Top investeringsoverwegingen voor financiële intermediairs 2024 

Financiële tussenpersonen en vermogensbeheerders moeten elk jaar door talloze marktuitdagingen gaan. We zien vijf gebieden waarvan we denken dat ze aandacht vragen voor 2024.

Ons artikel over thema's en kansen voor 2024 noemt de komende jaren een "Een tijdperk van flexibiliteit". Het benadrukt het feit dat de komende 12 maanden vol onbekende factoren zitten, dat het essentieel is om op te passen voor onbeloonde risico's en dat iedereen rekening moet houden met de boodschap van Alexander Paus "Alleen dwazen haasten zich waar engelen aarzelen". 

Het wereldwijde beleggingslandschap ondergaat een ingrijpende transformatie. De ooit desinflatie-effecten van globalisering nemen af en de wereld neigt steeds meer naar fragmentatie en vriendschappelijke stutten. Kwesties zoals nationalisme van hulpbronnen, de mogelijkheid van "groene inflatie" als gevolg van energietransities en opkomende inflatiedruk benadrukken deze transformatie. De trend uit het verleden van lagere arbeidskosten als gevolg van automatisering en outsourcing wordt vervangen door uitdagingen zoals stijgende grondstoffenprijzen en de mogelijk negatieve gevolgen van AI. 

Met hogere rentes en krappere financiële omstandigheden staat de schijnwerper op alternatieve kapitaalbronnen, ten gunste van particuliere kredietverstrekkers. Naarmate de wereldwijde gemeenschap zich bovendien steeds meer bewust wordt van groeiende milieucrises en natuurgerelateerde risico's, evolueren beleggingsstrategieën. Het recente kader van de Taskforce for Nature-related Disclosures (TNFD) wijst op het begin van regelgevende veranderingen op dit gebied. 

In dit rapport kijken we naar een opmerkelijke ontwikkeling: het afvlakken van de wereldwijde efficiënte grens. Op dit gebied zijn er veranderingen geweest in het verwachte rendement voor het genomen risico, waardoor de vooruitzichten voor verschillende vermogenscategorieën aanzienlijk zijn veranderd. Daarom zetten we uiteen op welke manieren adviseurs en hun klanten hun veerkracht en aanpassingsvermogen kunnen vergroten. We kijken ook hoe ze hun portefeuilles strategisch kunnen vormgeven en positioneren om te bloeien in deze veranderende beleggingsomgeving. 

We benadrukken het belang van een strategische beoordeling van de activatoewijzing die structurele trends omvat en opkomende risico's aanpakt. Dergelijke beoordelingen stellen portefeuilles in staat om gefocust te blijven op langetermijndoelen te midden van het lawaai van kortetermijnschommelingen. We bieden ook inzichten over het versnellen van kapitaalimplementatie binnen een programma voor private markten met meerdere mouwen, een manier om asymmetrische alfa aan te pakken in een wereld van verspreiding en dislocatie.

Naarmate de wereldwijde gemeenschap zich steeds meer bewust wordt van groeiende milieucrises en natuurgerelateerde risico's, evolueren beleggingsstrategieën.
We hebben vijf problemen geïdentificeerd waarvan we denken dat financiële tussenpersonen deze in overweging moeten nemen voor klantenportefeuilles in 2024.

Door een aanzienlijke stijging van de wereldwijde obligatierendementen is de wereldwijde efficiënte grens aan de frontend sterk gestegen, wat betekent dat eerdere efficiëntiewinsten van rendementen tegen risico's mogelijk niet langer gelden.

Aanzienlijke verschuivingen op gebieden zoals inflatie, rentetarieven, globalisering, technologie, middelen, klimaatverandering en aard vragen allemaal om een herbeoordeling of herziening van zowel de langetermijnallocatie van activa als mogelijk van langetermijnbeleggingsovertuigingen.

Een benadering om flexibiliteit te ondersteunen zou kunnen zijn om kapitaal in te zetten via een programma voor particuliere markten met meerdere mouwen. Aangezien kapitaalaanvragen aanzienlijk kunnen variëren, kunnen doordachte benaderingen van meerdere toewijzingen helpen bij het beheren van blootstellings- en kapitaalverplichtingen.

Een gediversifieerde en dynamische verzameling alternatieve risico-en-rendement alfastromen is een manier om te reageren op een evoluerend beleggingslandschap. Toegewijde en tactische blootstelling aan afdekkingsstrategieën kan helpen de algemene bescherming van een portefeuille te versterken.

Met stijgende rendementen die kredietbeleggingen weer in de schijnwerpers zetten, kunnen financiële intermediairs opportunistische multi-asset kredieten, onbeperkte kredieten of particuliere marktkredietmogelijkheden verkennen terwijl ze op zoek zijn naar alternatieve krediet-alfa.

Top investeringsoverwegingen voor financiële intermediairs 2024

Kom meer te weten over de vijf belangrijkste overwegingen voor vermogensbeheerders en financiële intermediairs in 2024.
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten