Nederlands pensioenstelsel opnieuw beste van de wereld 

Rotterdam, 17 oktober 2023 Het Nederlandse pensioenstelsel terug als beste van de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI), die voor de 15e keer verschijnt. Vorig jaar stond het Nederlandse pensioenstelsel op de tweede plek, achter dat van IJsland. De onderzoekers hebben wereldwijd 47 pensioenstelsels van landen wereldwijd onderzocht en beoordeeld. Van de wereldbevolking krijgt 64 procent een pensioen uit een van de stelsels die zijn onderzocht.

“De gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking blijft in vele markten stijgen, met name in de meer volgroeide markten,” vertelt Margaret Franklin, voorzitter en CEO van het CFA Institute. "Inflatie en de stijgende rente hebben tot een nieuwe marktdynamiek geleid, dat aanzienlijke uitdagingen voor de pensioenregelingen met zich meebrengt. We zien ook een voortdurende breukvorming op het gebied van globalisering. Dat zijn slechts een paar van die steeds complexere uitdagingen, waar pensioenfondsen en gepensioneerden veel mee te maken hebben.”

“Particulieren zullen steeds vaker een belangrijke rol hebben bij hun eigen pensioen. Als beleggingsprofessionals moeten we hen helpen zich daarop voor te bereiden. Deze index herinnert ons er elk jaar aan dat er in veel rechtsgebieden nog veel moet gebeuren om pensioenregelingen te kunnen optimaliseren en de financiële zekerheid van begunstigden op lange termijn te kunnen waarborgen.”

De groeiende impact van Artificial Intelligence en de voordelen voor deelnemers

Naast het identificeren van ‘s werelds beste pensioenstelsels, onderzoekt het rapport de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) om pensioen- en sociale zekerheidsstelsels te verbeteren en mensen een betere kwaliteit van leven te bieden tijdens hun pensioen.

“De continue uitbereiding van AI, binnen de werkzaamheden en beslissingen van investment managers, zou kunnen leiden tot efficiëntere en beter geïnformeerde besluitvormingsprocessen. Dat kan mogelijk weer leiden tot hogere beleggingsrendementen voor mensen met een pensioenregeling,” vertelt Dr. David Knox, Senior Partner bij Mercer en hoofdauteur van het onderzoek. “AI heeft ook de potentie om de betrokkenheid van deelnemers te verbeteren en de individuele deelnemer helpen bij het nemen van financiële beslissingen voor de lange termijn. Beide ontwikkelingen zouden de pensioenresultaten moeten kunnen verbeteren.

Echter maakt het rapport duidelijk dat het gebruik van AI niet zonder risico’s gaat, waaronder de uitdagingen bij het opstellen van modellen en de ethische bezwaren. Ook speelt de noodzakelijke gegevens- en cyberbeveiliging een rol. Bij de ontwikkeling van deze systemen is het essentieel dat AI-modellen sterk worden beheerd en dat er duidelijke verantwoording wordt afgelegd om vooroordelen en ongerechtvaardigde reacties te verminderen. Voorzorgsmaatregelen zijn cruciaal voor pensioenregelingen, om het vertrouwen van hun leden op de lange termijn te behouden.

“AI is op zichzelf niet het gehele antwoord. Er zal altijd behoefte zijn aan menselijk toezicht. Ondanks de risico’s, kan AI ervoor zorgen dat mensen met een pensioenregeling een betere kwaliteit van leven hebben — een waardevolle doelstelling voor alle pensioenstelsels,” vult Dr. Knox aan.

De cijfers

Nederland had de hoogste totale indexwaarde (85,0), nauw gevolgd door IJsland (83,5) en Denemarken (81,3). Argentinië had de laagste indexwaarde (42,3). Hoewel Nederland momenteel aanzienlijke hervormingen in het pensioenstelsel doorvoert, staat het stelsel in een goede positie om uitstekende uitkeringen te bieden tijdens de overgang van een collectieve uitkeringsstructuur naar een individuelere regeling.

