Sådan påvirker virksomhedskulturen den mentale sundhed på arbejdspladsen 

Businessman Working Late in The Office

Fokus på virksomhedskulturen vil hjælpe dig med at tackle de grundlæggende årsager til dårlig mental sundhed på arbejdspladsen.

Vores Health on Demand-undersøgelse viser, at medarbejdere, der føler sig støttet af deres arbejdsgiver, er mere produktive, mere engagerede og mindre tilbøjelige til at forlade deres job.

Desværre har de sidste par år påvirket arbejdspladsens mentale sundhed betydeligt, mens psykiske problemer uden for arbejdspladsen, for eksempel med relation til øgede leveomkostninger, også har en negativ indvirkning.

17 % af befolkningen føler sig nu meget eller ekstremt stressede i deres hverdag. Yderligere 32 % føler sig lidt stressede. En fjerdedel af medarbejderne (24 %) er økonomisk dårligere stillet, og en ud af fem (20 %) føler sig ensommere eller mere isoleret end før, hvilket gør psykiske problemer til den største årsag til fravær og fremmøde trods sygdom.

En virksomhedskultur, der anerkender dette pres på medarbejderne, kan mindske de mentale sundhedsrisici. For eksempel rapporterede en ud af to personer, der følte sig støttet af deres arbejdsgiver under pandemien, en for det meste positiv oplevelse sammenlignet med kun en ud af fire, der ikke følte sig støttet.

For at skabe en virksomhedskultur, der understøtter mental sundhed på arbejdspladsen, er en fælles tilgang yderst vigtig. I stedet for bare at hjælpe folk med at komme sig, når de bliver syge, skal arbejdsgiverne også hjælpe dem med at forblive sunde. Det kræver, at man ser på de underliggende problemer, der skaber dårlig mental sundhed i din organisation, og derefter implementerer forebyggende løsninger for at skabe en kultur, hvor folk kan trives.

En samlet tilgang til den mentale sundhed på arbejdspladsen

Skab en virksomhedskultur, hvor folk kan trives, med rettidig adgang til mental sundhedsbehandling og hjælp til at forblive sunde. Herunder støtte til forebyggelse af mentale sundhedsproblemer på arbejdspladsen.

Kategorier af personalegoder med relation til mental sundhed:

 • Forebyggelse

 • Støtte på arbejdet

 • Adgang til behandling og sygesikring

 • Støtte uden for arbejdet

Mental sundhed på arbejdspladsen starter ovenfra 

Man siger, at hvis en blomst ikke blomstrer, skal du ændre miljøet, ikke blomsten. Hvis du vil skabe et miljø, hvor folk kan trives, skal du skabe reelle kulturændringer og starte med at sikre, at lederne ved, hvordan de designer arbejde på en måde, der gør det muligt for opnåelse af mental sundhed på arbejdspladsen.

Seks ledelsesstandarder til forbedring af den mentale sundhed på arbejdspladsen

 • Krav

  Medarbejderne bliver givet passende og realiserbart arbejde baseret på deres evner.
 • Kontrol

  Hver person har indflydelse på, hvordan de udfører deres arbejde, og deres deadlines.
 • Relationer

  Medarbejderne har gode arbejdsforhold og støtter hinanden.
 • Rolle

  Det er klart, hvad der forventes af medarbejderne, og målene ændres ikke.
 • Forandring

  Forandring og behovet for forandring kommunikeres effektivt.
 • Støtte

  Lederne forstår deres omsorgspligt og ved, hvordan de kan hjælpe medarbejderne.

For at se, om standarderne bliver handlet, skal du måle indvirkningen af psykiske problemer på trivsel, fremmøde og produktivitet.

Disse oplysninger kan derefter bruges til at informere politikker baseret på de underliggende faktorer, der påvirker din arbejdsstyrke.

Mental sundhed på arbejdspladsen skaber en omsorgsfuld kultur

Ud over at løse problemer, der underminerer den mentale sundhed på arbejdspladsen, er det også vigtigt at se på, hvad der hjælper medarbejderne med at forblive sunde.

Ifølge vores Health on Demand-undersøgelser, hvor vi ser på, hvad medarbejderne ønsker, siger tre ud af fem medarbejdere (60 %), at fleksibelt arbejde er meget værdifuldt for deres velbefindende. Over halvdelen (54 %) værdsætter politikker og praksisser, der skaber et sundt arbejdsmiljø og en stærk følelse af fællesskab (53 %). En ud af to (50 %) ønsker støtte med hensyn til mental sundhed, robusthed og relationsproblemer.

Digitale løsninger hjælper også med at øge adgangen til mental sundhedsstøtte. Næsten halvdelen af medarbejderne (47 %) ser muligheden for at have en videochat med en terapeut som meget værdifuld. Den samme procentdel værdsætter værktøjer, der hjælper dem med at opbygge mindfulness og færdigheder relateret til robusthed til bedre at klare presset. 

Mere end en tredjedel af medarbejderne (38 %) ser en masse værdi i at få adgang til rådgivning om mental sundhed drevet af kunstig intelligens (AI). Næsten halvdelen af alle medarbejdere ser virtuelle støttegrupper for dem, der føler sig ensomme og isolerede, som noget meget værdifuldt. 45 % af medarbejderne værdsætter værktøjer, der giver uddannelse i, hvordan man identificerer og støtter andre, der står over for psykiske udfordringer. Såsom ledertræning vedrørende mental sundhed.

