de financiële crisis van 2007-2009, of de COVID-19-pandemie, bieden geweldige voorbeelden van hoe een robuust bestuurskader u kan helpen door de moeilijkste periodes te navigeren. Weten hoe je moet reageren voordat er dingen gebeuren, geeft vertrouwen in de langetermijnveerkracht van je portefeuille.

Beter bestuur gaat over het geven van controle over uw beleggingsportefeuille en -strategie. We hebben enkele belangrijke factoren geïdentificeerd die de kracht van uw beleggingsbeheer kunnen beïnvloeden.

Belangrijke stappen voor een goed beheer van uw beleggingsproces 

De eerste stap is om duidelijk te zijn over dat wat u probeert te bereiken. Door dit duidelijk te verwoorden, bouwt u een governancestructuur op die het bedrijf in deze richting stuurt.

Zodra u uw gewenste eindbestemming weet, kunt u beginnen met het plannen van het traject Uw beleggingsstrategie moet uw doelstelling(en) weerspiegelen met de juiste diversificatie- en complexiteitsniveaus.

U kunt uzelf vragen stellen zoals “Hoeveel gaat u intern uitvoeren en hoeveel gaat u uitbesteden?”, “Neemt u rechtstreeks contact op met vermogensbeheerders of neemt u externe specialisten in dienst?” en “Hoe houdt u effectief toezicht op uw leveranciers?”.

Als u begrijpt hoe verschillende strategieën, vermogenscategorieën en markten op elkaar inwerken, kunt u een effectieve en gediversifieerde portefeuille samenstellen.

Vermogensallocatie is één van de belangrijkste beslissingen die een belegger neemt. Een grondige beoordeling van de risico’s is van cruciaal belang voor het samenstellen van een portefeuille voor het realiseren van uw doelstellingen, terwijl deze tegelijkertijd in staat is om kansen te benutten en onvoorziene risico’s tijdig te beperken. 

Het onderzoeken en selecteren van vermogensbeheerders is een gespecialiseerde vaardigheid die aanzienlijke middelen vereist. Zelfs 's werelds grootste staatsfondsen zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk van gespecialiseerde onderzoeksaanbieders. Operationele zorgvuldigheid is ook een specialistische vaardigheid en wederom zijn bijna alle institutionele beleggers geneigd om deze taak aan gespecialiseerde aanbieders uit te besteden.

Door een duidelijk beleid vast te stellen voor het opnieuw in evenwicht brengen van uw portefeuille met een vast plan voor vermogensallocatie, kunt u de instroom en uitstroom beheren en in moeilijke tijden een gedisciplineerde langetermijnbenadering behouden.

Het hebben van een duidelijk plan, vastgestelde processen en betrouwbare rapportagelijnen helpt bij het voldoen aan alle wettelijke vereisten, waardoor transparantie en verantwoordelijkheid worden gegarandeerd.

Efficiënt en effectief toezicht vraagt om duidelijke rapportagelijnen en regelmatige, duidelijke en directe communicatie met vermogensbeheerders en andere aanbieders. Dit helpt bij het identificeren, begrijpen en beheren van risico’s wanneer deze zich voordoen.

De activiteiten in het beleggingsproces die misschien wel de meeste middelen vereisen zijn het toezichthouden op portefeuilles en de beheerders en het rapporteren aan alle belanghebbenden over alle activiteiten. Het is van cruciaal belang om over de juiste middelen en infrastructuur te beschikken om dit effectief te doen, anders zullen belanghebbenden geen vertrouwen hebben in het investeringsproces.

Een blauwdruk voor veerkracht

Zorgen voor een sterke governancestructuur helpt bij het opbouwen van een sterke basis waarmee u op de hoogte kunt blijven van wat er vandaag gebeurt en waarmee u voorbereid bent om het hoofd te bieden aan dat wat de toekomst in petto heeft.

Het “governancevoordeel” in de praktijk

De pandemie herinnerde ons er allemaal aan dat financiële markten zeer veel buiten onze controle liggen. Als u de kwestie van governance binnen uw organisatie reeds aan de orde had gesteld, had u één zorg minder. We hebben geen controle over wat wereldwijde markten doen, maar we kunnen wel onze reacties en de beslissingen die we nemen, beheersen. Dit is de essentie van het ‘governancevoordeel’. Beleggers die goed voorbereid waren op de pandemie hadden:

 • Gediversifieerde strategieën aangenomen
 • Vastgestelde operationele structuren die duidelijk taken definiëren en toewijzen
 • effectief beleid en processen voor risk management geïmplementeerd
 • In sommige gevallen werden dynamische strategieën voor activatoewijzing toegepast om kansen te grijpen en risico's te beperken.

Door deze en de andere gebieden die in dit artikel worden beschreven aan te pakken, hebt u toegang tot tijdige informatie, kunt u effectieve beslissingen nemen en sneller reageren dan collega's die mogelijk niet over zo'n robuuste structuur beschikken. 

In goede en slechte tijden 

Het hebben van een ‘governancevoordeel’ in meer conventionele tijden is eveneens nuttig. Een robuust kader wijst belangrijke operationele taken toe, zoals herbalancering, aan professionals die het best in staat zijn om ze uit te voeren.

Het kan ook wijzigingen op het niveau van een vermogenscategorie of manager oplossen en helpen om de kosten effectiever te beheren in een portefeuille. Dit geeft u meer tijd om nieuwe kansen te identificeren en te innoveren om vooruitgang te boeken met uw doelstellingen, door het uitvoeren van nieuwe beleggingsstrategieën en -ideeën via hoogwaardige vermogensbeheerders die zijn onderzocht door ervaren deskundigen.

Dit alles is van cruciaal belang om u voor te bereiden op wat de toekomst kan brengen.

Versterking van uw processen 

Door governancetaken op te splitsen in strategische prioriteiten en doorlopende activiteiten, kunt u duidelijk zien en beslissen waar tijd het nuttigst wordt besteed - en hoe u uw fiduciaire plichten het beste kunt uitvoeren. Misschien wilt u interne teams in dienst nemen of verbeteren of functies uitbesteden aan externe leveranciers om u te helpen zich op andere gebieden te concentreren.

Er is niet één antwoord op de vraag hoe u een robuust governancekader kunt opzetten, en u moet zich ook niet gedwongen voelen een kant-en-klare oplossing te kiezen. Afhankelijk van de omvang, schaal, volwassenheid en interne expertise van uw organisatie, hebt u een specifieke structuur nodig om uw behoeften weer te geven.

Niemand kan het toekomstige pad van wereldwijde markten of economieën voorspellen, of welke externe factoren hen kunnen beïnvloeden. Dit betekent dat het voor u van essentieel belang is dat u de juiste structuren en processen heeft om risico’s te beheren, betere beslissingen te nemen, uw doelstellingen op schema te houden en uw resultaten te optimaliseren. 

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde oplossingen
  Gerelateerde inzichten