Verklaring moderne slavernij 

Deze verklaring wordt afgelegd overeenkomstig artikel 54 van de Modern Slavery Act 2015.  Het vormt een verklaring van Mercer Limited en haar dochterondernemingen (Darwin Technologies Holdings Limited en Darwin Technologies Limited) (samen “Mercer”) inzake slavernij en mensenhandel met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021.

Groepsstructuur

Mercer maakt deel uit van de Marsh & McLennan Companies, Inc. (“Marsh McLennan”) groep, een wereldwijd professioneel dienstenbedrijf dat advies en oplossingen biedt aan klanten op het gebied van risico, strategie en mensen. De Marsh McLennan groep telt wereldwijd ongeveer 75.000 medewerkers en ongeveer 13.380 medewerkers in het Verenigd Koninkrijk.

Ons bedrijf

Mercer, een van de belangrijkste werkmaatschappijen van Marsh McLennan, is gespecialiseerd in het leveren van gezondheids-, vermogens- en carrièreoplossingen voor haar klanten, waaronder het leveren van softwareoplossingen.  De andere belangrijkste werkmaatschappijen van Marsh McLennan zijn Marsh en Marsh Commercial (verzekeringsbemiddeling en risicobeheer), Guy Carpenter, (herverzekerings- en kapitaalstrategieën) en Oliver Wyman (strategie-, economische en merkadvies).

Onze toeleveringsketen

Mercer  maakt gebruik van een centraal inkoopproces dat wordt beheerd door Marsh McLennan en dat handelt met meer dan 60.000 leveranciers in meer dan 82 verschillende landen.

Als leverancier van professionele diensten en softwareoplossingen is Mercer niet actief in een sector waar moderne slavernij heerst, maar zet zich desondanks in om stappen te ondernemen om mogelijke risico's binnen zijn toeleveringsketen te ontdekken.

Ons beleid

Mercer heeft verschillende beleidslijnen die erop gericht zijn het risico op moderne slavernij of mensenhandel te minimaliseren en het melden van gerelateerde zorgen aan te moedigen, waaronder:

 • Een robuust inkoopbeleid, naast de strenge leveranciersbeoordelingsprocessen, inclusief beoordeling van verklaringen van moderne slavernij van leveranciers, heeft Mercer een aanvullende vragenlijst geïmplementeerd die gericht is op activiteiten/signalen van moderne slavernij.  De vragenlijst wordt ingezet op risicobasis, afhankelijk van de aard van de geleverde diensten.

  Leveranciers zijn verplicht om te melden welke stappen ze ondernemen met betrekking tot het identificeren van het risico op moderne slavernij binnen hun specifieke toeleveringsketen, waardoor Mercer de potentiële risico's van moderne slavernij in zijn eigen toeleveringsketen beter kan beoordelen.

  Mercer bevat een specifieke vereiste voor naleving van de moderne slavernijwetgeving in de standaard algemene voorwaarden en contractovereenkomsten.

 • Programma en beleid voor leveranciersbeheer dat het beheer van leveranciersrisico's definieert, waaronder:
  • Hoe u leveranciersrisico's kunt identificeren
  • Hoe u leveranciersrisico's kunt beperken
  • Hoe u het leveranciersrisico kunt controleren
  • Met wie u contact kunt opnemen voor hulp

 • The Greater Good, de gedragscode van Marsh McLennan, is een belangrijk onderdeel van de cultuur van Mercer en maakt duidelijk dat Mercer zaken doet in overeenstemming met de hoogste ethische en professionele normen en geen gedrag tolereert dat afwijkt van die normen. Van collega's wordt verwacht dat ze integer, eerlijk en moedig handelen en wederzijds respect bevorderen.

 •  Respect voor het Speak Up-beleid en een cultuur van openheid op de werkplek is een belangrijk aspect van de Gedragscode van Marsh McLennan.  Mercer moedigt collega's en andere zakenpartners aan om eventuele zorgen te melden, inclusief eventuele zorgen met betrekking tot moderne slavernij of mensenhandel.

  De meldingsprocedure van Mercer maakt gebruik van een Ethics & Compliance Line (een dienst die wordt beheerd door derden) die het melden eenvoudig en vertrouwelijk maakt.

Training

Het beleid van Mercer inzake moderne slavernij is uitgerold naar alle collega's en opgenomen in de introductietraining.  Het bevat informatie over met wie collega's contact moeten opnemen als ze zich zorgen maken.

Er is aanvullende training voor die collega's die het meest waarschijnlijk te maken hebben met toeleveringsketens met een mogelijk hoger risico op het tegenkomen van moderne slavernij.

Collega's worden aangemoedigd om eventuele zorgen of vermoedens met betrekking tot de aanwezigheid van moderne slavernij binnen de toeleveringsketen te melden.

Vooruitgaan

Mercer erkent dat het aanpakken van moderne slavernij een voortdurende jaarlijkse inzet vereist en zal doorgaan met het uitvoeren van due diligence in onze toeleveringsketen en het beoordelen en verbeteren van procedures om de risico's van moderne slavernij of mensenhandel te helpen identificeren en voorkomen.

Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met sectie 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en is goedgekeurd door de Raad van Mercer Limited op 18 mei 2022.


Een Gupta
Voorzitter
Mercer Limited