Bilag 1 til databeskyttelseserklæring for EØS 

Disse er de vigtigste retsgrundlag, der retfærdiggør vores brug af dine oplysninger:

 
Samtykke: Hvis du har givet samtykke til vores brug af dine oplysninger, vil du være blevet præsenteret for en samtykkeerklæring i forbindelse med en sådan brug og kan trække dit samtykke tilbage som angivet i en sådan formular eller ved at sende os en e-mail på  privacycoordinator@mercer.com.
Kontraktudførelse: hvor dine oplysninger er nødvendige for at indgå eller opfylde vores kontrakt med dig.
Juridisk forpligtelse: hvor vi skal bruge dine oplysninger til at overholde vores juridiske forpligtelser.
Legitime interesser: hvor vi bruger dine oplysninger til at opnå en legitim interesse, og vores årsager til at bruge dem opvejer eventuelle fordomme mod dine databeskyttelsesrettigheder.
Juridiske krav: hvor dine oplysninger er nødvendige for at vi kan forsvare, retsforfølge eller fremsætte et krav mod dig, os eller en tredjepart.