Samlet set konkluderede vi, at adgang til personalegoder med relation til mental sundhed har en positiv indvirkning på, hvorvidt medarbejdere føler sig støttede. To tredjedele (64 %) af medarbejderne med adgang til personalegoder med relation til mental sundhed føler sig meget godt støttet sammenlignet med mindre end halvdelen (44 %) af dem uden adgang.

Af medarbejdere, der har adgang til personalegoder med relation til mental sundhed gennem deres arbejdsgivere:

64 %

af medarbejdere med adgang til personalegoder med relation til mental sundhed rapporterer, at de føler sig meget godt støttet vs. 44 % af dem uden adgang.

42 %

af medarbejdere med adgang til personalegoder med relation til mental sundhed siger, at de er mindre tilbøjelige til at forlade virksomheden, mod 27 % af dem uden adgang.

Skab en mentalt sund arbejdsplads

For at forbedre den mentale sundhed på arbejdspladsen er det afgørende at skabe mentalt sunde kulturer, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at være sig selv på arbejdspladsen uden frygt for fordømmelse.

Desværre betyder stigmatiseringen af mange problemer, herunder mental sundhed, at mange mennesker føler, at de ikke kan være sig selv helt og holdent på arbejdet.

Mange forældre føler sig ude af stand til at snakke om deres børnepasningsforpligtelser, og yngre medarbejdere har svært ved at indrømme, hvor ensomme de er. Mens 79 % af LGBTQ+-personalet har oplevet en psykisk sygdom, hvor arbejdet var årsagen eller faktoren, siger fire ud af fem personer (81 %), at de ikke føler sig trygge ved at snakke om deres psykiske udfordringer med andre.

At gøre det trygt for medarbejderne at være sig selv på arbejdspladsen øger ikke kun den mentale sundhed på arbejdspladsen men også produktiviteten. En stor undersøgelse fra Google om, hvad der gjorde nogle teams mere effektive end andre, viste, at teams med et højt niveau af psykisk tryghed oversteg deres mål med 17 % i gennemsnit. Til sammenligning manglede teams med lav psykisk tryghed i gennemsnit 19 % i at nå deres mål.

Inkluderende personalegoder, som er designet til at normalisere tabuemner, kan hjælpe med dette og få alle medarbejdere til at føle sig værdsatte. Hjælper dig med at skabe en mere mangfoldig arbejdsstyrke, så du bedre kan reagere på behovene hos de mange kunder, der står over for disse problemer.

Casestudie: Professionel servicevirksomhed tackler krise med relation til mental sundhed

Da en virksomhed inden for professionelle tjenester observerede en stigning i antallet af medarbejdere, der blev henvist til psykiatere, og en stigning på næsten 2 % i antallet af private krav om betaling af regninger for psykiske lidelser, ønskede den at gøre mere for at forstå og håndtere de vigtigste sundhedsrisici, som medarbejderne stod overfor.

Efter at have arbejdet sammen med Mercer for at gennemgå håndteringen af den mentale sundhed var virksomheden i stand til at introducere en løsning med relation til den mentale sundhed. Dette sender ikke kun medarbejderne til rådgivere og interne kognitive adfærdsterapeuter efter behov, men skaber også værdifulde indsigter i arbejdsmiljøet og iboende udfordringer, der medfører dårlig mental sundhed. Herefter snakker interessenterne om de nyligt etablerede resultatdata under regelmæssige telefonmøder for at identificere måder at skabe en sundhedskultur på. 

To år efter implementeringen har der været næsten 10 % reduktion i antallet af krav i virksomhedens sundhedsprogram, 13 % reduktion i de samlede omkostninger forbundet med krav fra medarbejderne og 16 % reduktion i de gennemsnitlige omkostninger med relation til krav (privat sygesikring i USA). Medarbejdere med behov for støtte identificeres hurtigere, og bedre integration af tjenester har gjort det muligt for virksomheden at udnytte værdien af den investering i processen, der er blevet foretaget. 

Tre måder at forbedre den mentale sundhed på arbejdspladsen på

Se på, hvordan mental sundhed påvirker virksomhedens modstandsdygtighed

Skab nogle processer for at se på, hvordan psykisk sygdom påvirker virksomhedens modstandsdygtighed i forhold til produktivitet, engagement og sikkerhed. Brug derefter dataene til at identificere prioriteterne, og opret en businesscase for at håndtere dette.

Skab en ledelseskultur, der understøtter mental sundhed

Sørg for at tackle de underliggende problemer, der medfører dårlig mental sundhed på arbejdspladsen. Dette indbefatter ikke mindst at tackle psykiske stigmatiseringer i kulturen gennem ledelse, kommunikation og lederuddannelse.

Tilbyd forskellige programmer for mental sundhed

Skab diversificering i dine programmer med relation til mental sundhed og forsikringsdækning for at støtte dem, der har mest brug for det. I stedet for blot at tilbyde støtte til højere betalte medarbejdere skal du fokusere på både forebyggelse og helbredelse.

Sundhed efter behov 2023. Fordele for alle: Hemmeligheden bag blomstrende medarbejdere og blomstrende virksomheder

Vores undersøgelse ser på synspunkterne fra over 17.000 medarbejdere over hele verden og hjælper dig med at forstå din arbejdsstyrkes liv og prioriteter; hvordan du giver energi, beroliger og plejer dem på de mest relevante måder og inspirerer din organisation til at trives.
Bidragyder
Amy Laverock

Global Advice & Solution Leader

Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter