Luisteren en abonneren
Deze inhoud is uitsluitend bedoeld voor institutionele beleggers en voor informatiedoeleinden. Het bevat geen beleggings-, financiële, juridische, belasting- of enig ander advies en mag hiervoor niet worden gebruikt. De materialen zijn niet afgestemd op uw specifieke persoonlijke en/of financiële situatie. Als u advies nodig hebt op basis van uw specifieke omstandigheden, neem dan contact op met een professionele adviseur. De geuite meningen zijn die van de sprekers op de datum van de opname, deze kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd en geven niet noodzakelijkerwijs de mening van Mercer weer.

Laatste afleveringen

Aflevering 65 - Klimaataanpassing: Veerkracht opbouwen in een veranderende wereld | december 2023

In het jaar sinds de vorige COP in Egypte is er weinig vooruitgang geboekt bij het aanpassen van de schaal.

Ter bespreking: Amy Barnes, Head of Sustainability and Climate Change Strategy bij Marsh wordt vergezeld door James Crask Head of Strategic Risk Consulting bij Marsh UK en Rob Bailey, Partner bij Oliver Wyman, gespecialiseerd in klimaat en duurzaamheid.

Samen delen ze inzichten in het omgaan met de uitdagingen en het benutten van mogelijke kansen die klimaatverandering met zich meebrengt. Ook wordt onderzocht organisaties veerkracht kunnen opbouwen en omarmen door te anticiperen op mogelijke verstoringen, risico's te kwantificeren en responsplannen te ontwikkelen.

Neem voor meer informatie over de aanwezigheid van Marsh McLennan op COP28 contact op met het team via mercerinvestmentsolutions@mercer.com of bezoek https://www.marshmclennan.com/pages/COP28.html

Mercer is trots op zijn ESG-toezeggingen, die worden gerapporteerd door Marsh McLennan, evenals zijn verantwoordelijk beleggingsbeleid en TCFD-rapport. 

Ga voor meer informatie naar www.mercer.com/investing-sustainably of  www.marshmclennan.com/about/esg.html

Luisteren en abonneren

Aflevering 64 - Wijziging rijgedrag: De rol van beleggers bij klimaattransitie met Clwyd Pensioenfonds | december 2023

In deze aflevering hebben Helga Birgden en Hill Gaston met Debbie Fielder, adjunct-hoofd van het Clwyd Pensioenfonds, overlegd over het onderwerp transitie.

Samen onderzoeken ze de cruciale rol die beleggers spelen bij het stimuleren van de overgang naar een netto-nul economie, hoe ze beleggingsrisico's effectief kunnen beheren, kansen kunnen grijpen en de gevolgen van klimaatverandering kunnen beperken.

Ga voor meer informatie over de aanwezigheid van Marsh McLennan bij COP28 naar de webpagina hier of neem contact op met het team via  mercerinvestmentsolutions@mercer.com.


Mercer is trots op zijn ESG-toezeggingen, die worden gerapporteerd door Marsh McLennan, evenals zijn verantwoordelijk beleggingsbeleid en TCFD-rapport. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mercer.com/investing-sustainably of https://www.marshmclennan.com/about/esg.html

Luisteren en abonneren

Aflevering 63 - Thema’s en kansen 2024: Een tijdperk van flexibiliteit | november 2023

Onze huidige langetermijnvisies op de wereld en de potentiële economische en sociale ontwikkelingen waar we op moeten letten vallen in drie thema's: 

  • Regimeverandering — eenmalige, open paradigmaverschuivingen in omstandigheden
  • Supercycli — omstandigheden die naar verwachting meerdere marktcycli zullen overleven
  • Megatrends — transities van meerdere decennia die geleidelijk maar gestaag worden gerealiseerd

In deze aflevering gaat Jo Holden met Nick White en Matt Scot zitten om de thema's en kansen te verkennen die volgens ons beleggers in 2024 en daarna moeten overwegen.

Lees het volledige rapport hier .

Luisteren en abonneren

Aflevering 62 - Omgaan met klimaatrisico's in de huidige economie met Guy Carpenter en Oliver Wyman | november 2023

Klimaatgerelateerde risico's nemen wereldwijd toe, waarbij overstromingen die ooit werden beschouwd als één-op-200-jaar gebeurtenissen vaker voorkomen en zowel geavanceerde als ontwikkelingseconomieën beïnvloeden.

In de eerste aflevering van onze COP28-serie zat Andrew Bailey, hoofd van de praktijk van Oliver Wyman's Government and Public Institutions, met Julian Enoizi, CEO van Guy Carpenter, Europa. Samen duiken ze in de veranderende uitdagingen van klimaatverandering en onderzoeken ze de mogelijke maatregelen die zowel de publieke als de private sector kan nemen om deze problemen aan te pakken.

Ga voor meer informatie over de aanwezigheid van Marsh McLennan op COP28 naar de webpagina hier of neem contact op met het team via  mercerinvestmentsolutions@mercer.com.

Mercer is trots op zijn ESG-toezeggingen, die worden gerapporteerd door Marsh McLennan, evenals zijn verantwoordelijk beleggingsbeleid en TCFD-rapport. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mercer.com/investing-sustainably of https://www.marshmclennan.com/about/esg.html
Luisteren en abonneren

Aflevering 61 - Welke rol kan Private Credit spelen voor verzekeraars in de huidige omgeving? | Oktober 2023

In deze aflevering nemen Tamsin Coleman en Niall Clifford deel aan David Morrow om zich te verdiepen in de wereld van privékrediet en de groeiende interesse van verzekeringsmaatschappijen in het dynamische financiële landschap van vandaag. 

In het algemeen verkennen ze de laatste ontwikkelingen op de particuliere kredietmarkt, bespreken ze de potentiële kansen voor verzekeraars binnen deze beleggingscategorie en pakken ze ook de mogelijke uitdagingen aan waarmee ze te maken kunnen krijgen, waaronder het navigeren door regelgevingsprincipes, het aanpakken van operationele complexiteiten en het integreren van ESG-principes.

Luisteren en abonneren

Aflevering 60 –  Beheren van erfgoed: Strategieën voor Single Family Office verkennen I oktober 2023

In deze aflevering duiken we in de wereld van Single Family Offices, elk een aparte entiteit met zijn eigen set structuren, doelstellingen en interne dynamiek. Paul Fleming wordt vergezeld door Beth Johnson en Michel Meert, terwijl ze licht werpen op de uitdagingen en kansen die momenteel het Single Family Office-landschap definiëren.

De discussie gaat over de rol van governance, opvolgingsplanning en het steeds evoluerende landschap van beleggingstrends op de lange termijn, inclusief de invoering van impactgedreven strategieën.

Luisteren en abonneren

Aflevering 59 - Navigeren door de economie van de lange levensduur | september 2023

In een tijdperk waarin mensen langer leven dan ooit tevoren, is het cruciaal voor bedrijven, overheden en individuen om hun strategieën voor het plannen van de latere stadia van het leven te herzien. 

In deze aflevering gaan we dieper in op het concept van de economie met een lange levensduur en kijken we naar drie fundamentele pijlers: kwaliteit van leven, doel en financiële veerkracht, gepresenteerd in het recente rapport "Living Longer, Better: Inzicht in langleven-geletterdheid," een gezamenlijke inspanning tussen het World Economic Forum en Mercer.  

Om deze inzichten te verkennen, wordt Graham Pearce vergezeld door Ramsey Alwin, President en CEO, de National Council on Aging, Haleh Nazeri, Longevity Lead bij het World Economic Forum en Lin Shi, Global Consultant bij Mercer, gedetacheerd als medewerkster bij WEF.  

Lees hier het volledige rapport

Luisteren en abonneren

Aflevering 58 - Hoe kunnen vermogensbeheerders veerkrachtige portefeuilles opbouwen om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden? | augustus 2023

In deze aflevering staat vermogensbeheer in de schijnwerpers, met name portefeuillebouw. Conor Power wordt vergezeld door Marieke de Roo en Rebecca Jacques om een fundamentele vraag te verkennen: Hoe kunnen vermogensbeheerders portefeuilles ontwerpen die betere resultaten opleveren voor hun klanten?

Te midden van deze verkenning komt een belangrijk thema naar voren: veerkracht. Hoewel onconventioneel in portefeuillebesprekingen, hebben de afgelopen jaren een cascade van crises plaatsgevonden, van pandemieën tot inflatie en geopolitieke onrust. Met deze achtergrond hebben we een kernovertuiging: dreigende onzekerheden vragen om paraatheid. Vermogensmanagers die veerkracht in portefeuilles integreren, kunnen risico's navigeren en kansen grijpen, luisteren naar de volledige aflevering om te ontdekken hoe.

Luisteren en abonneren

Aflevering 57 - Wat doen verzekeraars om door de hogere rendementen van vandaag te navigeren? | juli 2023

Boutros Thiery en Stephanie Thomes praten met Chris Bewley over hoe stijgende tarieven een omslag naar vast inkomen voor verzekeraars hebben ondersteund. Na een decennium van zoeken naar rendement is de beleggingscategorie weer een aantrekkelijke bron van inkomsten voor beleggers. Hoewel de snelle rentestijgingen sommigen niet-gerealiseerde verliezen op bestaande vastrentende allocaties hebben opgeleverd, ondersteunt Mercer degenen die steeds diverser wordende beleggingen in particuliere markten onderzoeken die toegang kunnen bieden tot hogere looptijden en hogere rendementen, of de liquiditeit vrij kunnen maken om zich aan te passen aan de marktomstandigheden naarmate ze zich ontwikkelen.
Luisteren en abonneren

Aflevering 56 - De cursus in kaart brengen in privéschuld | mei 2023

David Scopelliti, Global Head of Private Debt van Mercer, wordt vergezeld door Joe Abrams, Head of Private Debt, Europe, en Tamsin Coleman, Deputy Head of Private Debt, Europe om het huidige Private Debt-landschap te verkennen. Ze bespreken marktevolutie en volatiliteit en delen inzichten in het opbouwen van portefeuilles en overwegingen voor de selectie van managers. Blijf op de hoogte voor snelle verrassingsvragen van David.
Luisteren en abonneren

Aflevering 55 - Impactbeleggen: transitie, transformatie en innovatie | april 2023

Transitie, transformatie en innovatie staan op dit moment voorop als het gaat om Impact Beleggen, maar hoe kunnen beleggers Impact Beleggen in hun portefeuilles gaan implementeren?

In deze aflevering wordt Angelika Delen, Global Head of Impact Investing, vergezeld door Silvia Ruprecht, Senior Policy Advisor bij het Zwitserse federale milieukantoor en Cara Williams Global, Head of ESG and Sustainability om te verkennen.

Luisteren en abonneren

Aflevering 54 - De instorting van de Silicon Valley Bank – Navigeren door de uitval | maart 2023

De ineenstorting van Silicon Valley Bank (SVB) heeft beleggers over de hele wereld onrustig gemaakt, waardoor de obligatieprijzen zijn gestegen, aandelen zijn verpletterd en de angst voor besmetting is toegenomen. Te midden van het zwijgen crashten de Credit Suisse-aandelen en stegen ze, maar de marktstemming blijft febriel. In onze speciale podcast wordt Jo Holden, Mercer’s Global Head of Investment Research and Advisory, vergezeld door David Scopelliti, Global Head of Private Debt, en Rupert Watson, Head of Asset Allocation, om de impact van het falen van SVB op de particuliere en openbare financiële markten te bespreken, en of we geloven dat de onrust in de banksector kan worden beperkt. Cruciaal is dat ze de cruciale rol van goed bestuur onderzoeken bij het opbouwen van veerkrachtige beleggingsstrategieën die een onvoorspelbare toekomst kunnen weerstaan.
Luisteren en abonneren

Aflevering 53 - Bouwen aan rijkdom, bouwen aan gemeenschappen: Betaalbare woningbeleggingen | maart 2023

Ondanks de uitdagende macro-economische achtergrond kunnen er binnen Vastgoed mogelijkheden zijn om blootstelling te krijgen aan trends die de toekomst vormgeven, zoals betaalbare woningen.

Zeenat Patel, Alternative Investments Lead bij Mercer, wordt vergezeld door Hannah Marshall, die verantwoordelijk is voor de Pan-European Residential Impact Strategies van CBRE IM en Anne Koeman-Sharapova, die de inspanningen van Mercer op het gebied van vastgoedinvesteringen en due diligence in Europa en het VK leidt om dit te bespreken.

Luisteren en abonneren

Aflevering 52 - DEI in beleggen: Een weg naar betere rendementen | maart 2023

Beleggers proberen meer dan ooit systemische onevenwichtigheden aan te pakken door de diversiteit binnen hun organisaties te vergroten en DEI te stimuleren met hun beleggingsportefeuilles.

Om te onderzoeken hoe zowel investeerders als managers dit benaderen, wordt Alexa Shanks, Head of Intermediary Relationships, Mercer UK vergezeld door Stephen Deane, Portfolio Manager en Partner bij Skerryvore Asset Management en Terrance Jones, Manager Research, Mercer US om het te bespreken.

Luisteren en abonneren

Aflevering 51 - Is de natuur het volgende belangrijke ESG-thema? | februari 2023

Natuur als ESG-thema wordt steeds prominenter en het verband tussen natuur en de klimaatstrategieën van beleggers wordt duidelijker.

In deze aflevering wordt Andrew Lilley, Sustainable Investment Head, Continental Europe vergezeld door Kate Brett, Global Intellectual Capital Lead for Sustainable Investment en Sarika Goel, Head of Sustainable Investment Manager Research, om de marktontwikkelingen en trends voor de natuur te verkennen, evenals de mogelijke acties voor beleggers vandaag de dag.

Luisteren en abonneren

Waarschuwing natuur

Download de paper en luister naar de podcast om meer te weten te komen over de natuurwaarschuwing - het volgende belangrijke thema op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

Aflevering 50 - Obligaties zijn misschien terug, maar de onzekerheid blijft bestaan... | februari 2023

2022 was geen goed jaar voor obligatiebeleggers - maar met de inflatie die begint af te nemen, een sterke start van het jaar en obligaties die nu niveaus van inkomsten bieden die we in 20 jaar niet hebben gezien, ziet 2023 er veel optimistischer uit.

