Danmarks pensionssystem i top tre i verden 

  • Sammen med Island (1) og Holland (2) udgør Danmark (3) top tre i Mercers indeks over verdens bedste pensionssystemer, som omfatter 44 lande og dækker 65 procent af verdens befolkning
  • Alle nordiske lande ligger i top ti med Finland på en femteplads, Norge på syvendepladsen og Sverige på ottendepladsen
  • På verdensplan viser rapporten et skifte væk fra ydelsesgaranterede pensionssystemer over mod de bidragsbaserede ordninger, der har været normen i Danmark de seneste mange år, hvor den enkelte opsparer står med mere ansvar og risiko, men også større muligheder. 

10 Oktober, 2022 - I dag udgiver, Mercer og CFA Institute for 14 gang den årlige Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI). Island topper igen listen med Holland og Danmark på henholdsvis anden- og tredjepladsen. De tre lande er de eneste, der opnår kategoriseringen A i indekset. Rapporten ser desuden på mulighederne og udfordringerne i forbindelse med, at flere lande verden over går fra ydelsesbaserede - til bidragsbaserede pensionssystemer, som bl.a. indebærer at den enkelte står med et større økonomisk ansvar. 

MCGPI er en dybdegående undersøgelse af 44 pensionssystemer verden over, som omfatter 65 procent af verdens befolkning. Udover at rangordne pensionssystemerne, fremhæver rapporten desuden nogle mangler/svagheder i hvert system og foreslår mulige forbedringer, der vil hjælpe med at give mere tilstrækkelige og bæredygtige pensionsydelser.

Senior Partner hos Mercer og hovedforfatter af undersøgelsen, Dr. David Knox, fremhæver vigtigheden af ​​stærke pensionsordninger i lyset af voksende usikkerhed.

”I en tid præget af høj inflation, stigende renter og større usikkerhed om de økonomiske forhold, tager enkeltpersoner verden over fortsat mere ansvar for deres pensionsopsparing. Selvom der er forskel i måden de enkelte lande påvirkes politisk og økonomisk, er mange af tidens udfordringer universelle. Politikere må gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at pensionsordninger understøttes, udvikles og er velregulerede, uanset at de nødvendige reformer kan tage tid og kræver omhyggelig overvejelse,” siger Dr. Knox.

CFA Institute President og CEO, Marg Franklin, CFA, understreger det dynamiske investeringsmiljø i finanssektoren.

"Siden starten af ​​Mercer CFA Institute Global Pension Index har kapitalforvaltere og pensionsbranchen som helhed stået over for ekstraordinære udfordringer. Det er nødvendigt at arbejde med produktudvikling og investeringsstrategier for at genere afkast til pensionssparerne. Det seneste år har vi set en drastisk udvikling, hvor vi er gået fra et langvarigt lavrentemiljø til betydelige inflationsrater og kraftigt stigende renter, som har ført til højere leveomkostningerne for mange, og som har en betydelig indvirkning på pensionisters faste indkomst,” udtaler Ms. Franklin.

"Hos CFA Institute tror vi på, at professionelle investorer og finansielle fagfolk kan bidrage til, at vi som enkeltpersoner og samfund kommer bedst muligt gennem denne komplekse tid. Denne undersøgelse giver indsigt i, hvordan pensionssystemer kan tilpasses til det skiftende miljø, og giver også anbefalinger til en række reformer, der kan forbedre de langsigtede resultater fra verdens pensionssystemer,” tilføjer hun.

Øget usikkerhed for pensionssparere og pensionister

I Danmark har vores pensionssystem i mange år været bygget op omkring bidrags- og markedsbaserede pensionsordninger, hvor der er den enkeltes ansvar at få sparet tilstrækkeligt op til pension. Det er en afgørende årsag til, at vores pensionssystem scorer så højt i undersøgelsen. Mange øvrige lande, der historisk har haft systemer med arbejdsgivergaranterede livsvarige ydelser, er ved at indføre samme system som Danmark, samtidig med at der sker en reduktion i mange landes folkepension. Udviklingen er drevet af behovet for at sikre øget stabilitet og bæredygtighed i pensionssystemerne og samfundsøkonomien i takt med, at vi lever længere.

Det betyder også, at befolkningen i de berørte lande ikke længere har samme sikkerhed for deres økonomi i pensionsårene, og det er afgørende, at de får planlagt deres pension ordentligt – både i opsparingsfasen, men også i forhold til hvordan deres opsparing – i samspil med eventuel øvrig formue og offentlige ydelser – skal udbetales/forvaltes i pensionsårene.