De index maakt gebruik van het gewogen gemiddelde van de subindexen toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Voor elke subindex waren de stelsels met de hoogste waarden: Portugal op gebied van toereikendheid (86,7), IJsland op gebied van duurzaamheid (83,8) en Finland op gebied van integriteit (90,9). De stelsels met de laagste waarden voor subindexen waren: Zuid-Korea op gebied van toereikendheid (39,0), Oostenrijk op gebied van duurzaamheid (22,6) en de Filipijnen op gebied van integriteit (25,7).

Dalende geboortecijfers hebben meerdere economieën en pensioenstelsels voor langere termijn onder druk gezet. Dat heeft een negatief effect gehad op de duurzaamheidsscores van landen als Italië en Spanje. Verschillende stelsels in Azië, waaronder het vasteland van China, Zuid-Korea, Singapore en Japan, hebben in de afgelopen vijf jaar hervormingen doorgevoerd om hun scores te verbeteren.

2023 Mercer CFA Institute Global Pension Index

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

Over de Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI)

De MCGPI vergelijkt pensioenstelsels over de hele wereld, wijst op enkele tekortkomingen in elk systeem en doet aanbevelingen die kunnen leiden tot substantieel betere en duurzamere pensioenuitkeringen. 

Dit jaar vergelijkt de Global Pension Index 47 pensioenstelsels over de hele wereld. Van de wereldbevolking krijgt 64 procent een pensioen uit de stelsels die zijn onderzocht. Global Pension Index gebruikt het gewogen gemiddelde van de subindices toereikendheid, houdbaarheid en integriteit om elk pensioenstelsel te meten aan de hand van meer dan 50 indicatoren. De Global Pension Index is een gezamenlijk onderzoeksproject gesponsord door CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, in samenwerking met het Monash Centre for Financial Studies (MCFS), onderdeel van Monash Business School aan de Monash University, en Mercer, een wereldleider in geven van een nieuwe toekomst aan de wereld van werken, het hervormen van pensioen- en beleggingsresultaten en het bevorderen van (financiële) gezondheid en welzijn.  

Voor meer informatie over de Mercer CFA Institute Global Pension Index, klik hier

Over Mercer 

Mercer gelooft in een positieve toekomst waarin we een nieuwe invulling geven aan de wereld van werken, het hervormen van pensioen- en beleggingsresultaten en het bevorderen van (financiële) gezondheid en welzijn. Mercer’s meer dan 25.000 medewerkers zijn gevestigd in 44 landen en het bedrijf is actief in meer dan 130 landen. Mercer is onderdeel van Marsh McLennan (NYSE: MMC), 's werelds grootste professionele dienstverlener op het gebied van risico's, strategie en mensen met 76.000 collega's en een jaarlijkse omzet van meer dan 17 miljard dollar. Via haar marktleidende activiteiten, waaronder Marsh, Guy Carpenter en Oliver Wyman, helpt Marsh McLennan haar klanten om wegwijs te worden in een steeds dynamischer en complexer wordende omgeving. Ga naar www.mercer.com voor meer informatie en/of volg Mercer op Twitter en LinkedIn.

Over CFA Institute 

CFA Institute is de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals die de norm stelt voor professionele uitmuntendheid en referenties. De organisatie is een voorvechter van ethisch gedrag in investeringsmarkten en een gerespecteerde bron van kennis in de wereldwijde financiële gemeenschap. Ons doel is om een ​​omgeving te creëren waarin de belangen van beleggers voorop staan, markten optimaal functioneren en economieën groeien. Er zijn wereldwijd meer dan 190.000 CFA®-charterholders in meer dan 160 markten. CFA Institute heeft wereldwijd negen kantoren en er zijn 160 lokale verenigingen. 

Einde persbericht / noot voor de redactie / niet voor publicatie:

Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met Ewout de Bruijn 06 5775 2552 of ewout@leenecommunicatie.nl  

Related products for purchase
  Related Solutions
   Related Insights
    Related Case Studies
     Curated