Aisling Doherty, Senior Fixed Income Portfolio Manager bij Mercer, wordt vergezeld door Ella Hoxha, Senior Investment Manager, Pictet Asset Management en Samantha Milner, Head of U.S. Liquid Credit, Ares Management om de vooruitzichten over obligatiemarkten voor het komende jaar te bespreken, en hoe portefeuilles het beste kunnen worden gepositioneerd om te profiteren van de aangeboden inkomsten en rendementen.

Luisteren en abonneren

Aflevering 49 - Marktupdate: onze toekomstige koers in kaart brengen | februari 2023

2022 zal in de geschiedenis teruggaan als onvoorspelbaar en ongekend. Het begon met veel optimisme, toen begon de geopolitieke onrust, de inflatie steeg, de markten verkochten uit en het tijdperk van goedkoop geld eindigde effectief.

Om het allemaal te begrijpen, worden Rachel Volynsky, CIO van Canada en Global Chair of Equities vergezeld door Rupert Watson, Head of Asset Allocation, Europe en Cameron Systermans, Head of Asset Allocation, Asia.

Luisteren en abonneren

Aflevering 48 - 2022 Bevindingen Global wealth management investment survey - Deel 2 | december 2022

In deze aflevering komen de collega’s van Mercer en speciale gast Urs Bolt, Product Manager in Digital Banking and Wealth Management, samen om de belangrijkste bevindingen van de global wealth management investment survey 2022 te bespreken, evenals de mogelijke actiepunten om vermogensbeheerders over de hele wereld te helpen de volgende stap te zetten op hun klant- en groeitraject.

Geuite meningen zijn die van de sprekers op de datum van publicatie, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen van Mercer.

Lees hier de bevindingen van de enquête

Luisteren en abonneren

Aflevering 47 - COP27 en opkomende markten – Uitdaging en kansen | december 2022

Inge West, Investment Specialist in het team Investment Solutions van Mercer, krijgt gezelschap van Helga Birgden, Global Chair on Sustainable Investment bij Mercer, en John Green, Global Chief Commercial bij Ninety One. Samen bespreken ze hoe vermogensbeheerders de klimaattransitie ondersteunen en praktische inzichten verkrijgen over hoe wereldwijd kapitaal kan worden ingezet om lokale klimaatuitdagingen aan te pakken.

We hebben deze aflevering opgenomen als onderdeel van een podcastserie ter gelegenheid van COP27. Elke aflevering illustreert de breedte en diepte van de klimaatcapaciteiten van Marsh McLennan. De problemen die in de serie aan de orde komen, zijn onder meer de transitie van beleggingen, de rol van de verzekeringssector bij klimaataanpassing, de blootstelling van gemeenschappen en bedrijven aan fysieke risico’s en hoe bedrijven rekening kunnen houden met het onlosmakelijke verband tussen klimaat en natuur.

Luisteren en abonneren

Aflevering 46 - COP27 en een nieuwe golf van beleggingskansen: wat institutionele beleggers moeten weten | december 2022

Max Messervy, Head of Sustainable Investment Noord- en Zuid-Amerika, bespreekt samen met Rich Nuzum, Executive Director, Investments, Global Chief Investment Strategist en Cara Williams, Global Head of ESG and Sustainability, Wealth Management and Multinational Client Lead for Wealth wat hen het meest inspireerde bij COP27. Ze gaan ook in op de belangrijkste thema’s die naar voren kwamen tijdens hun verblijf in Egypte en de lessen die institutionele beleggers zouden moeten meenemen naar aanleiding van de resultaten van COP27.

We hebben deze aflevering opgenomen als onderdeel van een podcastserie ter gelegenheid van COP27. Elke aflevering illustreert de breedte en diepte van de klimaatcapaciteiten van Marsh McLennan. De problemen die in de serie aan de orde komen, zijn onder meer de transitie van beleggingen, de rol van de verzekeringssector bij klimaataanpassing, de blootstelling van gemeenschappen en bedrijven aan fysieke risico’s en hoe bedrijven rekening kunnen houden met het onlosmakelijke verband tussen klimaat en natuur.

Lees hier de bevindingen van de enquête

Luisteren en abonneren

Aflevering 45 - Topoverwegingen verzekeraars in 2023 | november 2022

Nu 2022 ten einde loopt, kampen verzekeringsmaatschappijen met aanzienlijke prijsverliezen in hun portefeuilles, met name op het gebied van duurzame vastrentende waarden. Aan de horizon liggen de risico's van een wereldwijde recessie, piekende fundamenten aanhoudende inflatie en energiecrises, met name in Europa.

Onlangs hebben we de verzekeringsmarkt wereldwijd ondervraagd om erachter te komen wat hun belangrijkste zorgen, uitdagingen en kansen zijn binnen hun beleggingsportefeuilles en hoe ze van plan zijn deze aan te pakken. Met deze bevindingen in gedachten hebben we geproduceerd wat volgens ons de belangrijkste overwegingen voor verzekeraars in 2023 zouden moeten zijn.

Om deze bevindingen en overwegingen te bespreken, wordt Colin Tipping, Global Head of Insurance Solutions vergezeld door Eryn Bacewich van het Amerikaanse team en William Gibbons van het Britse/Europese team.

Luisteren en abonneren

Belangrijkste overwegingen voor verzekeraars in 2023

Download de paper en luister naar de podcast voor meer informatie over de belangrijkste overwegingen voor verzekeraars in 2023.

Aflevering 44 - Economische en marktvooruitzichten 2023  | november 2022

Waar staan we nu aan het einde van 2022? Economieën zijn oververhit en begonnen te vertragen, met sommige mogelijk al in een recessie. Zijn we er al? Zal monetaire verkrapping leiden tot een diepe recessie?

Samantha Davidson, US OCIO leider, wordt vergezeld door Rupert Watson, Head of Asset Allocation, Europe, en Anthony Brown, Director of Capital markets in the US at Mercer, gaan op zoek naar antwoorden. 

Luisteren en abonneren

Economische en marktvooruitzichten 2023

Download onze vooruitzichten voor 2023, waarin we uitsplitsen wat beleggers volgend jaar mogen verwachten.

Aflevering 43 - Topoverwegingen voor alternatieven in 2023 | november 2022

2022 zal zeker een gedenkwaardig jaar blijven en het kan enige tijd duren voordat we de gevolgen van de gebeurtenissen die dit jaar hebben plaatsgevonden volledig zullen begrijpen. Elk van deze gebeurtenissen afzonderlijk zou waarschijnlijk een grote invloed hebben gehad op de markten, zowel publiek als particulier. Maar in combinatie hebben deze gebeurtenissen, samen met andere relevante factoren, de markten op hun kop gezet.

Billy Charlton, Global Head of Private Markets Data Analytics and Research wordt vergezeld door Amarik Ubhi, Global Head of Infrastructure, en David Scopelliti, Global Head of Private Debt, om te bespreken hoe deze belangrijke gebeurtenissen verschillende particuliere-marktsegmenten hebben beïnvloed en wat de te verwachten gevolgen zijn voor 2023.

Luisteren en abonneren

Belangrijkste overwegingen voor alternatieven in 2023

We onderzoeken hoe recente belangrijke gebeurtenissen verschillende particuliere marktsegmenten beïnvloeden en wat we verwachten dat de gevolgen daarvan zullen zijn in 2023.

Aflevering 42 - Belangrijkste overwegingen voor schenkingsfondsen en stichtingen in 2023 | november 2022

2022 bracht een combinatie van onderling verbonden uitdagingen met zich mee voor alle beleggers, inclusief schenkingen en stichtingen, van geopolitieke conflicten tot hoge inflatie, problemen met de toeleveringsketen tot volatiliteit van de financiële markt.

In deze aflevering gaan Gilles Lavoie en Gareth Donegan samen met Cori Trautvetter op onderzoek uit naar wat volgens ons de belangrijkste overwegingen zijn voor schenkingen en fundamenten in 2023. Ze onderzoeken ook de benaderingen die schenkingen en fundamenten kunnen ondersteunen bij het navigeren door hen om succes op de lange termijn te bereiken, terwijl verstoringen op de korte termijn worden beheerd.

Luisteren en abonneren

Aflevering 41 - Topoverwegingen voor financiële tussenpersonen 2023 | november 2022

Het afgelopen decennium was een van de beste ooit voor traditionele 60/40-portefeuilles, maar een sterke stijging van de macro-economische volatiliteit zorgde ervoor dat deze periode van succes abrupt tot stilstand kwam.

Om te onderzoeken welk effect dit heeft gehad op financiële tussenpersonen wereldwijd, worden Conor Power vergezeld door Gregg Sommer en Adeline Tan terwijl ze ook bespreken wat volgens ons de belangrijkste overwegingen zijn voor financiële tussenpersonen bij de overgang naar 2023.

Luisteren en abonneren

Nieuw begin

Download de paper en luister naar de podcast voor meer informatie over de belangrijkste overwegingen voor vermogensbeheerders en financiële tussenpersonen in 2023.

Aflevering 40 - “Hoe kan de verzekeringssector klimaatbestendigheid ondersteunen?” door Marsh McLennan | november 2022

Deze aflevering is bedoeld om een overzicht te geven van de rol van de verzekeringssector bij het bevorderen van klimaatveerkracht, met een bijzondere focus op het verminderen van risico's, financiering en het stimuleren van klimaatrisicovermindering en aanpassingsmaatregelen voorafgaand aan het evenement. Er wordt ook gekeken naar het spannende nieuwe initiatief van het Race to Resilience team van de Verenigde Naties om deze inspanningen te versnellen en op te schalen.

Francis Bouchard, the Managing Director for Climate Advantage-team van Marsh McLennan, gaat het gesprek aan met Dr. Swenja Surminski, Managing Director, Climate bij Marsh McLennan, en de Peruaanse klimaatonderhandelaar en VN Resilience Hub official Jorge Gastelumendi.

Luisteren en abonneren

Een erfenis van maatschappelijk risicobeheer vervullen

Download de paper en luister naar de podcast om meer te weten te komen over hoe u de samenleving kunt helpen om te gaan met nieuwe risico's en een leidende rol kunt spelen bij de voorbereiding van de wereld op klimaatverandering.  

Aflevering 39 - Déjà nieuw: Thema's en kansen 2023 | november 2022

In de afgelopen twaalf maanden hebben we een aanzienlijke verschuiving gezien in de wereldmarkten, waarbij een combinatie van het pandemieherstel, regionale conflict, uitdagingen in de toeleveringsketen en technologische vooruitgang een diepgaande impact heeft op de wereld om ons heen.

De impact van deze gebeurtenissen is vergelijkbaar met de recente geschiedenis en stelt ons in staat om te putten uit deze ervaringen en portefeuilles aan te passen aan het huidige landschap.

In deze aflevering praat Jo Holden, Global Head of Investment Research, met Nick White, Global Strategic Research Director, en Matt Scott, Senior Investment Research Specialist, over de thema’s en kansen die beleggers volgens ons in overweging moeten nemen bij hun besluitvorming in 2023 en daarna.

Luisteren en abonneren

Deja new — van achteraf naar vooruitziend

Download het rapport en luister naar de onderstaande podcast om meer te weten te komen over de drie hoofdthema's waarvan wij denken dat ze beleggers beter zullen positioneren voor succes in 2023 en daarna.

Aflevering 38 - “Volle zee: Een klimaatbestendig Suezkanaal" mogelijk maken door Marsh | november 2022

De blokkering van het Suezkanaal in mei 2021 toonde de kwetsbaarheid aan van wereldwijde toeleveringsketens voor verstoringen van de wereld, kanalen en waterwegen. De just-in-time aard van de scheepvaart betekent dat er beperkte redundantie is, en dit soort routes worden drukpunten voor cascaderisico's. Met toenemende incidenten van verstorende weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, moet er meer aandacht worden besteed aan het begrijpen van deze potentiële kritieke faalpunten.
 

Nicholas Faull, Head of Climate and Sustainability, Risk and Innovation bij Marsh, wordt vergezeld door collega's Dr. Bev. Adams, Head of Climate and Catastrophe Resilience gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en Scott Williams, ESG Coordinating Director voor de regio Midden-Oost-Afrika om het belang van deze casestudy te onderzoeken.

Luisteren en abonneren

Aflevering 37 - Netto nul, hebben we het goed? | november 2022

In deze aflevering bespreekt Rachel Elwell, CEO van Border to Coast Pensions Partnership, hun traject om tegen 2050 netto nul te bereiken met Mercer Research Heads, Rich Dell en Jo Holden. Ze onderzoeken ook hoe ze een aantal van de zorgen over het bereiken van een wereld van 1,5 graden kunnen overwinnen en hoe het bereiken van netto nul mogelijk betere beleggingsresultaten kan opleveren.
Luisteren en abonneren

Aflevering 36- 2022 wereldwijd vermogensbeheer investeringsenquête - Deel 1 | oktober 2022

Vermogensbeheerders krijgen te maken met een combinatie van problemen, omdat de wereldwijde markten weer een periode van onzekerheid ingaan, terwijl hun klanten duurzame rendementen eisen, dus hoe gaan ze deze uitdagingen aan?

In deze aflevering kwamen Mercer-collega's en speciale gasten bij ons om de bevindingen van het wereldwijde vermogensbeheer-beleggingsonderzoek van 2022 te bespreken, evenals de mogelijke actiepunten om vermogensbeheerders over de hele wereld te helpen de volgende stap te zetten op hun klant- en groeitraject.

Luisteren en abonneren

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022

Download het rapport voor een analyse en rangschikking van 44 pensioenstelsels over de hele wereld.

Aflevering 35 - Nadenken over het verleden en de toekomst van particuliere markten | oktober 2022

Evolutie is verandering, en hoewel verandering continu kan zijn, kan het tempo ervan in de loop van de tijd variëren. Het beleggingslandschap van de particuliere markten is zeker veranderd in de loop der jaren sinds het begin in de jaren 40 en is uitgegroeid tot een industrie van tien biljoen Amerikaanse dollar. 

Om de evolutie te bespreken die we in de loop der jaren hebben gezien, wordt Zeenat Patel vergezeld door Claudia Zeisberger, Professor of Entrepreneurship and Family Enterprise bij INSEAD en oprichter van het wereldwijd initiatief voor particulier vermogen en Billy Charlton, global head of private markets, analytics and research van Mercer.

Luisteren en abonneren

Aflevering 34 - Pensioenplannen vandaag en morgen | oktober 2022

In deze aflevering behandelt Marg Franklin, president en CEO van het CFA Institute, de 22022 Mercer CFA Institute Global Pension Index met hoofdauteur David Knox, een senior partner bij Mercer.

In het hele jaar verkennen ze de resultaten van de jaarindex en bespreken ze de belangrijke uitdagingen en belangrijke veranderingen in de pensioensector in het afgelopen jaar. 

Luisteren en abonneren

Investeringsenquête 2022 Wereldwijd vermogensbeheer

Ontdek hoe vermogensbeheerders over de hele wereld zich voorbereiden op de volgende stap op hun klant- en groeitraject.

Aflevering 33 - Hoe ziet de toekomst eruit voor beursgenoteerde infrastructuur? | september 2022

Damien Davis van Mercer wordt vergezeld door Rebecca Myatt, portfoliomanager bij First Sentier Investors, en Indira Sabitova, portfoliomanager bij Mercer, en bespreekt de mogelijke voordelen van beursgenoteerde infrastructuur. Ook geven ze hun ideeën over wat de toekomst voor de beleggingscategorie in petto heeft. 
Luisteren en abonneren

Aflevering 32 - Centrale Banken: Doen wat nodig is! Maar wat zijn de kosten? | september 2022

De angst voor recessie domineert ieders denkwijze op dit moment. De wereldeconomie vertraagt en zal dit waarschijnlijk blijven doen vanwege de hoge grondstoffenprijzen, stijgende rentevoeten en min of meer overal financiële omstandigheden, waarbij China de opmerkelijke uitzondering is.

Men denkt dat centrale banken de inflatieverwachtingen hebben onderschat en dat de rentes vrij agressief stijgen. Waar ze worden geconfronteerd met een economische cyclus die verschilt van het verleden, krijgen ze het goed en wat zijn de kosten als ze dat niet doen?

Luisteren en abonneren

Aflevering 31 - Regenereren en herstellen – Een circulaire economie-aanpak aannemen | september 2022

In deze aflevering wordt Vanessa Hodge, Mercer UK’s Sustainability Integration Lead vergezeld door Ashleigh Morris, CEO en medeoprichter van Coreo en Jillian Reid, partner van Mercer’s wereldwijde Sustainable Investment Team om hun recente discussiedocument van de Investor Group on Climate Change (IGCC) voor investeerders over de circulaire economie te bespreken. Ook Jamie Butterworth, partner bij Circularity Capital, een gespecialiseerd private equity-bedrijf dat toegang biedt tot beleggingsmogelijkheden die door de circulaire economie worden gecreëerd, neemt deel aan het gesprek.
Luisteren en abonneren

Aflevering 30 - 2022 bevindingen wereldwijde non-profit investeringsenquête | augustus 2022

We hebben de meningen en intenties van beleggers zonder winstoogmerk uit de hele wereld over een reeks onderwerpen onder de loep genomen, waaronder duurzaamheid, macro-uitdagingen in de sector, de toename van de toewijzing aan particuliere markten en de evolutie naar het zoeken naar hulp van derden om hen te helpen uitdagingen te overwinnen en de doelstellingen van hun organisatie zonder winstoogmerk te bereiken.

Tijdens deze aflevering zullen Mercer-collega's en speciale gasten samen deze 4 belangrijkste overwegingen bespreken die in het rapport werden besproken, evenals het scala aan mogelijke actiepunten.

Zie de hoofdstukken hieronder om rechtstreeks naar een van de belangrijkste bevindingen te gaan:

1:45  - Macrozorgen weerspiegeld in het sentiment van de sector
19:22- Particuliere markten — De grote migratie
38:05- Outsourcing — Navigeren door de toekomst met de juiste ondersteuning
53:53  - Duurzaamheid — De kloof dichten tussen ethiek en beleggingsrendement

Luisteren en abonneren

Aflevering 29 - Vooruitzicht halverwege het jaar: Kan inflatie worden ingeperkt zonder een crashlanding? | juli 2022

Inflatiedruk die begon te borrelen tijdens de Covid-crisis is op gang gekomen en centrale banken bestrijden het door een economische vertraging op te bouwen. Risico's blijven hoog in sommige markten, in andere markten zijn er redenen voor optimisme en koopkansen.

Samantha Davidson, US OCIO segmentleider krijgt gezelschap van Rupert Watson, Head of Asset Allocation Europa, en Anthony Brown, Director of capital markets, VS, en bespreekt de belangrijkste bevindingen van onze vooruitzichten voor het midden van het jaar 2022. 

Luisteren en abonneren

Aflevering 28 - Een perfecte storm voor actief management? | juni 2022

De prestaties van actieve aandelenstrategieën in het Q1 van 2022 waren een uitdaging, wat leidde tot ongunstige relatieve rendementen in het kwartaal en, op een aantal gebieden, in de afgelopen 12 maanden. Dit heeft geleid tot vragen over actief management en hoe beleggers moeten reageren op slechte relatieve rendementen. Sluit u aan bij Suzanne Lubbe en Victoria Goh van het manageronderzoeksteam van Mercer terwijl ze bespreken waarom ze van mening zijn dat beleggers niet moeten opgeven aan actief management en wat de beste manier is om na te denken over de individuele bouwstenen bij het samenstellen van aandelenportefeuilles met meerdere beheerders.
Luisteren en abonneren

Aflevering 27 - Recessieangsten zijn hoog, maar wat betekent het voor de aandelenmarkt? | juni 2022

Luister naar Rupert Watson, Head of Asset Allocation Europe, en Rachel Volynsky, CIO Canada, in een gesprek over de vooruitzichten voor aandelen na de aanzienlijke prijsdalingen van dit jaar.

De FED heeft kritiek gehad omdat ze te traag was om de financiële omstandigheden aan te scherpen en om niet op te merken of te waarderen wat er met de inflatie gebeurde. Nu een recessie voor velen onvermijdelijk lijkt, bespreken Rupert en Rachel of ze denken dat we op weg zijn naar een recessie, maar belangrijker nog, of het een ernstige of lichte recessie zal zijn. Nu de aandelenmarkten dit jaar gecorrigeerd zijn en een rendement op fundamentele waarderingen aangeven, vragen we of er meer te doen is en zal de FED ingrijpen?  Waar kunnen beleggers op zoek gaan naar kansen in ontwikkelde markten, China en meer in het algemeen opkomende markten?

Luisteren en abonneren

Aflevering 26 - Achter de schermen met Rich Nuzum in Davos | juni 2022

Rich Nuzum, President of Investments & Retirement, Mercer bespreekt zijn perspectieven over de bijeenkomst in Davos met Mark McNulty, International Head of Clients. Luister hoe Rich leermomenten en nieuwe ideeën deelt van het ontmoeten van CEO's, overheden, filantropen, durfkapitalisten en ondernemers die kunnen helpen bij het aanpakken van enkele van 's werelds grootste uitdagingen.
Luisteren en abonneren

Aflevering 25 - Particuliere markten en de gegevensvraag van $ 1 biljoen | mei 2022

Veel beleggers hebben geen aanzienlijke ervaring met de private markt en vereisen daarom enig inzicht in hoe het in hun portefeuilles past.

In deze aflevering krijgt Amy Ridge gezelschap van dr. Ashby Monk, onderzoeksdirecteur bij het initiatief langtermijnbeleggingen van Stanford University, en Billy Charlton, Mercer’s global head of private markets data analytics & research. Ze gaan in op enkele van de grootste problemen rond particuliere markten en bespreken waar institutionele beleggers rekening mee moeten houden voordat ze hun kapitaal aan het werk zetten.

Luisteren en abonneren

Aflevering 24 - Hedgefondsen: het comebackkind? | Mei 2022

Het niveau van portefeuillebescherming tegen hoogwaardige schuldinstrumenten waarop generaties beleggers hebben vertrouwd, is er niet meer. Beleggers hebben meer tools nodig in de toolkit. Goud en sommige valuta's kunnen goed beschermen, maar zijn onderhevig aan idiosyncratische risico's en zijn niet-contractueel; hun beschermende capaciteiten zijn in wezen marktconventies of vuistregels. Contractuele benaderingen van bescherming, met name opties op aandelenindices of op marktvolatiliteit, kunnen vandaag de dag ook gerechtvaardigd zijn, hoewel deze problemen kunnen veroorzaken over de kosten van het dragen (uitgave van optiepremies), wat een daling van het rendement in aanhoudend opdrijvende markten genereert.

Gezien de noodzaak om een reeks blootstellingen dynamisch te beheren, is er een rol weggelegd voor hedgefondsstrategieën, waaronder macrobeheerders, die mogelijk beter zijn toegerust voor het beheer gedurende een overgangsperiode. Gezien het potentieel voor een hogere correlatie tussen aandelen en obligaties, is het bovendien zinvol om de blootstelling aan traditionele bèta te verminderen ten gunste van strategieën die naar verwachting rendement zullen genereren, ongeacht de marktrichting.

In deze aflevering worden Deborah Wardle vergezeld door Dave McMillan en Dr. Sushil Wadhwani, Chief Investment Officer voor PGIM Wadhwani om een aantal van de belangrijkste vragen te bespreken over het beleggingslandschap van hedgefondsen op dit moment en daarbij te kijken naar de vraag of hedgefondsen een comeback maken?

Luisteren en abonneren

Aflevering 23 - Deep Impact: verder gaan dan ESG-overwegingen | april 2022

In deze aflevering wordt Angelika Delen vergezeld door impactbeleggingsconsultant Charly Kleissner, PhD, om het verschil te bespreken tussen impact en diepe impactbeleggingen, het belang van transparantie en hoe beleggers moeten samenwerken om de financiering te veranderen in plaats van alleen de financieringsverandering.

Charly Kleissner is een impactbelegger. Hij gelooft dat de echte betekenis van rijkdom is om een positieve bijdrage te leveren aan de mensheid en de planeet. Hij is een leider van de beweging met diepe impact die niet alleen de symptomen van ons falende economische systeem behandelt, maar ook de onderliggende oorzaken ervan, met een bewustzijnsniveau dat niet antropocentrisch is. Hij ziet impactbeleggen niet als een intellectuele oefening, maar als een uiting van wie hij echt is.

Luisteren en abonneren

Aflevering 22 - Golfvorming: Een schijnwerper op waterschaarste | april 2022

Waarom staat water, essentieel voor het leven op aarde, niet meer centraal in de besluitvorming van beleggers?

In deze aflevering gewijd aan Dag van de Aarde, worden Mark Longbottom vergezeld door Helga Birgden en John Elmore-Jones om hun laatste onderzoek naar het belang van water, als een cruciale hulpbron, te bespreken bij het overwegen van investeringen. Ze onderzoeken waarom investeringen in het beschermen van water als kern voor mensen en het milieu een dringende reset nodig hebben, en ze beschrijven welke benaderingen beleggers kunnen gebruiken om de risico's van het over het hoofd zien van het belang van beleggen in onze planeet aan te pakken.

Mercer werkt onlangs samen met het Valuing Water Initiative, CDP en het Water Footprint Network aan een project om de watergerelateerde transparantie en het bewustzijn onder financiële instellingen te vergroten.

Luisteren en abonneren

Aflevering 21 - Rusland-Oekraïne – Is stagflatie onvermijdelijk? | maart 2022

Het conflict Rusland-Oekraïne blijft onzekerheid veroorzaken voor beleggers. Energieprijzen en inflatie blijven wereldwijd stijgen en het gesprek is veranderd van tijdelijke inflatie naar de mogelijkheid van stagnatie.

Luister naar Erin Lefkowitz en Rupert Watson terwijl ze hun vooruitzichten voor rente, inflatie en markten breder bespreken en de mogelijke implicaties voor portefeuilles.

Luisteren en abonneren

Aflevering 20 - Goud en Bitcoin – verenvogels of krijt en kaas? | maart 2022

Bitcoin en Gold worden vaak vergeleken met elkaar, waarbij Bitcoin zelfs “digitaal goud” wordt genoemd. In deze aflevering bespreken Nick White, Matt Scott en onze speciale gast Urs Bolt de overeenkomsten, verschillen en obstakels waar Bitcoin mee te maken heeft om het mainstream te maken onder institutionele beleggers.
Luisteren en abonneren

Aflevering 19 - Nieuwe ideeën om u te helpen bij het navigeren door de beleggingsomgeving op dit moment | maart 2022

Het escalerende conflict in Oekraïne heeft verstrekkende gevolgen voor de financiële markten en de wereldeconomie. Rich Nuzum, President of Investments & Retirement, Mercer en Jo Holden, Global Head of Investment Research bespreken de korte- en langetermijnimplicaties van het conflict voor de echte economie en voor beleggingsportfolio’s, en wat betekent dit voor energieprijzen, inflatie en rentepercentages. Ze bieden ook een opwarmsessie voor ons snel aansprekende jaarlijkse Mercer Global Investment Forum Europe op 28-29 maart, en delen sneak peaks van de belangrijkste onderwerpen die zullen worden behandeld. Ze leggen uit hoe ze hun eigen ideeën voor innovatie vinden en het belang voor beleggingsprofessionals om als gemeenschap samen te komen voor het vormgeven van de wereldwijde beleggingskaart. Geleid door Annabell Mathiesen-Siem, Mercer Norway CEO
Luisteren en abonneren

Aflevering 18 - Rusland en Oekraïne. Wat zijn de mogelijke implicaties voor de markten? | maart 2022

Het conflict Rusland-Oekraïne veroorzaakt veel onzekerheid voor beleggers en is een veranderende situatie. De gevolgen van het conflict en de daaropvolgende sancties van wereldwijde leiders zijn verreikend en moeten nog volledig worden begrepen. Luister naar Susan McDermott, US Strategic Research Director en Rupert Watson, Hoofd voor activatoewijzing, die de potentiële impact op inflatie, energieprijzen, handel en markten bespreken.
Luisteren en abonneren

Aflevering 17 - De broncode – met Impax Asset Management | februari 2022

De overgang van hulpbronnen is een term die verwijst naar de ingrijpende veranderingen, de wereld moet maken op een manier die het gebruikt en verwijdert van zijn hulpbronnen. Hulpbronnen die variëren van energie tot mineralen, voedsel en water en biodiversiteit. Koolstofemissies zijn begrijpelijkerwijs een belangrijk aandachtspunt geweest om de klimaatcrisis te vermijden of te verminderen. Er is echter een bredere lens nodig om de voedsel-, water-, huisvestings-, arbeids- en transportbehoeften van bijna acht miljard mensen duurzaam te kunnen bedienen. Biodiversiteit, adequate zoetwatervoorziening en beheer van de bovengrond zijn nodig voor voedselzekerheid, mineralen voor elektrische voertuigen en energie uit bronnen zoals kernenergie en gas, gezien de intermittentie van hernieuwbare energiebronnen. Simpel gezegd is een transitie van de middelen nodig, niet alleen een energietransitie. 

Om deze uitdagingen te bespreken, wordt Nick White Global Strategic Research Director, Mercer vergezeld door onze 2 gastsprekers van Impax Asset Management. Chris Dodwell, Head of Policy and Advocacy, met meer dan 25 jaar ervaring in de publieke en privésector op het gebied van klimaatverandering, duurzaam energie- en milieubeleid en regelgeving en David Li, Senior portefeuillemanager, die zowel de Aziatische milieumarktenstrategie als de Aziatische kansenstrategie co-beheert.

Luisteren en abonneren

Aflevering 16 - Belangrijkste overwegingen voor financiële intermediairs in 2022 | februari 2022

Adviseurs en hun klanten moeten zich aanpassen aan de uitdagingen die voor ons liggen. Mercer heeft vijf gebieden geïdentificeerd waar financiële tussenpersonen rekening mee moeten houden – gebieden waarvan wij denken dat ze cruciaal zijn voor succes op de lange termijn.

Lees hier de belangrijkste overwegingen voor financieel bemiddelaars in de paper over 2022.

Vul hier de wereldwijde enquête over vermogensbeheer in.

Luisteren en abonneren

Aflevering 15 - Topoverwegingen voor schenkingen en funderingen in 2022 | januari 2022

Endowments en foundations worden geconfronteerd met een omgeving van rijke aandelenwaarderingen, ultralage vastrentende rendementen en nieuw ontwakende inflatie, in combinatie met zorgen over milieu- en maatschappelijke problemen.

In deze aflevering bespreken onze non-profitspecialisten het scala aan uitdagingen en kansen waarover schenkingsfondsen en stichtingen in 2022 moeten nadenken, en hoe ze uw beleggingsactiva kunnen beschermen en positioneren.

Lees  hier de belangrijksteoverwegingen voor schenkingen en stichtingen in het artikel van 2023

Doe hier mee aan de wereldwijde enquête over organisaties zonder winstoogmerk. 

Luisteren en abonneren

2021 - Afleveringen 1 - 14


Aflevering 14 - Overtuiging - de kunst van duurzaam beleggen - Deel 2 | december 2021

Klimaatverandering, sociale onrust en wereldwijde instabiliteit zijn onontkoombaar voor ons als samenleving - maar wat kunnen we als beleggers doen?

In deze diepgaande, tweedelige podcast spreken we met een vooraanstaande gedragswetenschapper dr. Sweta Chakraborty, die uitlegt hoe beleggers het - soms verontrustende - geluid kunnen doorbreken om te zien waar onze kapitaalallocaties een echt verschil kunnen maken en kunnen helpen een betere wereld voor ons allemaal te creëren. Beleggers kunnen niet alleen aan het hier en nu denken; ze moeten rekening houden met de problemen die het meest waarschijnlijk toekomstige financiële, sociale en politieke ontwikkelingen zullen stimuleren op een manier die hen in staat stelt de beslissingen te nemen die nodig zijn om hun doelstellingen te bereiken. Door deze belangrijke trends en uitdagingen in overweging te nemen, geloven we dat beleggers de beste kans op succes op de lange termijn hebben.

Luisteren en abonneren

Aflevering 13 - Overtuiging - de kunst van duurzaam beleggen - Deel 1 | december 2021

Klimaatverandering, sociale onrust en wereldwijde instabiliteit zijn onontkoombaar voor ons als samenleving - maar wat kunnen we als beleggers doen?

In deze diepgaande, tweedelige podcast spreken we met een vooraanstaande gedragswetenschapper dr. Sweta Chakraborty, die uitlegt hoe beleggers het - soms verontrustende - geluid kunnen doorbreken om te zien waar onze kapitaalallocaties een echt verschil kunnen maken en kunnen helpen een betere wereld voor ons allemaal te creëren. Beleggers kunnen niet alleen aan het hier en nu denken; ze moeten rekening houden met de problemen die het meest waarschijnlijk toekomstige financiële, sociale en politieke ontwikkelingen zullen stimuleren op een manier die hen in staat stelt de beslissingen te nemen die nodig zijn om hun doelstellingen te bereiken. Door deze belangrijke trends en uitdagingen in overweging te nemen, geloven we dat beleggers de beste kans op succes op de lange termijn hebben.

Luisteren en abonneren

Aflevering 12 - Economische vooruitzichten 2022 | november 2021

De Covid-19 crisis heeft in 2020 een diep economisch gat gegraven. Als 2021 het jaar was waarin het gat werd gevuld, zou 2022 moeten zien dat de bouwwerkzaamheden beginnen op de vers geëgaliseerde grond. In de praktijk is het herstel niet zo eenvoudig geweest als die metafoor zou suggereren. De heroplegging van beperkingen in veel grote economieën wogen tegen de wereldwijde groei in het eerste kwartaal van het jaar. De economische heropening ontketende een enorme opwaartse vraag, wat leidde tot een sterke opleving van de economische activiteit. Hoewel een deel van dat economische momentum verloren ging aan het einde van het jaar, zullen de verstoringen van de toeleveringsketen, de hoge energieprijzen en de zwakkere groei in China naar onze mening in 2022 het economisch herstel voortzetten.
Luisteren en abonneren

Economische vooruitzichten 2023

Download onze vooruitzichten voor 2023, waarin we uitsplitsen wat beleggers volgend jaar mogen verwachten.

Aflevering 11 - Metamorfose - Thema’s en kansen 2022 | november 2021

Aanzienlijke en ingrijpende veranderingen veranderen de wereld snel zoals we die kennen, met aanzienlijke gevolgen voor beleggers. Deze levendige re-imaging kan worden ingekapseld in één woord: Metamorfose.

Beleggers kunnen niet alleen aan het hier en nu denken; ze moeten rekening houden met de problemen die het meest waarschijnlijk toekomstige financiële, sociale en politieke ontwikkelingen zullen stimuleren op een manier die hen in staat stelt de beslissingen te nemen die nodig zijn om hun doelstellingen te bereiken. Door deze belangrijke trends en uitdagingen in overweging te nemen, geloven we dat beleggers de beste kans op succes op de lange termijn hebben.

Luisteren en abonneren

Economische vooruitzichten 2023

Download onze vooruitzichten voor 2023, waarin we uitsplitsen wat beleggers volgend jaar mogen verwachten.

Aflevering 10 - Het grote debat | september 2021

Amerikaanse rentetarieven: waar vandaan?
Omdat de Fed dit jaar waarschijnlijk zal beginnen met het afbouwen van hun obligatieaankopen, zal er binnenkort aandacht worden besteed aan wanneer ze de rente zullen verhogen en hoe hoog ze zullen worden. Blijven de tarieven op uitzonderlijk lage niveaus of kunnen we het soort niveaus zien dat we zagen vóór de grote financiële crisis?

Is het tijd voor Japan om te schitteren?
Japanse aandelen zijn al lange tijd niet geliefd, maar wordt het tij gedraaid? De vooruitzichten voor de economie lijken niet enorm te zijn veranderd, maar sommige beleggers worden optimistischer over de vooruitzichten voor Japanse aandelen. We bespreken de redenen waarom en of beleggers dit moeten vermijden.

De high yield handel
Kredietspreads zijn erg krap. Betekent dit dat het rendement waarschijnlijk slecht zal zijn of zullen lage default rates en andere factoren de asset class ondersteunen?

Luisteren en abonneren

Aflevering 9 - Nieuwsgierigheid vs. veroordeling | augustus 2021

Hoe gaan beleggers van nieuwsgierigheid naar overtuiging als het gaat om het vergroten van de diversiteit in hun portefeuilles?

Ons panel zal bespreken hoe LP's een grotere diversiteit kunnen bereiken, hetzij op basis van portfoliovereisten, eisen van de raad van bestuur of de kansen. Om “diversiteit toe te voegen” moeten beleggers niet alleen belangrijke vragen beantwoorden, maar ook weten wat die belangrijke vragen zijn. We zullen bespreken hoe we de cruciale gesprekken rond gender- en raciale gelijkheid kunnen beginnen die nodig zijn om een divers portfolio te creëren.

Is diversiteit en inclusie anders dan ESG?

Luisteren en abonneren

Aflevering 8 - Netto nul of nep nul? | augustus 2021

Institutionele beleggers kondigen, in groeiende aantallen, hun doelstelling aan om de portefeuille-emissies terug te brengen tot netto nul, waarbij bijna de helft van de wereldwijde activa naar schatting zal worden toegezegd om de klimaatveranderingsdoelstellingen te halen.

De drijfveren zijn tweeledig: de risico's en kansen op korte termijn die de koolstofarme transitie al met zich meebrengt, plus de verwachting dat een klimaatscenario van 1,5 °C beleggers in staat zal stellen om consistent te voldoen aan de rendementsdoelstellingen over meerdere decennia.

Maar hoe gaat het met investeringen in het volgen van de transitie, achter de drukte van recente aankondigingen om afstemmingsdoelen te stellen? Zullen toezeggingen worden uitgevoerd en wat gebeurt er als dat niet het geval is? Welke benaderingen volgen beleggers? Wat werkt er en welke obstakels blijven er over?

Luisteren en abonneren

Aflevering 7 - Cryptoassets – manie of wonder? | juli 2021

In deze aflevering bespreken collega's Elizabeth Paine en Matt Scott samen met Rupert de ontwikkelingen in de wereld van cryptoactiva en het bredere digitale ecosysteem dat ze ondersteunen, inclusief gedecentraliseerde financiering.

Hoewel het verleidelijk is om de meeste of alle duizenden cryptoactiva en hun gebruiksscenario's te ontslaan als onderdeel van een heel oud verhaal, zullen Matt en Lizzie proberen Rupert ervan te overtuigen dat er inderdaad bloemen op de mestberg zitten.

Naast het bespreken van het potentieel voor opwaarts in deze activa, zullen ze ook recente uitdagingen voor cryptoactiva bespreken, waaronder regelgevende maatregelen en zorgen over verantwoord beleggen.

Luisteren en abonneren

Aflevering 6 - Wat gebeurt er op de aandelenmarkten? | juni 2021

Aandelen hebben de afgelopen 15 maanden een lange weg afgelegd met enkele niet-technologische bedrijven die eindelijk beter presteerden dan populaire technologienamen. Rupert Watson zal met Larry Vasquez en Jan-Hein van den Akker in gesprek gaan over de vraag of dit doorgaat en de implicaties van recente inflatietekenen en de mogelijkheid van hogere obligatierendementen in de komende jaren bespreken.
Luisteren en abonneren

Aflevering 5 – Transformationeel beleggen | juni 2021

Wereldwijde systeemrisico's kunnen het rendement van beleggers en langetermijndoelstellingen op zowel positieve als negatieve wijze aanzienlijk beïnvloeden. Beleggers moeten begrijpen wat deze risico's zijn, samen met de kansen die ze ook kunnen bieden, en een efficiënte strategie implementeren om ze in hun portefeuilles te integreren.

Sluit u aan bij onze gastsprekers en bespreek hun bevindingen uit onze recente whitepaper - Trendsetters: Transformationele beleggingspraktijken van gevorderde beleggers en hoe we een kader hebben ontwikkeld voor het aanpakken van wereldwijde systemische trends die beleggers kunnen gebruiken om hun vooruitgang te vergelijken met hun collega's.

Luisteren en abonneren

Aflevering 4 - Diversiteit, gelijkheid en inclusie | mei 2021

De focus op diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek neemt al meerdere jaren toe, maar is versneld door Covid. Hoor waarom het belangrijk is, hoe we het opnemen in het onderzoek van onze managers en hoe ieder van ons als individuen een verschil kan maken.
Luisteren en abonneren

Aflevering 3 - De opkomst van China? | april 2021

De Chinese economie gaat nu een nieuwe ontwikkelingsfase in die naar onze mening zal helpen om in 2035 een matig welvarend land te worden en om tegen 2050 een volledige modernisering te bereiken. We beoordelen de kansen en uitdagingen van deze transitie en onderzoeken wat dit betekent voor wereldwijde beleggers en kapitaalmarkten.
Luisteren en abonneren

Aflevering 2 - Reflatieweefgetouwen? Bent u er klaar voor? | maart 2021

Inflatieangsten nemen toe. Na 10 jaar inflatie te laag is dat misschien wel goed nieuws. Maar wat zijn de gevolgen voor obligaties, aandelen en portefeuilleopbouw in het algemeen?

Garvan McCarthy (Partner &CIO Alternatives, Europe) en Nick White (Global Strategic Research Director) bespreken samen met Rupert Watson hun visie op het onderwerp dat elke belegger op dit moment bezighoudt.

Luisteren en abonneren

Aflevering 1 - Biden, Brexit en Bitcoin | februari 2021

Ga met Rupert Watson en Susan McDermott in gesprek over de overgang van de Trump naar de regering van Biden en welk effect dit kan hebben op klimaatverandering, de relatie tussen China en de VS. Ze zullen hun mening delen over de vraag of ze kansen zien in Bitcoin en China, naast het delen van de nieuwste huisweergaven van Mercer en wat dit betekent voor markten in het algemeen.
Luisteren en abonneren

Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten
      Gerelateerde gebeurtenissen