Een argument voor impactbeleggen 

Mature man commuting on road with bicycle in city
22 april 2023

Impactbeleggen vereist toegang tot de juiste vermogensbeheerders en strategieën die gericht zijn op het vinden van de optimale mix tussen goed doen en financieel rendement. 

Investeringen met een duurzaamheidsthema en de meer gerichte, doelbewuste impactbenadering winnen beide aan terrein. Dit komt omdat veel beleggers zich realiseren dat onze economische systemen afhankelijk zijn van sociale natuurlijke ecosystemen die in de problemen verkeren. Het erkent ook dat de financiële wereld ontegenzeggelijk verbonden is met sociale en milieudruk, en heeft daarom altijd expliciete bedoelingen en richt zich op resultaten in "achtergestelde" gebieden. Deze gebieden met weinig dekking verwijzen naar specifieke mondiale uitdagingen, zoals het voorzien in de behoeften van de "bottom billion", of het aanpakken van kritieke milieuproblemen, zoals klimaatverandering, waterschaarste of biodiversiteit.

Systemische risico's zoals klimaatverandering en groeiende sociale ongelijkheid maken het steeds belangrijker voor beleggers om deze benadering van beleggen te omarmen. Bij impact investing wordt kapitaal ingezet om de meest urgente problemen in de wereld aan te pakken en tegelijkertijd een doelgericht, voor risico gecorrigeerd rendement te behalen.

Hoewel impact investing geen gloednieuw concept is, komt het nu steeds meer in zwang nu portefeuillebeheerders steeds meer de noodzaak omarmen dat beleggerskapitaal een sociale en milieu-impact moet genereren en tegelijkertijd beleggers moet helpen hun financiële doelen te bereiken.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN bieden beleggers een overkoepelend kader om wereldwijde uitdagingen aan te pakken en prioriteiten te stellen voor alle duurzame strategieën. Veel beleggers begrijpen dat de SDG-doelen niet zonder impact kunnen worden bereikt, daarom is het belangrijk dat alle partijen de effecten van onze beslissingen en beleggingen begrijpen.

Wat zijn de elementen van impactbeleggen? 

Er zijn drie elementen die van invloed zijn op beleggen: intentionaliteit, meetbaarheid en financieel rendement. Wij lichten deze hier nader toe. Door deze drie elementen aan te pakken, kan het succes van impactvolle beleggingsstrategieën toenemen, maar door uw aanpak door aanvullende impactlenzen te bekijken, kan deze nog verder worden versterkt. Sommige beleggers denken misschien dat zij hun verwachte financiële rendement moeten verlagen om echt verandering teweeg te brengen op een bepaald gebied, maar voor de meeste beleggers hoeft dit niet waar te zijn.

Door gebruik te maken van de lenzen van impact investing kunnen portefeuillebeheerders in een reeks activaklassen de meest aantrekkelijke kansen identificeren die het potentieel hebben om de traditionele markten te evenaren of te overtreffen. Uit onderzoek van het Global Impact Investing Network (GIIN) blijkt dat meer dan 1.720 organisaties per december 2019 715 miljard dollar aan impact investing beheerden. Analyse van hun prestaties toonde aan:

67%

streefden naar risico-gewogen, marktconforme rendementen

88%

hadden ervaringen met prestaties die beter waren dan of overeenkwamen met de verwachtingen

Kernpunten binnen impact investing 

 1. Impactvolle producten en diensten
  Deze moeten centraal staan in een bedrijf en niet in de periferie, en ontworpen zijn om resultaten te leveren die dringende problemen oplossen voor minderbedeelde belanghebbenden, waaronder mensen en het milieu. 
 2. Systeemdenken
  Deze benadering erkent onze afhankelijkheid van sociale en ecologische systemen en hun intrinsieke banden met elkaar. Het doel is duurzaamheid werkelijk te integreren in het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan zonnepanelen of batterijen die kunnen worden gedemonteerd en opgeknapt als onderdeel van een strategie voor hernieuwbare energie, om verspilling van hulpbronnen te voorkomen en effecten van de tweede orde aan te pakken.
 3. Gerichte resultaten en meting
  Centraal bij impact investing staat het definiëren van meetbare doelstellingen vanaf het begin. De investeerders moeten kunnen beschrijven welke nieuwe voordelen rechtstreeks voortvloeien uit het extra kapitaal of de extra investeringen.
 4. Erkende duurzaamheidskaders
  Het gebruik van een gemeenschappelijke taal om investeringsbenaderingen en -kwesties te categoriseren, zoals beleggingsthema's of -onderwerpen, statistieken, en doelen en impactresultaten, helpt bij het creëren van duidelijke en consistente communicatie die door alle belanghebbenden wordt begrepen.

Raising your impact ambition

Impact investing is een opwindende en snelgroeiende sector die wordt aangedreven door investeerders die vastbesloten zijn om niet alleen financieel rendement te behalen, maar ook sociale en milieueffecten te genereren. Lees meer over impact investing in ons laatste rapport.

Een thematische benadering van impactbeleggen 

Beleggers kunnen op verschillende manieren prioriteit geven aan impactthema's of onderwerpen, maar wij hebben de SDG's van de VN gegroepeerd in vijf gebieden: Drie in de categorie ‘Environmental’ en twee in de categorie ‘Social’.

  Beginnen met uw impactbeleggen

  De noodzaak voor beleggers om ervoor te zorgen dat hun beleggingsbeslissingen een positieve impact op de planeet hebben, wordt urgenter en is een sterke stimulans voor portefeuillebeheerders om impactbeleggen te omarmen. Hier zijn drie belangrijke aspecten die beleggers kunnen beoordelen om hun impactbeleggingstraject te beginnen:
  • Intentie en doelen

   • Identificeer wat de verwachtingen zijn van de investeringscommissie, organisatie en belanghebbenden.
   • Beslis op welke van de VN-SDG's u zich wilt richten.
   • De intentie en de middelen in kaart brengen die oplossingen bieden voor ondergewaardeerde en kritieke uitdagingen
  • Huidige blootstelling

   • Bepaal hoe blootgesteld uw bestaande portefeuille is aan de impact van beleggingsthema's die u wilt gebruiken.
   • Hoeveel blootstelling heeft uw portfolio aan de beleggingscategorieën die u wilt gebruiken voor impactbeleggen?
  • Rapportagemogelijkheden

   • Bepaal hoe u de impactresultaten van uw beleggingen zult rapporteren.
   • Bepaal of investeringen in vaardigheden of technologie nodig zijn om te profiteren van moderne rapportagekaders en -instrumenten.
  Over de auteur(s)
  Jillian Reid
  Hill Gaston
  Gerelateerde oplossingen
   Gerelateerde inzichten