”For den enkelte gælder det om at få lagt en god pensionsplan, som tager højde for de forskellige økonomiske forudsætninger, og sammenholder dem med de ønsker og behov han/hun har til livet i pensionsårene for sig selv og sin familie,” udtaler Dr. Knox.

“Det er afgørende, at vi forstår om verdens pensionssystemer er i stand til at møde de forventninger, der er til dem i de kommende årtier. Der findes ikke et entydigt perfekt svar – det bedste system er det, der hjælper mennesker til bedst at bibeholde deres livsstil i pensionsårene. Regeringer, arbejdsgivere, brancheorganisationer og pensionsselskaber verden over må samarbejde for at sikre, at folk verden over kan gå på pension med værdighed og finansiel tryghed,” slutter Dr. Knox.

Markedsrentepensioner og inflation i Danmark

Selvom det danske pensionssystem er blandt verdens absolut bedste, har der i den seneste tid været fokus på den dobbelte kattepine, som rammer danske pensionister i øjeblikket. Priserne stiger, samtidig med at værdien af deres opsparing (og samlede udbetaling) falder som følge af, at de finansielle markeder dykker, og der stilles spørgsmål ved, om der skal gøres mere for at beskytte pensionisternes opsparing. For år tilbage udfasede de kommercielle pensionsselskaber i Danmark de traditionelle gennemsnitsrenteprodukter for nye kunder, og mange eksisterende pensionssparere havde grundige overvejelser, om de skulle skifte fra deres gennemsnitsrenteprodukt til markedsrente. I dag er der givet nogle, der ønsker sig tilbage til garantierne. Men selvom inflationen rammer markedsrenteprodukter hårdt – er det stadig det bedste produkt.

”Udbetalingsgarantier kommer med en pris, da der ikke er villighed til at tage samme risiko i arbejdet med at skabe afkast til pensionssparere, og inflationen vil ramme uanset opsparingsform. Går vi 10 år tilbage og ser på udviklingen for markedsrente over for gennemsnitsrente, bliver det tydeligt, at markedsrente har genereret en væsentligt større pensionsformue, også selvom der er bump på vejen. Den indsigt er afgørende at formidle til medarbejderne sammen med at skabe klarhed over, at der er en risiko forbundet med markedsrenteprodukterne – ikke kun i opsparingsfasen, men også under udbetalingen,” siger Jannik Andersen, Head of Partners & Analytics i Mercer.

Kilde: Mercer Pensionsrådgivning A/S. Markedsrente illustrer afkast for mellem risiko for de største kommercielle leverandører på det danske pensionsmarked, og gennemsnitsrente er sat til 2 %

MCGPI i tal

Island har den højeste score i pensionsindekset (84,7), tæt fulgt af Holland (84,6) og Danmark (82,0). Thailand ligger i bunden med (41,7).

Indekset bruger et vægtet gennemsnit af tre underindeks over Tilstrækkelighed (er der nok), Bæredygtighed (er der nok over tid) og Integritet (kan man regne med systemet). For hvert underindeks ligger Island højest på Tilstrækkelighed (85,7) og Bæredygtighed (38,8) og Finland topper Integritet (93,3). I den anden ende af skalaen finder vi Indien for Tilstrækkelighed (37,6), Østrig for Bæredygtighed (22,7) og Filippinerne for Integritet (30.0).

Sammenlignet med 2021, er Mexico højdespringeren på indekset efter at have gennemført en pensionsreform, der forbedrer den enkeltes pension med bedre regulering på området

