Nøjagtig evaluering af dine stillinger og nye medarbejdere

Den nøjagtige metode til stillingsevaluering i hele verden. 

Hvad er effekten af en stillting på din organisations succes?

Arbejdslivet ændrer sig hurtigere end nogensinde. Men selv i volatile tider er organisationer nødt til at balancere markedsforventninger, styre omkostningspres, opfylde forretningsmål og engagere sig med en arbejdsstyrke i forandring. Hvordan ved du, midt i alle de konkurrerende prioriteter, at dine nye roller og ansættelser er de rigtige for din virksomhed? Hvordan kan du sikre retfærdighed og lighed på tværs af alle dine forskellige geografiske placeringer?

få sikkerhed for at du ansætter de rigtige medarbejdere til din virksomhed

Mercers IPE (International Position Evaluation [internationale stillingsevaluering]) er en global metode til stillingsevaluering og -klassificering baseret på testede forretningsrelaterede faktorer og aspekter. 

IPE virker, fordi det virkelig afspejler de centrale stillingselementer, du har brug for.

Metoden til stillingsevaluering giver en ramme baseret på:

 1. Analyse og klassificering af en stilling samt dens værdi inden for rammerne af en organisation. 
 2. Det bredere kommercielle miljø. 

IPE-implementering tager hensyn til dit virksomhedshierarki, virksomhedens kompleksitet og tilpasning af job til forretningsmålene.

Vores egen metode til stillingsevaluering gør det muligt for din organisation at etablere en global og markedsledende rolledefinitions- og evalueringsramme.

Rammerne hjælper dig med at:

 • Administrere en arbejdsstyrke på flere generationer med forskellige motivationsfaktorer
 • Overvinde mangel på medarbejdere og færdigheder
 • Integrere teknologi og automatisering
 • Indarbejde personaledata i din beslutningstagning
 • Integrere nye arbejdsmodeller
 • Facilitere medarbejdermobilitet
 • Reducere arbejdsstyrkeomkostninger
 • Minimere din personalerelaterede risiko

Så din virksomhed kan fokusere på vækst.

Opbyg det grundlæggende fundament for en god arbejdsstyrke

En effektiv arbejdsstyrke er bygget på konsekvente og informerede HR- og forretningsbeslutninger. Mercers IPE er et væsentligt element i denne beslutningsproces. 

Metoden til stillingsanalyse og klassificering åbner for hurtig og effektiv planlægning af nye og udviklende roller. Det hjælper dig også med at udvikle en defineret jobarkitektur og et internt virksomhedshierarki, der kan danne grundlag for en bred vifte af personaleanvendelser, herunder:

 • Global nivellering

 • Organisationsdesign

 • Belønninger

 • Ligeløn

 • Medarbejderudvikling

 • Karriereplanlægning

 • Mobilitet

 • Planlægning og analyse af arbejdsstyrken

Fordele ved implementering af IPE

 • Støt personalestyring og aflønningsprogrammer gennem konsekvent og pålidelig jobklassificering
 • Fremme fleksibilitet og mobilitet på tværs af organisationen
 • Maksimer HR-udgifter gennem bedre tilpasning af stillinger og personer til bånd/områder
 • Optimer dit HRIS gennem konsekvent jobdefinition, brug af dataelementer og forbedret rapportering og analyse
 • Facilitere HR- og ledelsesbeslutningstagning med hensyn til ressourceudnyttelse og belønninger

Er jobbet det rigtige til din størrelse?

Organisationsstørrelse spiller en nøglerolle i at kvantificere niveauet af indflydelse – og bidrag – en stilling har på din organisations succes.

Tilgangen til organisationsstørrelse i Mercers IPE leveres gennem en værdikædevurdering og hjælper med at differentiere segmenter af din virksomhed baseret på tre komponenter:

 1. Antal medarbejdere
 2. Økonomisk volumen
 3. Kompleksitet

IPE-evalueringsfaktorer

Evalueringsfaktorerne i Mercers IPE afspejler den seneste tænkning om, hvordan succesfulde virksomheder ser og evaluerer stillinger. Konsekvent anvendelse af disse faktorer under evalueringsprocessen kan:

 • Forbedre forretningsforståelse
 • Støtte vurderingen af relationer mellem job og jobfamilier
 • Retfærdigt tilpasse dine stillinger mellem niveauer, mellem forretningssegmenter og på tværs af grænser

De fem faktorer er: 

 • Indvirkning

  En stillings dybde og bredde af indflydelse på organisationen. 
 • Kommunikation

  De kommunikationsevner, en stilling kræver, herunder publikum og formålet med kommunikationen. 
 • Innovation

  Niveauet af problemløsning, design og udviklingsfærdigheder, en stilling kræver, og arten af problemer. 
 • Viden 

  De tekniske færdigheder og viden, som en stilling har brug for. Viden omfatter evner for personaleledelse og geografisk kontekst. 
 • Risiko

  Karakteren af mentale og fysiske risici forbundet med en rolle og de forhold, hvorunder den opererer.
Relaterede produkter til køb
  Relaterede løsninger
   Relaterede indsigter