Utform en ansattopplevelse som passer til den nye arbeidsformen

Etter hvert som forholdet mellom arbeidsgivere og ansatte endres, er det avgjørende å utforme en ansattopplevelse som er kuratert, bærekraftig og tilpasset den nye arbeidsformen. Mercers designtenkende tilnærming til å forme ansattopplevelsen – til en som er empatisk, berikende, omfavnende og effektiv – balanserer datainnsikt med fokus på mennesker.

Sett nye rammer for ansattopplevelsen

Utfordringen med å skape en fengslende ansattopplevelse er ikke ny, men absolutt komplisert. Det er et mangefasettert emne med mange felles inngangspunkter, og knytter sammen data, verktøy og en dyp forståelse av ansatte, kultur og både fysiske og ikke-fysiske arbeidsmiljøer.

Nylige hendelser har gjort det enda mer komplisert. Ansatte revurderer sine prioriteringer og forventninger, og folk prøver i økende grad å få arbeidet til å passe med livet i stedet for omvendt. Dette åpner opp for det neste spranget i medarbeiderløftet, karakterisert ved en bevegelse bort fra «trivselskontrakten» – der ansatte og arbeidsgivere fokuserer på velværebehov, inkludert formål, likhet og innvirkning – til «livsstilskontrakten», der arbeidsgivere og ansatte er fokusert på å få en rettferdig avtale. Folk ønsker å føle seg tilfreds gjennom valg, tilknytning og bidrag.

Den nye livsstilskontrakten krever at selskaper tilpasser sine strategier for ansattopplevelsen – krysningen mellom de ansattes forventninger, miljøer (kultur, medansatte, ledere, prosesser, teknologi, arbeidsplasser) og hendelser (både på jobb og i privatlivet). Lykkes selskapene? I henhold til vår rapport Global Talent Trends 2022, og til tross for at 88 % av ansatte føler seg fornøyde i sine nåværende roller, planlegger to av fem fortsatt å slutte dette året. Generasjon Z er både den mest fornøyde (92 %) og den som mest sannsynlig vil slutte (55 %). I tillegg ser én av tre HR-ledere et høyere enn normalt gjennomtrekk av talenter med verdsatte digitale ferdigheter.

I møte med mangel på arbeidskraft vil det å trappe opp strategier for å forstå udekkede behov, samt å finne nye måter å kommunisere medarbeiderløftet på, være viktig for suksess. 
Ett av tre selskaper gjorde fremskritt i arbeidet med å skape en positiv ansattopplevelse i 2021. Disse selskapene fortsetter å eksperimentere, men 38 % sliter med skala og bærekraft, og 17 % sliter med å oppnå fremdrift og aksept, i henhold til rapporten Global Talent Trends 2022.

Fleksibelt og hybrid arbeid har skapt nye utfordringer, og organisasjoner prøver å komme i forkant ved å løse disse spørsmålene:

 • Hvordan kan vi forstå hvordan behovene og omstendighetene til ulike populasjoner har endret seg? 
 • Hvordan kan vi segmentere og vise empati med våre ansatte på mer nyanserte måter?
 • Hvordan kan vi sammen skape en målrettet og fokusert løsning som oppfyller behovene til våre viktigste ansattsegmenter og -utfordringer?
 • Hvordan kan vi utforme programmer og prosesser for ansattopplevelsen som er fleksible og som kan tilpasses endrede ansattbehov? 
 • HR dras i mange retninger – hvor er hullene våre, hvilke utfordringsområder bør vi prioritere slik at vi kan ha størst effekt, og hvordan passer disse inn i våre eksisterende initiativer?
 • Hvordan kan vi bruke teknologi og dataanalyse til å implementere, optimalisere eller opprette systemer som gir kontinuerlig innsikt i ansattopplevelsen?
 • Hvordan kan vi best implementere de foreslåtte endringene og utvikle en kommunikasjonsstrategi i en hybrid verden?
 • Hvordan kan vi sikre at ledere er utstyrt for å utgjøre en forskjell i ansattopplevelsen i en stadig mer mangfoldig arbeidsstyrke?
 • Hvordan kan vi måle suksess og kontekstualisere resultatene for planlegging i den bredere HR-sfæren?
 • Hvordan kan vi utforme en strategi for ansattopplevelsen som er knyttet til arbeidsstyrkestrategien?

