Forvandle arbeidsstyrken din gjennom ferdighetsbaserte talentpraksiser

Forvandle arbeidsstyrken med ferdighetsbasert talentstyring. Gjenoppfinn talent- og belønningsprogrammene dine med fokus på ferdigheter.

Utfordringer

 • Vi strever med å identifisere nåværende evner til å fylle viktige stillinger med interne ansatte samt ferdighetshull som kan bevisstgjøre ferdighetsbaserte ansettelser.
 • Vi jobber med å omstrukturere jobber rundt automatisering.
 • Det er vanskelig for oss å prioritere lærings- og utviklingsinvesteringer i tråd med ferdighetsbasert talentstyring.
 • Vi ønsker å tilby fleksible karrierer på tvers av organisasjonen.
Hvordan kan ledende selskaper gjenoppfinne nye løsninger for ferdighetsbasert talentstyring?
 • Strategisk arbeidsstyrkeplanlegging
  Bruk interne og eksterne forskningsdata om ferdighetstilbud og -etterspørsel for bedre innsikt og omdefinerte talent-/ferdighetsgrupper.
 • Omskolering
  Få raskere omskolering med målrettede og personlig tilpassede, ferdighetsbaserte læringsstier og en forbedret vurderingsevne, noe som eliminerer arbeidskrevende analyser av dagens tilstand.
 • Ferdighetsvurdering
  Mål ferdigheter og evner objektivt for talentanskaffelser, utvikling, etterfølgere eller en bredere personalstrategi basert på dine ferdighetsrammer.
 • Lønn for ferdigheter
  Invester i fremtidige ferdigheter og gjenoppfinn lønnsprogrammer med AI-aktiverte lønnsbeslutninger basert på ferdighetsbehov, tilbud og grad av viktighet.
 • Prestasjonsstyring
  Fleksible miljøer krever raske, flerkildebaserte tilbakemeldinger og vurderinger av prestasjoner for å muliggjøre målretting av ferdigheter og utviklingsaktiviteter.
 • Karriereutvikling/-vei
  Gjør det mulig for ansatte å kontrollere sin egen karriere gjennom ferdighetskartlegging og tilknytninger, som kaster lys på handlingsrettede karriereveier.
 • Etterfølgerplanlegging
  Sørg for at etterfølgergrupper er informert av individuelle ferdigheter for å utvide potensielle talentkanaler og unngå jobbstrukturer som kan begrense mangfoldet.
 • Internt talentmarked
  Utplasser talent til oppgaver, prosjekter og opplevelser basert på ferdighetstilbud og -etterspørsel, samtidig som du fremmer intern talentmobilitet og et mangfold av tenkemåter og opplevelser i hele organisasjonen.
 • Talentanskaffelse
  Velg kandidater basert på ferdighetsbaserte ansettelser ved å bruke AI-drevne ferdighetsslutninger og enkle digitale vurderingsverktøy for å forbedre kvaliteten på både prosessen og kandidatopplevelsen.
Den #2 HR-prioriteten for 2022 er å designe talentprosesser rundt ferdigheter.

Er organisasjonen din klar for ferdighetsbasert talentstyring?

Ta denne diagnosetesten for å vurdere modenheten av ferdighetsstrukturer og omskoleringsprosesser i organisasjonen din. Identifiser områder for muligheter, og få øyeblikkelig råd om neste trinn.

Vedvarende ferdighetsbaserte talentpraksiser

Fokuserer på arbeidsstyrkens ferdigheter fører til økt fleksibilitet

Når vi sammenligner selskaper som er kommet lengre på ferdighetsbaserte praksiser, ser vi noen forskjeller i tankegang og kultur

 • det er mer flyt i organisasjonene
 • det finnes eksempler på å forflytte seg midt i karrieren og ikke gå tilbake
 • det haster å bringe sammen ulike ferdigheter for å løse et problem

De fleste organisasjoner er imidlertid ikke i stand til å fullt ut omfavne en slik modell eller muliggjøre den på tvers av hele ansattgruppen.
Årsaken er at mange arbeidsgiveres strukturer og prosesser faller på venstre side av skjermen.

 • Den tradisjonelle arbeidsgiveren har vanligvis smale jobbdefinisjoner, og arbeidet man blir bedt om å utføre vil sannsynligvis ikke gå utover pliktene og ansvarsområdene som er beskrevet i jobbeskrivelsen. Den ansatte i dette miljøet ser på karrieren som en stige, og forventer å bevege seg opp i samme team.
 • Utvikling og ledelse av selskaper har fostret et mer fleksibelt miljø der ferdigheter er en vurdering når det gjelder arbeidsoppgaver. Og når ansatte tenker på karrieren sin, forstår de at både vertikal og horisontal forflytning er verdifullt – og de har myndighet til å ta kontroll over sin egen karrierereise.
 • Fremtidsfokuserte miljøer har tatt i bruk fleksible prinsipper om hvordan de organiserer team og flyt i arbeidet basert på deres spesifikke ferdigheter. 
  Det ovennevnte blir ofte tilrettelagt av en plattform for talentmarkedsplasser

En transformasjon fra jobber til ferdigheter trenger en forståelse av ferdigheter.

For noen av de mest sofistikerte er dette en metode for å verdsette ferdigheter basert på tilgjengelighet i markedet, strategisk relevans og pris. Det er derimot vanskelig å oppnå denne endringen siden vi lever i en verden som defineres av jobber og opplevelser. Det kan være vanskelig å løse dette i en moden organisasjon – men belønningene er betydelige.

Skills Pricer er en selvbetjent app på nettet som rapporterer hvilke ferdigheter som påvirker lønnen til en valgt jobb, samt tildeler en verdi til disse ferdighetene. I tillegg lar Skills Pricer deg tilpasse en referansejobb for å gjenspeile din egen unike ferdighetsblanding og se hvordan dette påvirker lønnen for den nye stillingen. 

Integrer ferdigheter i talentstrategien din raskt og enkelt med Mercers ferdighetsbibliotek

Ferdighetsbiblioteket tilbyr en rask snarvei for å ta i bruk en ferdighetstaksonomi som er basert på markedsdata – det første trinnet i å legge til ferdigheter i organisasjonens lønnsstrategi. 

Introduksjon av teamet vårt


  Relevant innsikt


   Ta kontakt med teamet vårt