Tiltrekk og behold de beste talentene ved å fremme lønn for ferdigheter

Fleksibel administrering av arbeidsstyrken krever at man identifiserer, beholder og flytter talenter med ferdigheter. Å fremme praksiser der man lønner ferdigheter kan sikre topptalenter til konkurransedyktige priser og hjelpe med å fremtidssikre bedrifter.

Utfordringer

  • Det er vanskelig å tiltrekke seg og beholde ferdighetene som kreves for å transformere seg for fremtiden.
  • Våre tradisjonelle kompensasjonsmetoder er ikke tilpasset nye krav om fleksibilitet og smidighet i arbeidsstyrker.
  • Mangelen på gjennomsiktighet i kompensasjonsprogrammene våre er en hindring for å bygge tillit hos de ansatte i organisasjonen.
  • Vi vet ikke hvilke ferdigheter som er mest verdifulle, og vi er bekymret for at vi betaler for mye eller for lite for de gale ferdighetene.
Revurdering av kompensasjonsplaner er blant de fem toppunktene på agendaen for HR, og 36 % av deltakerne sier at det er en førsteprioritet.

Mercers Skills-Edge Suite kan hjelpe deg med å fremme lønn for ferdigheter

Praksiser med lønn for ferdigheter kan føre til at du tiltrekker og beholder flere viktige ferdigheter. I tillegg kan de styrke og forsterke andres initiativer, som arbeidsplanlegging, prestasjonsstyring og karriereutvikling. Mercer-produkter som kan støtte lønnsinitiativer for ferdigheter inkluderer:
Skills Library

Legg grunnlaget for ferdighetsbasert beslutningstaking.

Lær mer om Skills Library

Skills Pricer

Fastslå hvilke ferdigheter som er mest verdifulle for organisasjonen din.

Last ned oversikt over Skills Pricer

Skills Pay Planner

Gjenoppfrisk belønningsprogrammet ditt med lønn for ferdigheter.

Last ned oversikt over Skills Pay Planner

Se intervjuene våre om tilnærminger til ferdighetsbasert lønn

I denne intervjuserien snakker flere Mercer-konsulenter med IBM-ledere om reisen IBM har tatt for å planlegge og vedta en ferdighetsbasert lønnstilnærming.

Hva fikk IBM til å begynne å inkludere ferdigheter i beslutninger om kompensasjon?

Hvem var de viktigste interessentene, og hvordan bygget du opp prosjektbegrunnelsen din?

Hvordan håndterte du overgangen og endringen på tvers av organisasjonen?

Hva var innvirkningen på virksomheten, og hvordan påvirket det praksisene for å rekruttere og beholde ansatte?

Hvordan knyttet du programmet for prestasjonsvurdering med lønn-for-ferdigheter-programmet?

Ga lønn-for-ferdigheter-programmet en lønnsendring på tvers av alle jobbfamilier, inkludert for myke ferdigheter?

Hvordan reagerte de ansatte på overgangen?

Hvordan ser du for deg at lønn for ferdigheter utvikler seg i fremtiden?
Kun 12 % av deltakerne indikerer at de formelt overvåker markedsetterspørsel for ferdigheter, men dette tallet øker raskt med tilgang til nye datakilder og teknologi.
Relaterte løsninger
    Relevant innsikt