Undersøgelse af medarbejderes sundhed | Health on Demand 2021 

black father and daughter

Arbejdsgivere, der viser, at de er engagerede, har en fordel

I vores seneste undersøgelse af medarbejderes sundhed spurgte vi over 14.000 medarbejdere over hele verden om, hvordan deres arbejdsgiver kunne påvirke deres helbred positivt. Svarene afslører, hvilke personalegoder med relation til sundhed, der betyder mest for medarbejderne i forhold til at opbygge modstandsdygtighed og loyalitet.

Større efterspørgsel efter ressourcer til medarbejdersundhed, der opfylder medarbejdernes behov, fører til et skift i retning af digitale trivsels- og egenomsorgs-løsninger.

De personalegoder, som medarbejderne ønsker nu

Fem vigtige tendenser blev identificeret som værende de vigtigste for at kunne levere de personalegoder, som medarbejderne ønsker nu:
 • Støtte i de øjeblikke, der betyder noget

  Omfattende personalegoder betød, at en fjerdedel af medarbejderne betragtede deres pandemioplevelse som positiv sammenlignet med kun 11 % af dem uden personalegoder. Dette understøtter personalegodernes rolle i at øge medarbejdernes modstandsdygtighed.
 • Tilbud om digital adgang til sundhedspleje

  Værdsættes af otte ud af ti medarbejdere, der ønsker at bruge digitale sundhedsløsninger, såsom videoopkald til deres læge og velvære-apps, som hjælper dem med at opnå adgang til sundhedshjælp og selvhjælpsløsninger.
 • Lige fordeling af personalegoder

  Vil være afgørende for at eliminere forskelle, såsom lavere lønmodtagere, der ikke får adgang til personalegoder i samme omfang. Samlet set rapporterer 24 % af medarbejderne, at de ikke er sikre på, at de har råd til den sundhedspleje, de har brug for. 
 • Etablering af varierede og værdsatte personalegoder

  gjorde de medarbejdere, der har adgang til de mest varierede velværeressourcer, 35 % mindre tilbøjelige til at skifte job, 27 % var mere sikre på, at de kan få den sundhedspleje, de har brug for, og 11 % følte sig mere energiske. 
 • Investering i mental sundhed

  Ses som ekstremt eller meget vigtigt af en ud af to medarbejdere (50 %). En fjerdedel (24 %) af medarbejderne siger, at de er dårligere stillet end før pandemien, og en ud af fem (20 %) siger, at de føler sig mere isolerede.

Resultater af undersøgelse af medarbejderes sundhed

Vores Health on Demand-undersøgelse stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt medarbejdere værdsætter forskellige typer for personalegoder med relation til sundhed.

Resultaterne viser, at medarbejderne ikke kun ønsker hjælp til at få det bedre, når de er syge. De vil også gerne have hjælp til at holde sig sunde. Fleksible arbejdsordninger og muligheden for at tage fri for at tage til lægen eller lignende viste sig at være de personalegoder, som medarbejderne anser for at være mest værdifulde, tæt efterfulgt af en app, der kan hjælpe med at finde den rette læge eller lægehjælp.

Mange af de mest værdsatte personalegoder med relation til sundhed var næsten uhørte for et par år siden, såsom evnen til at videochatte med en læge eller sygeplejerske, og apps, der kan hjælpe med selvhjælpsløsninger.

Når de overvejer sit design af personalegoder, skal arbejdsgiverne inkludere mere proaktive personalegoder for at hjælpe deres medarbejdere med at forblive sunde, alt sammen leveret digitalt.

De forretningsmæssige fordele forbundet med at tilbyde en bred vifte af personalegoder med relation til sundhed omfatter en mere loyal og energisk arbejdsstyrke. Medarbejdere med adgang til flest personalegoder siger, at deres personalegoder gør dem mindre tilbøjelige til at skifte job (59 % sammenlignet med 24 % af dem med adgang til de færreste personalegoder).

Resultater af undersøgelse om medarbejderes mentale sundhed

Vores Health on Demand-forskning viste, at medarbejdere står overfor store udfordringer, når det drejer sig om deres psykiske sundhed. Næsten en fjerdedel af medarbejderne (24 %) siger, at de er økonomisk dårligere stillet end før pandemien. En ud af fem (20 %) siger, at de føler sig mere isolerede. En ud af syv deltagere mærkede en dårligere balance mellem arbejde og privatliv, og en ud af ti har mistet en ven eller et familiemedlem til COVID-19. 
24 %

Økonomisk dårligere

20 %

Ensom og mere isoleret

14 %

havde et fald i balancen mellem arbejdsliv og privatliv

10 %

efterladt på grund af COVID-19

Svarene på spørgsmålene i Employee Mental Health Survey viste, at en ud af to medarbejdere føler sig stressede hver dag. Men medarbejdere, der føler sig støttet af deres arbejdsgiver, er 10 % mindre tilbøjelige til at være meget eller ekstremt stressede. 

Det er ikke overraskende, at en ud af to medarbejdere (50 %) siger, at investering i personalegoder med relation til mental sundhed er ekstremt eller meget vigtig. Der er en stigende accept af digitale ressourcer til medarbejdersundhed, som skal spille en stor rolle i at afhjælpe mentale sundhedskriser, og her anser næsten halvdelen af medarbejderne (47 %) muligheden for at have en videochat med en terapeut for at være meget værdifuld. Den samme procentdel værdsætter værktøjer, der hjælper dem med at opbygge mindfulness og modstandsdygtighedsfærdigheder for bedre at klare presset.

Resultater fra undersøgelse af medarbejderes sundhed at huske på

Medarbejdere, der har mest brug for støtte, er mindst tilbøjelige til at modtage den

Kvinder og medarbejdere med lavere indkomst, herunder mange vigtige medarbejdere, er mindst sikre på, at de har råd til den nødvendige sundhedspleje. Dette gør det vigtigt bevidst at tilbyde ressourcer til medarbejdersundhed, der reducerer sundhedsrisici ved at opfylde behovene hos dårligt stillede grupper.

Digitale ressourcer til medarbejdersundhed bliver mere og mere populære 

Fire ud af fem (84 %) medarbejdere planlægger at fortsætte med at bruge telemedicin, såsom videoopkald med læger. Over halvdelen værdsætter apps, som kan hjælpe dem med at finde lægehjælp og selvhjælpsløsninger, hvilket betyder, at moderne personalegoder med relation til sundhed skal omfatte adgang til digitale sundhedsløsninger af høj kvalitet.

Varierede og værdsatte ressourcer til medarbejdersundhed øger loyaliteten

Jo flere ressourcer til medarbejdersundhed folk har adgang til, jo mere loyale er de. 59 % af medarbejderne med adgang til mange personalegoder med relation til sundhed siger, at det gør dem mindre tilbøjelige til at skifte job, sammenlignet med kun 24 % af dem med adgang til de færreste ressourcer.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter