Harmonisering af internationale personalegoder for at øge ROI og engagement 

A businessman with smartphone standing against night London view panorama.

Centralisering af globale personalegoder kan reducere omkostningerne og forbedre medarbejderoplevelsen.

I et arbejdslandskab, der bliver mere og mere internationalt, skal personalegoder og løn harmoniseres for at skabe en globalt ensartet medarbejderoplevelse. Først da vil medarbejdere med samme eller lignende færdigheder og ekspertise på tværs af grænser føle sig engagerede og forbundne på samme niveau, uanset hvor de bor.

Samtidig skaber harmonisering af globale personalegoder også muligheder for sammenlignelige målinger af omkostninger og udnyttelse på tværs af lande. Det betyder, at internationale personalegoder kan analyseres for at beregne ROI, identificere effektive og ineffektive løsninger, og afbalancere investeringerne i forhold til medarbejdernes behov.

Disse indsigter kan derefter bruges som basis for udformning af en strategi for globale personalegoder og dele bedste praksis på tværs af lande. Da internationale personalegoder står for mindst en femtedel af medarbejderlønnen, kan dette bidrage til at reducere omkostningerne for 42 % af arbejdsgiverne. Det er ikke overraskende, at næsten 44 % af alle multinationale selskaber planlægger at centralisere HR-driften fuldt ud inden for det næste år.

Globalt konsistente, internationale personalegoder

Da globale personalegoder er komplekse, er det ofte svært at levere en ensartet medarbejderoplevelse på tværs af markeder. Der skal tages hensyn til både kulturelle forskelle, lovgivning og leverandørrelationer for at skabe et passende system af personalegoder i hvert land.

Den resulterende kompleksitet er ofte en barriere for levering af en ensartet, international oplevelse af personalegoderne. Internationale personalegoder skal være både globalt ens og relevante på lokalt niveau, og en opnåelse af den rette balance er afgørende for at opnå succes. Denne balance kan opnås ved at skabe et overordnet medarbejderværditilbud (EVP) for at differentiere dit globale tilbud af personalegoder. Dette giver alle medarbejdere en fælles følelse af tilhørsforhold og støtte med relation til alt lige fra balancen mellem arbejde og privatliv til velvære.

Fælles teknologisystemer sørger ligeledes for, at alle regioner samarbejder mod samme mål via et tilgængeligt, holistisk syn på internationale personalegoder og kompensation. Dette gør det lettere for HR-teams at nå ud til alle medarbejdere og hjælpe alle med at være opmærksomme på deres personalegoder og evaluere nye tilbud.

Internationale personalegoder til den enkelte

Opnåelse af en globalt ensartet medarbejderoplevelse er nu en “høj prioritet” for 81 % af HR-teams, ifølge vores seneste undersøgelser. Arbejdsgiverne ser på, hvordan man skaber ikke kun globalt ens medarbejderoplevelser men også ens oplevelser på nationalt niveau, eftersom nogle mennesker vælger at fortsætte med distancearbejde, mens andre vælger at vende tilbage til kontoret.

Disse nye måder at arbejde på har tilføjet endnu et lag af kompleksitet i forhold til at harmonisere internationale personalegoder. HR-teams skal overveje forskellige enkeltpersoners behov for at tilpasse personalegoderne, og det er ikke tilstrækkeligt blot at overveje, hvad folk i London eller New York måske har brug for.

Igen kan intelligente belønningsplatforme hjælpe, så medarbejderne kan få adgang til fleksible personalegoder, alt afhængigt af deres unikke behov. Dette giver medarbejderne mulighed for at vælge deres personlige personalegoder, uanset om det er træningsudstyr til hjemmebrug, sundhedsprogrammer eller hjælp til børnepasning eller ældrepleje.

At give folk mulighed for at vælge mellem internationale personalegoder reducerer spildte udgifter til underudnyttede personalegoder, og samtidig forbedres medarbejderoplevelsen. Dette giver også arbejdsgiverne mulighed for hurtigt at reagere på nye krav. Et eksempel på dette kan være et automatisk tilbud til en medarbejder om barselsydelser til moderen/faderen, når medarbejderen stifter familie. Dette skaber en mere personlig og engagerende medarbejderoplevelse.

Tre måder at harmonisere internationale personalegoder på

 1. Skab en overordnet, global strategi for personalegoder
  Start med at tage et godt, ærligt kig på den medarbejderoplevelse, du tilbyder, og spørg dig selv, om den er egnet til formålet. Hvilke ønsker og behov har medarbejderne, og hvilke personalerisici medfører omkostninger og fravær? Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde de talenter, der er brug for fremover?
 2. Brug databaserede indsigter til at øge ROI
  Data om ensartede, globale personalegoder giver dig mulighed for at sammenligne internationale målinger med relation til personalegoder. Dette sørger for værdifulde analyser af investeringsafkastet for hvert personalegode i hver region, som kan hjælpe med at identificere behov for justeringer.
 3. Tilpas globale personalegoder til den enkelte medarbejder
  I stedet for at tilbyde personalegoder på internationalt plan, der passer til alle, skal du give medarbejderne mulighed for at vælge mellem en række personalegoder i henhold til deres unikke behov. Dette giver medarbejderne mulighed for at personliggøre deres oplevelse, og samtidig reduceres spildte udgifter til underudnyttede personalegoder.

Rapport 2021/22 om personalegoder og teknologitrends

Organisationer, HR-teams og de personalegoder, de leverer, er gentagne gange blevet stresstestet i vores arbejdsverden, som er under hastig udvikling. Som følge heraf er personalegoderne og den teknologi, der bruges til at levere dem, rykket højere op på virksomhedernes dagsordener. Se nærmere på den effekt, som denne udvikling har haft på tendenserne inden for personalegoder og teknologi.
Relaterede løsninger
  Relaterede indsigter