Verhoging minimumloon kost werkgevers en overheid minstens 11,2 miljard euro 

Amsterdam, 21 september 2022 - De verhoging van het minimumloon met 10% per 1 januari 2023 raakt veel meer mensen en gaat veel meer geld kosten dan op grond van de minimumloonsom zou worden verwacht. Dat blijkt uit de Prinsjesdagberekeningen van adviesbureau Mercer. Het gaat om zo’n 11,2 miljard euro. Dat bedrag bestaat uit extra loonkosten en een bijkomende stijging van verzekeringspremies.

De grootste kostenpost is de verhoging van het minimumloon. Dat zorgt bij veel werkgevers voor een opwaartse druk op het gehele loongebouw. Organisaties waarbij het start- of instroomsalaris gelijk is aan het minimumloon, zullen ook de schalen daarboven moeten aanpassen. “Wij denken dat voor de lagere salarisschalen de verhoging omstreeks 10% zal zijn en dat dit afloopt naar 3-4% naar mate de salarisniveaus hoger liggen ”, zegt Bart Brenninkmeijer van Mercer Nederland. “Je wordt er als werkgever min of meer toe gedwongen, zelfs als het minimumloon bij jou helemaal niet aan de orde is en je beleidsmatig geen directe koppeling hebt tussen inflatie en loonsverhoging. Want overal zullen de salarissen gaan stijgen. Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken.”

Premies volksverzekeringen

De actuarissen van Mercer concluderen dat de kosten van de verhoging van het minimumloon minstens 7,4 miljard euro bedraagt, waarbij het leeuwendeel – 70 % - voor rekening komt van de AOW-uitkeringen die ook met 10% stijgen. De AOW is immers gekoppeld aan het minimumloon, en de 3,5 miljoen gepensioneerden merken dit dus direct in hun portemonnee. “Mogelijk zal dit op termijn ook gevolgen hebben voor de premies volksverzekeringen die werkenden betalen, maar dat is nu nog koffiedik kijken”, stelt Bart Brenninkmeijer.

Pensioenpremies

Een deel van de kostenverhogingen wordt mogelijk tenietgedaan door lagere pensioenpremies. Doordat het minimumloon – en daarmee ook de AOW – stijgt, wordt het inkomensdeel waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt hoger. De impact die dat kan hebben, is afhankelijk van verschillende factoren zoals salaris- en leeftijdsopbouw. En dat verschilt per werkgever.

Verzekeringspremies

Daarnaast heeft de verhoging van het minimumloon gevolgen voor de premies die werkgevers betalen voor verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en voor ziektewetuitkeringen. Omdat de maximum premieloongrens (SV) ook verhoogd wordt, gaan werkgever óók voor mensen die veel meer verdienen dan het minimumloon, meer premie betalen. Dat kost werkgevers mogelijk zo’n 3,8 miljard euro.

Bedrijfsresultaat

Hoewel nog geen 5% van alle werkenden in Nederland het minimumloon verdient – de helft is jonger dan 25 jaar – heeft de verhoging dus gevolgen voor een veel grotere groep Nederlanders. De maatregel raakt alles bij elkaar zo’n 6,3 miljoen Nederlanders – 70% van de beroepsbevolking.  Ook is de financiële impact veel groter. “Werkgevers doen er goed aan de financiële risico’s snel in kaart brengen. Niets doen, betekent vrijwel zeker dat het bedrijfsresultaat onder druk komt te staan”, stelt Brenninkmeijer. 

Over Mercer

Mercer gelooft in een positieve toekomst waarin we een nieuwe invulling geven aan de wereld van werken, het hervormen van pensioen- en beleggingsresultaten en het bevorderen van (financiële) gezondheid en welzijn. Mercer’s meer dan 25.000 medewerkers zijn gevestigd in 44 landen en het bedrijf is actief in meer dan 130 landen. Mercer is onderdeel van Marsh McLennan (NYSE: MMC), 's werelds grootste professionele dienstverlener op het gebied van risico's, strategie en mensen met 76.000 collega's en een jaarlijkse omzet van meer dan 17 miljard dollar. Via haar marktleidende activiteiten, waaronder Marsh, Guy Carpenter en Oliver Wyman, helpt Marsh McLennan haar klanten om wegwijs te worden in een steeds dynamischer en complexer wordende omgeving. Ga naar www.mercer.com voor meer informatie en/of volg Mercer op Twitter en LinkedIn.