Net-zero doelen: geen woorden maar daden 

Solar and wind farm at sunrise
Before sunrise solar power plants
22 april 2023

Asset owners moeten zich richten op decarbonisatie in de echte wereld en niet alleen op cijfers en doelen die portfolio’s slechts oppervlakkig CO₂-vrij maken.

Assets owners wereldwijd formuleren langetermijndoelen voor net-zero en proberen hun portfolio’s de komende decennia gestaag CO₂-vrij te maken. De bedrijven waarin ze beleggen volgen dit voorbeeld.

Maar asset owners met goede bedoelingen moeten zich niet blindstaren op kwantitatieve doelstellingen om het klimaatrisico te beperken. De factoren die een rol spelen bij klimaatoverwegingen zijn zo complex dat ze door geen enkele reeks statistieken betrouwbaar kunnen worden gekwantificeerd. Het is beter om wetenschappelijke targets te gebruiken. Die bieden een meer holistische beoordeling van de mogelijkheden voor klimaattransitie binnen hun portfolio, en de mogelijkheid om bij te dragen aan brede decarbonisatie in de economie.

In een gediversifieerde portfolio met meerdere assets, verschilt de potentiële bijdrage aan decarbonisatie van de verschillende assets. Ook is het startpunt steeds anders, wat de taak niet eenvoudig maakt.

Wanneer we het hebben over net-zero en de implementatie ervan vanuit portfolio-perspectief, willen wij de focus houden op echte economische decarbonisatie in lijn met het Parijs akkoord. Onze netto-nulverplichting is van toepassing op de totale portfolio en is niet beperkt tot specifieke beleggingscategoriën. We kijken hoe alle verschillende sectoren en beleggingscategorieën gezamenlijk bijdragen aan net-zero. We gebruiken kwantitatieve en kwalitatieve overwegingen die naar verwachting verder zullen evolueren.

Meer dan decarbonisatie van de portefeuille

Hoewel beleggers hun portfolio kunnen decarboniseren door assets te screenen en assets met hoge emissies af te stoten, levert alleen dit geen bijdrage van betekenis aan echte economische decarbonisatie. Daarbij is het haalbaar om portfolio’s te optimaliseren voor een verminderde koolstofblootstelling - 20% tot 45% minder koolstofintensief dan de benchmark - terwijl de verhouding tussen risico en rendement op weg naar uw doelen behouden blijft.

Dit zijn grotendeels op emissies gebaseerde herwegingen die bedrijven met een hoog emissieprofiel straffen en effectief kunnen bijdragen aan decarbonisatie van de portefeuille. Het oplossen van echte economische decarbonisatie en een ordelijke transitie via beheerde gediversifieerde portfolio’s vereist echter een zorgvuldig ontworpen aanpak waarbij verder wordt gekeken dan alleen het kwantitatief verminderen van emissies om net-zerodoelen te behalen.

We werken nauw samen met onze investment managers aan de ontwikkeling van strategieën voor het beheer van klimaatrisico en nieuwe kansen. We staan open om goed te kijken naar voorbeelden van bedrijven die nu een hoge uitstoot hebben, maar wel een sterke case om te investeren in de toekomst. Hierbij kijken we door een klimaatlens om te beoordelen hoe transitieklaar zij zijn.

Fossiele brandstoffen worden vaak vergeleken met tabak. Maar in feite zijn veel bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken in staat om echte economische decarbonisatie én decarbonisatie van de portfolio tot stand te brengen. Asset owners spelen een bevoorrechte rol in de waardeketen van beleggingen. Zij kunnen zinvolle invloed uitoefenen voor decarbonisatie van de reële economie met tools zoals belangenbehartiging, engagement en stemmen.

We brengen veel tijd door met het management om de decarbonisatiepaden van specifieke assets te begrijpen. Gecompliceerde CO₂-berekeningen zijn alleen mogelijk door engagement met directies en raden van bestuur. We gebruiken deze informatie om onze klanten te helpen bij hun beleggingsbeslissingen.

Leren van het verleden

Niet alle klimaatlabels zijn duurzaam, ze moeten dezelfde ESG-due diligence ondergaan. Windmolenparken zijn bijvoorbeeld geweldig voor decarbonisatie, maar er moet ook op worden gelet dat ze geen obstakel vormen voor de vliegroutes van trekvogels die cruciaal zijn voor het ecosysteem. We moeten voorkomen dat we een tweede probleem creëren terwijl we het eerste oplossen. Bij klimaatanalyse moet systematisch rekening worden gehouden met biodiversiteitsfactoren en de sociale gevolgen van fysieke en overgangsrisico’s.

We moeten leren van eerdere ecologische rampen. Zo scheurde in 2015 de Fundao tailings (ijzerertsmijnafval)dam in een stad in Brazilië, wat resulteerde in verwoestend menselijk verlies, vervuilde rivieren en schadelijke landbouw. CO₂-registratie en -opslag zijn nieuwe klimaatoplossingen die we nodig hebben om het milieu te beschermen tegen lekkage en nieuwe rampen te voorkomen.

Als we de doelstellingen van Parijs halen, hebben we een betere kans om portfolio’s te beschermen en aan risico aangepast rendement te behalen. Eigenaren van assets kunnen het rimpeleffect beïnvloeden door de juiste vragen te stellen bij hun beleggingen om zo echte economische decarbonisatie te bevorderen. Voor beleggers die echte verandering teweeg willen brengen, is het nu tijd om de daad bij het woord te voegen, in plaats van alleen te focussen op cijfers en doelen rond net-zero.

Bijdrager(s)
Komal Jalan
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten