Portfolio's voorbereiden op klimaatverandering 

wind turbine, renewable energy- aerial view
1 november 202 2

Nu de wereld wordt geconfronteerd met de uitdaging van klimaatverandering, is dit een belangrijk moment voor beleggers om de bijbehorende risico's en potentiële kansen die gepaard gaan met de economische transitie te beoordelen en aan te pakken.

De impact van klimaatverandering wordt steeds meer gezien als de ernstigste wereldwijde uitdaging van de 21e eeuw. De gemiddelde wereldwijde temperaturen zijn al met 1 °C gestegen op pre-industriële gemiddelden, en de huidige wetenschap suggereert dat we in slechts 30 jaar te maken kunnen krijgen met een stijging van 2 °C, een klimaat dat mensen nog nooit hebben meegemaakt en een klimaat dat al miljoenen jaren niet op aarde heeft plaatsgevonden.

De urgentie van de klimaatcrisis stimuleert de noodzaak om over te stappen naar een emissievrije economie, en het bewustzijn van investeerders en bedrijven is de afgelopen jaren snel toegenomen. Met name veel bedrijven en investeerders willen zich afstemmen op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs van 2015, waardoor de temperaturen niet tot boven de drempel van 1,5 °C stijgen.

Een groeiend cohort van overheden, bedrijven en investeerders is nu actief gericht op de netto nultransitie en de benodigde emissiereducties. Gezien de verschillende klimaatscenario's die de streefdata van 2030 en later gebruiken, is er geen enkele aanpak om netto nul uitstoot te bereiken. Binnen de financiële sector, ondersteund door wereldwijde initiatieven zoals het ‘United Nations Environment Program Finance Initiative’, neemt de steun van beleggers in de "race naar nul" toe.

Welke invloed heeft klimaatverandering op beleggers?

Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, financiële instellingen, verzekeraars, vermogensbeheerders en goede doelen en stichtingen, hebben biljoenen dollars aan activa in hun portefeuilles die in hoge mate zijn blootgesteld aan het risico van de klimaatverandering in een koolstofarme economie. Als ze vandaag niets doen om dit probleem aan te pakken, kan klimaatverandering hun vermogen om beleggingsbeloften na te komen, zoals pensioenbetalingen, aanzienlijk verminderen. Tegelijkertijd willen ze steeds meer kansen die ze hebben identificeren en benutten om deze te kunnen toe wijzen aan bedrijven die duurzame en groene inkomsten genereren.

Het is belangrijk voor beleggers om te proberen te beoordelen of een organisatie in staat of bereid is om over te stappen op het beperken van wereldwijde temperatuurstijgingen en hoe goed ze gepositioneerd zijn voor de koolstofarme economie. Beleggers moeten ook de neerwaartse risico's in verband met een transitie overwegen en begrijpen.

Het is tijd voor beleggers om hun portefeuilles te herpositioneren voor de overgang naar een emissievrije economie. Voor beleggers aan het begin van hun klimaatveranderingstransitie evolueert het duurzame beleggingslandschap snel en kan het complex zijn. Het is van cruciaal belang om de klimaatimpact van hun bestaande portfolio te begrijpen, hun capaciteit voor toekomstige transities vast te stellen en uiteindelijk hun langetermijndoelen voor transities te identificeren.

Klimaatveranderingstransitie in de praktijk

Een klimaattransitieplan moet het volgende bevatten:

  • Duidelijk gedefinieerde doelen en trajecten
  • Overwegingen over de gehele portefeuille
  • Een actieplan voor de komende 10 jaar en daarna

Bij het opstellen van een plan moeten beleggers rekening houden met de volgende stappen:

  1. Huidige emissiebaselines definiëren
  2. Beoordelen van portfoliomogelijkheden voor emissiereducties
  3. Doelen stellen voor reductiemijlpalen
  4. Een implementatieplan ontwikkelen dat de strategie en portfoliodoelstellingen van de organisatie op elkaar afstemt

Wat komt er kijken bij een klimaattransitieplan?

Voor het ontwerpen en implementeren van strategieën in het kader van klimaatverandering zijn een top-down scenarioanalyse, toekomstgerichte portfolio-analyse en bottom-up beoordeling van holdings nodig. Deze beoordelingen helpen beleggers bij het identificeren van de "grijze" activa — activa die hoge emissies genereren en een beperkte capaciteit voor transitie hebben; de "groene" bedrijven — activa met lage emissies, inclusief de oplossingen voor de netto-nul-transitie; en alles daartussenin, waar de capaciteit voor transitie in de toekomst moet worden begrepen.

Het aanpakken van klimaatverandering betekent dat we gegevens en analyses nodig hebben die door beroepsbeoefenaars zijn vertaald om institutionele beleggers te helpen belangrijke risico's te identificeren en eraan te werken deze te elimineren. De gegevens waartoe we vandaag de dag toegang hebben, hoewel verre van perfect, geven aan dat beleggers de overgang naar een scenario van 1,5 °C kunnen ondersteunen en nog steeds beleggingsdoelstellingen kunnen behalen.

Hoewel een scenario van 1,5 °C een overgangsrisico vormt (vooral voor portefeuilles die zijn afgestemd op een wereld van 3 °C of 4 °C+), suggereren data dat beleggers zich nog steeds kunnen richten op investeringen in de vele mitigatie- en aanpassingsoplossingen die nodig zijn voor een ordelijke overgang. Hoewel er een actieve discussie gaande is over timing, methodologie en portefeuillegevolgen voor institutionele beleggers, is men het in het algemeen eens over één uitgangspunt: begrijpen waar de emissies nu worden gegenereerd en welke capaciteit bedrijven hebben om over te schakelen en veranderingen in de sector voor te blijven.

Een transitieactieplan is een natuurlijke volgende stap voor beleggers die een klimaatscenario-analyse hebben uitgevoerd. Talrijke sectoronderzoeken tonen aan dat het in het belang van beleggers is om over te stappen van ons huidige traject van temperatuurstijging van 3 °C, idealiter naar een scenario van 1,5 °C. Strategische overgangsplanning moet ook rekening houden met flexibiliteit op korte termijn, waar nodig, om investeringsoverwegingen aan te pakken, zoals marktprijzen en markttiming.

Met biljoenen dollars aan activa bevinden institutionele beleggers zich in een unieke positie om positieve veranderingen teweeg te brengen door hun portefeuilles over te zetten en hun actieplannen uit te voeren. De gegevens, tools en processen zullen ongetwijfeld evolueren, maar bestaan al in formulieren die nuttige beslissingen mogelijk maken. Bovenal is er een dwingende reden om over te stappen: de schade die voor ons ligt als we de uitstoot niet verminderen en de impact van klimaatverandering minimaliseren.

Hoe "ACT" u kan helpen bij het plannen van de overgang van uw portefeuille

Deze afbeelding laat zien hoe de ACT-beoordeling van Mercer beleggers kan helpen bij het opstellen van een plan om klimaatverandering aan te pakken

Ons advies en onze analyses stellen beleggers in staat om de emissie-intensiteit, transitiecapaciteit en groene inkomsten in de portefeuille te beoordelen en te rangschikken. Centraal in deze beoordeling staat de overweging van de transitiecapaciteit voor het afstemmen op een 1,5 °C-opwarmingsdoel. Wij zijn van mening dat het het beste is om een top-down weergave van de volledige portfolio te combineren met toekomstgerichte bottom-up portfolio-analyses, zoals sector- en bedrijfsblootstellingen. Dit stelt beleggers in staat om de volgende stappen te identificeren en te bepalen waar beleggingen in de toekomst kunnen worden toegewezen, zodat ze met managers in contact kunnen komen.

Onze Analytics for Climate Transition (ACT)-beoordeling maakt gebruik van meerdere gegevensproviders en statistieken om portefeuilles in een spectrum te beoordelen, van grijze tot groene investeringen. Omdat veel bedrijven in het midden liggen, moet hun transitiecapaciteit in de toekomst volledig worden beoordeeld en gerangschikt door beleggers.

De analyse is ontworpen om beleggers een portefeuillebreed beeld te geven van de emissiereductie die nodig is om een netto nuldoelstelling te halen en om de veranderingen in de portefeuille te plannen die nodig zijn om over te stappen.

De analyse omvat geografische, sector-, manager- en geselecteerde aandelenfactoren. De resultaten zijn bedoeld om beleggers te helpen beoordelen waar emissiereducties vandaan kunnen komen, verschillende strategieën te vergelijken, met vermogensbeheerders in gesprek te gaan en portefeuillewijzigingen te plannen en aan te brengen om de uitstoot te verminderen. Het doel is de grijswaarden in een portefeuille met een hoog risico op gestrande activa te verminderen, de groene oplossingen te laten groeien en de tussenliggende activa te beheren.

Het doel van dergelijk werk is om beleggers te helpen met hun vermogensbeheerders in gesprek te gaan over hoe ze hun portefeuilles het beste kunnen positioneren voor de koolstofarme transitie. We werken samen met beleggers om jaarlijkse doelstellingen voor emissiereductie vast te stellen die gericht zijn op belangrijke mijlpalen die zijn afgestemd op IPCC-richtlijnen en gebaseerd zijn op wat mogelijk is voor hun portefeuilles. Hierbij houden we in gedachten dat sommige vermogenscategorieën er langer over doen om over te stappen dan andere.

ACT helpt beleggers deze analyse te gebruiken om niet alleen de verliezers van vandaag te identificeren, maar ook de potentiële winnaars van morgen. Hierdoor kunnen ze met hun managers communiceren en profiteren van de komende overgang.

Wij bieden ACT aan voor al onze klanten wereldwijd. Deze diensten helpen bij het ondersteunen van strategieën in het kader van de klimaatverandering en zijn van toepassing op onze wereldwijde assets under management namens klanten van Mercer’s Investment Solutions.

Over de auteur(s)
Helga Birgden
Jillian Reid
Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten