Integration af bæredygtighed med et ESG-scorecard 

Business people using digital tablet in lobby

I takt med, at førende organisationer stræber efter at blive bæredygtige i deres kerneforretning, tilbyder ESG-scorecards ansvarlighed og resultater.

I takt med at miljømæssig, samfundsmæssig og ledelsesmæssig (environmental, social and governance, ESG) bæredygtighed udvikler sig fra at være en god idé til at være en vigtig del af din virksomhed, skal du huske, at det, der bliver målt, bliver gjort. Et ESG-scorecard kan integrere bæredygtighedsmålinger i hele din organisation og omsætte strategiske mål til individuelle ansvarsområder. 

Dette er afgørende, fordi bæredygtighed er alles ansvar i virksomheden, men kun få organisationer implementerer dette ansvar ud over i ledelsen. Vi mener, at kun når virksomheder er bæredygtige i centrum, vil de være udstyret til at nå de mål, som interessenterne forventer. Det betyder integration af ESG i dit scorecard og engagement af folk på alle niveauer.

Bæredygtighed fremmer i stigende grad kundekøb, medarbejdere søger organisationer med stærke ESG-mål, tilsynsmyndigheder kræver større offentlig gennemsigtighed, og investorer og proxy-rådgivere presser virksomhederne til at gøre mere.

Interessenterne værdsætter, når du gør en ekstra indsats i forhold til bæredygtighed, og det er det rigtige at gøre for vores planet og mennesker. Desuden kan det øge salget, reducere omkostningerne og forbedre medarbejdertiltrækning og -fastholdelse, hvilket er en vigtig fordel i en tid med talentmangel.

Hvad er ESG?

Miljømæssig bæredygtighed måler, hvordan en organisation fungerer som naturforvalter, herunder energiforbrug, forurening, affald, naturressourcebevarelse og behandling af dyr.
Samfundsmæssig bæredygtighed måler, hvordan en organisation håndterer relationer med medarbejdere, leverandører, kunder og lokalsamfund.
Ledelsesmæssig bæredygtighed måler rettigheder, ansvar og forventninger blandt interessenter inden for virksomhedsledelse.

ESG-tendenser

Mercer Global Talent Trends 2022 viste, at organisationer i stigende grad investerer i at nå deres bæredygtighedsmål. 
97 %

af ledere er fokuseret på ESG i deres organisationer. 

64 %

er bekymrede for, at integration af disse mål i transformationsplaner vil påvirke forpligtelserne i forhold til bæredygtighedsmål.

1 ud af 3

af ledere siger, at ESG/bæredygtighedsmål påvirker virksomhedernes 3-års-planer.

50 %

af HR-ledere siger, at de fokuserer mere på ESG, bæredygtighed og stakeholder-kapitalisme blandt interessenterne på grund af pandemien.

45 %

af HR-ledere sikrer, at ledere har forpligtelser i forhold til ESG/bæredygtighedsmålinger.

6 ud af 10

af virksomhederne deler ESG-risici og belønninger på tværs af alle interessenter.

Mange intentioner, få handlinger

På trods af fordelene ved at beskæftige sig med ESG er konsensus, at organisationerne ikke foretager positive forandringer hurtigt nok. I dag siger kun 25 % af ledere, at deres virksomheder har gjort indgreb i ESG-/bæredygtighedsinitiativer.* De fleste organisationer gør kun, hvad der er obligatorisk, og sikrer, at de overholder ESG-reglerne, men en lille, men voksende gruppe af virksomheder ønsker at gøre en større forskel i stedet for blot at gennemføre de nødvendige løngennemsigtighedsøvelser, de arbejder aktivt for at opnå intern lønlighed og forbedre mangfoldigheds-, ligheds- og inklusionsprogrammer (DEI) og -foranstaltninger.

Det kan være en kamp at skabe de rigtige bæredygtighedsmål og -belønninger. Selvom mere end 80 % af organisationerne siger, at de har fokus på at forbedre DEI, som er en vigtig del af samfundsmæssig bæredygtighed, har kun halvdelen sat formelle, kvantitative DEI-mål og lignende mål. Og selvom ESG’s sociale side er ved at vinder ind på det hidtil fremherskende miljøfokus, har kun omkring en tredjedel af toplederne defineret mål for deres personlige scorekort med relation til gode arbejdsstandarder (37 %) og DEI (36 %).

* Mercer Global Talent Trends 2022.

ESG-scorecards baner vejen

For organisationer på ethvert stadium af ESG-engagementet kan et scorecard levere resultater og vejlede ledere til at træffe mere bevidste, bæredygtighedsdrevne beslutninger om interessentengagement, fokusområder, struktur og styring, ressourcestyring, målinger og finansiering. Fokus på disse transformationskomponenter kan hjælpe med at integrere bæredygtighed i ledelse, medarbejderpraksis og drift.

Et scorecard kan også reducere traditionelle belønninger, som er baseret på rentabilitet og individuel præstation, og skabe budgetter baseret på en bredere vifte af faktorer, herunder organisationens evne til at nå sine ESG-mål. Til dette formål er ESG-mål også begyndt at bevæge sig ned til de nederste ledelsesniveauer, hvilket påvirker ledere og medarbejdere, der typisk er uberørte af disse mål. 

Integration af bæredygtighed i din organisations DNA 

At blive bæredygtig i kerneforretningen er en transformationsproces. Oversættelse af værdier til forpligtelser og standarder til praksis starter øverst og er en integreret del af alle niveauer i organisationen. Overvej at tage disse skridt: 

Før noget andet kan bestyrelsesmedlemmer og ledere forpligte sig til at blive bæredygtige i kernen. Denne forpligtelse er eksplicit og nedtrappet gennem organisationen. HR kan støtte denne øvelse fra starten.

Gør bæredygtighed til en del af din organisations formål og identitet, forankret i din forretningsstrategi og måldriftsmodel. Stræb efter at sikre, at det tilpasser produkter og tjenester, processer og mennesker. 

Et bæredygtighedsindeks eller en risikovurdering kan måle din organisations ESG-præstation. Du kan bruge rammen til at træffe bedre informerede beslutninger for at øge bæredygtigheden. 

Opret et program, der integrerer bæredygtighed og ansvar i hele hierarkiet. Overvej at binde lederes kompensation, herunder kortsigtede og langsigtede incitamenter, til opnåelse af ESG-målinger – en juridisk forpligtelse for børsnoterede virksomheder i nogle jurisdiktioner og en god idé for alle andre. Brug belønninger til at motivere ledere og medarbejdere til også at levere på ESG-strategien, og beløn dem for at bidrage til deres virksomheds “grønne” og samfundsmæssige fodaftryk. Overvåg fremskridt, mål resultater på en kvantificerbar måde, og justér efter behov.

Forklar virksomhedens holdning til ESG – rationale, strategi og hvordan alle drager fordel af ESG – til medarbejdere i hele organisationen. Alle kan føle, at de er en del af løsningen og forstå, hvordan deres præstation gør en forskel. 

Udstyr dine medarbejdere med de rette kompetencer, så de kan levere og præstere på processerne og målene. Opkvalificer og uddan din arbejdsstyrke, hvor det er nødvendigt. 

Reflektér over og understøt den ønskede adfærd. Sørg for, at daglige beslutninger afspejler bæredygtighedsprincipper – en ændring, der kræver et kulturelt og adfærdsmæssigt skift i organisationen. 

Cirkulær økonomi, cirkulært ansvar

For organisationer, der fokuserer på en cirkulær økonomi – en økonomi, der reducerer brugen af materialer, designer produkter til at bruge færre ressourcer og genbruger brugte produkter til fremstilling af nye materialer og produkter – kan præstations- og kompensationsresultater være bundet til ESG-målinger for forskellige medarbejdergrupper.

 • Ledere kan starte med at skabe og kommunikere strategien og rationalet: En cirkulær økonomi er en vigtig del af ESG for miljøet, men også for organisationen, da den skaber omkostningsbesparelser, behager kunderne og tiltrækker talenter.
 • Implementeringen af strategien omfatter produktchefer, der har til opgave at skabe produkter, der er designet til genbrug, og som i høj grad er i overensstemmelse med målene for cirkulær økonomi.
 • Salget af bæredygtige produkter kan fremmes af attraktive kompensationsordninger for konstant at øge andelen af sådanne produkter i virksomhedens omsætning. 
 • Servicemedarbejdere spiller ligeledes en vigtig rolle, da de skaber forbindelse til kunderne i forhold til at indsamle og genbruge brugte produkter. 

Giv dig selv en udfordring: 10 spørgsmål om integration af ESG i din organisation

 1. Har du identificeret din organisations mest presserende ESG-problemer?
 2. I hvilket omfang er dit organisatoriske formål og din kultur tilpasset ESG?
 3. Hvor afstemte er dine belønningsplaner med dine ESG-mål? Fungerer de? Bruger du belønninger for ESG ud over den almindelige kompensation?
 4. Hvordan får du dine medarbejdere til at deltage i processen? Hvor meget tænker folk på ESG i deres daglige arbejde på tværs af organisationen?
 5. Har du identificeret de jobs i hele din organisation, der har størst indvirkning på ESG-præstationerne? Er de ved at udvikle sig til at kunne levere?
 6. Har du integreret ESG i dine talentforvaltningsprogrammer?
 7. Hvordan har ESG-forventninger påvirket dine produkter og servicetilbud?
 8. Er du på forkant med skiftende regler og rapporteringskrav?
 9. Hvordan vurderer, benchmarker og styrer du dine ESG-fremskridt?
 10. Har du fastsat tidsbundne forpligtelser for at forblive ansvarlig?

Gør noget godt for at gøre det godt

Progressive organisationer omdefinerer deres formål i forhold til bæredygtighed og engagerer hele arbejdsstyrken i deres transformation. For at sikre målbare resultater tilskynder de til handlinger, der giver en konkurrencemæssig fordel, samtidig med at virksomhederne tager ansvar for at hjælpe mennesker og samfund med ikke kun at overleve men at trives og udvikle sig i de kommende generationer.
Om forfatter(e)
Kai Anderson

International Workforce & Organization Leader, Mercer

Bjoern Hinderlich

Partner, Executive Rewards Solution Leader Central, Mercer

Relaterede produkter til køb
  Relaterede løsninger
   Relaterede indsigter