2022 Mercer CFA Institute Global Pension Index

System

Overall Grade Overall Score

Adequacy

Sustainability

Integrity

Iceland

A

84.7

85.8

83.8

84.4

Netherlands

A

84.6

84.9

81.9

87.8

Denmark

A

82.0

81.4

82.5

82.1

Israel

B+

79.8

75.7

81.9

83.2

Finland

B+

77.2

77.5

65.3

93.3

Australia

B+

76.8

70.2

77.2

86.8

Norway

B+

75.3

79.0

60.4

90.3

Sweden

B

74.6

70.6

75.7

79.5

Singapore

B

74.1

77.3

65.4

81.0

UK

B

73.7

76.5

63.9

83.0

Switzerland

B

72.3

68.7

70.5

80.7

Uruguay

B

71.5

84.5

50.6

79.8

Canada

B

70.6

70.8

64.7

78.6

Ireland

B

70.0

75.9

53.5

83.7

New Zealand

B

68.8

64.0

64.7

82.1

Chile

B

68.3

60.0

70.3

78.9

Germany

B

67.9

80.5

44.3

80.9

Belgium

B

67.9

80.8

39.1

87.5

Hong Kong SAR

C+

64.7

61.5

52.1

87.6

USA

C+

63.9

67.5

61.2

61.7

Colombia

C+

63.2

65.2

55.3

71.3

France

C+

63.2

84.6

40.9

60.1

Malaysia

C+

63.1

57.2

60.2

76.9

Portugal

C+

62.8

84.9

29.7

73.9

UAE

C+

61.8

63.8

51.9

72.6

Spain

C+

61.8

80.0

28.7

78.9

Saudi Arabia

C

59.2

61.4

54.3

62.5

Poland

C

57.5

59.5

45.4

71.2

Mexico

C

56.1

63.1

57.1

43.6

Peru

C

55.8

54.7

51.5

63.7

Brazil

C

55.8

71.1

27.8

70.5

Italy

C

55.7

72.3

23.1

74.7

Austria

C

55.0

69.8

22.7

76.5

South Africa

C

54.7

44.2

49.7

78.4

Japan

C

54.5

58.0

44.5

63.0

China

C

54.5

64.4

39.3

60.0

Taiwan

C

52.9

42.0

53.2

69.8

Korea

C

51.1

40.1

54.9

63.5

Indonesia

D

49.2

39.3

44.5

71.5

Turkey

D

45.3

45.6

29.8

66.6

India

D

44.4

37.6

40.7

60.4

Argentina

D

43.3

55.6

29.4

42.9

Philippines

D

42.0

40.5

52.3

30.0

Thailand

D

41.7

41.3

36.4

50.0

Om Mercer CFA Institute Global Pension Index

Det Globale Pensions Index, sammenligner pensionssystemer verden over, ser på systemernes styrker og svagheder, og foreslår mulige forbedringstiltag for at øge tilstrækkeligheden og bæredygtigheden af verdens pensionssystemer.

I år sammenligner Global Pension Index 44 pensionssystemer verden over, som samlet omfatter 65 procent af verdens befolkning. I 2022 analysen indgår et nyt land – Portugal

Global Pension Index anvender et vægtet gennemsnit af tre underkategorier inden for tilstrækkelighed, bæredygtighed og integritet, der samlet måler på mere end 50 indikatorer

Global Pension Index bliver til i samarbejde med CFA Institute, der er en global sammenslutning af professionelle investorer og Monash Centre for Financial Studies (MCFS), samt Mercer, der er en førende konsulentvirksomhed indenfor pension, investering og HR.

For yderligere information om Mercer CFA Institute Global Pension Index, klik her.

Om Mercer

Mercer er en global konsulentvirksomhed inden for rådgivning om pension, investering og HR.

Mercer arbejder for at skabe en lysere fremtid ved at udvikle rammerne for fremtidens arbejde, optimere pensionsforhold og investeringer samt fremme sundhed og velvære. Mercer har ca. 25.000 medarbejdere, har kontorer i 43 lande, og er aktiv i mere end 130 lande verden over. Som datterselskab i Marsh McLennan (NYSE: MMC), er Mercer del af et globalt team af professionelle servicevirksomheder, der hjælper kunder med at navigere i en verden præget af øget dynamik og kompleksitet gennem rådgivning og løsninger inden for risikostyring, strategi og HR. Marsh McLennan har 83.000 medarbejdere og en årlig omsætning på over USD 20 mia., og består udover Mercer, også af Marsh, Guy Carpenter, og Oliver Wyman. For mere information om Mercer se www.mercer.com eller www.mercer.dk

Om CFA Institute

CFA Institute er en global sammenslutning af professionelle investorer, der arbejder med standarder for for professionel ekspertise og legitimationsoplysninger. Organisationen er en forkæmper for etisk adfærd på investeringsmarkederne og er en respekteret kilde til viden i det globale finansielle samfund. CFA Institutes mål er at skabe et miljø, hvor investorernes interesser kommer først, markeder fungerer bedst, og økonomier vokser. Der er mere end 190.000 CFA®-charterholdere verden over på 160 markeder. CFA Institute har ni kontorer over hele verden, og der er 160 lokale medlemsforeninger. For mere information, besøg www.cfainstitute.org eller følg os på LinkedIn og Twitter @CFAInstitute.

Om Monash Centre for Financial Studies (MCFS)

Monash Centre for Financial Studies er et forskningscenter inden for Monash Business School ved Monash Universitet. MCFS sigter på at bringe akademiske principper ind i praktiske undersøgelser og studier af den finansielle sektor. Gennem samarbejdsprogrammer faciliterer centeret desuden vidensdeling mellem den akademiske og den praktiske verden. MCFS’ har en bred portefølje af studier, men koncentrerer sig for indeværende om emner inden for kapitalforvaltning inkl. pensionsopsparing, bæredygtige investeringer og teknologisk disruption.

Click here to read our important notices.