En dyp forståelse av den ansatte vil ikke være nok. I år er prosentandelen av motiverte ansatte på et rekordlavt nivå. Det å skape en ansattopplevelse som gir de ansatte energi vil være viktig, og ettersom mange organisasjoner gjennomgår endring, kan det å kombinere endringsagendaen med forbedring av ansattopplevelsen være nøkkelen til bærekraftig vekst. For eksempel ved å utforme meningsfylt arbeid for å engasjere og beholde folk og skape «rom» for å fokusere på ansattopplevelsen.

Bruk denne perioden med inngående endring til å gjøre fremskritt i arbeidet med å forbedre ansattopplevelsen ved å bruke designtenkning og sette de ansatte i fokus.

Skap opplevelser som folk higer etter. Åttifem prosent av HR-teamene samarbeider om å skape ansattopplevelsen sammen med de ansatte – en viktig komponent for å fullstendig omfavne menneskeorienterte organisasjoner.

Utform en enestående ansattopplevelse

Å utforme en ansattopplevelse fokusert på den enkelte er nøkkelen til å skape et varig forhold, og ingen er bedre i stand til å forme ansattopplevelsen enn de ansatte selv. Mercers ansattdrevne tilnærming gjør det mulig for organisasjoner å skape et helhetlig veikart og sikre at ansatte har en kuratert opplevelse på forbrukernivå under hele reisen ved å:

 1. Forstå de ansattes ulike ønsker, behov og smertepunkter 
 2. Forstå ende-til-ende-reisen fra de ansattes perspektiv
 3. Legge til rette for målrettet samhandling med virkningsfulle opplevelser i øyeblikk som betyr noe

Vår tilnærming er forskningsdrevet og samarbeidende og bruker Mercer-konsulenter over hele verden og på tvers av en bredde av mennesketemaer - enten talent, belønninger, kommunikasjon, engasjementsprogrammer eller HR-prosesser. Vi samarbeider med deg for å fortelle din historie, slik at du kan tilby en ansattopplevelse over hele spekteret av organisasjonen, prioritere målene dine og utvikle et pragmatisk veikart. 

Mercers menneskedrevne tilnærming består av tre hovedfaser for å utforme en enestående ansattopplevelse

 1. Definer problemet
  • Analyser
  • Vis empati
  • Definer

  Denne dialogen og forskningsfasen er utformet for å analysere og vise empati for de viktigste menneskelige utfordringene som påvirker ansattopplevelsen og ønskede resultater. Vi bruker workshops, analyser og datadrevet innsikt fra flere kilder, som intervjuer, fokusgrupper, ansettelsesundersøkelser og pulsundersøkelser.

 2. Utform den riktige løsningen    
  • Forestill
  • Prioriter
  • Valider

  Denne fasen benytter seg av rollefigurer, teknikker for reisekartlegging og designtenking for å skape, prioritere og validere skreddersydde løsninger. Den vurderer nye og eksisterende initiativer for å sikre at du fokuserer energien der den gir mest mening.

 3. Aktiver for maksimal påvirkning
  • Planlegg
  • Ta i bruk
  • Mål

  Denne fasen inkluderer å utvikle en endrings- og kommunikasjonsstrategi og å avgjøre merkevarebygging og digitale behov. Innebygde tilbakemeldingsmekanismer, som ansattundersøkelser og analyse, kan hjelpe deg med å måle fremgang og tilføye fleksibilitet slik at du kan tilpasse deg de ansattes behov og bedriftens agenda mer effektivt.

Relaterte produkter for kjøp
  Relaterte løsninger
   Relevant innsikt