På grunn av kostnadspress, skiftende ansattbehov og et globalt miljø i rask vekst, blir det stadig mer vanskelig å utforme, levere og finansiere ansattgoder.

Strategi og konsulenttjenester for ansattgoder

Våre løsninger for ansattgoder inkluderer planstrategi og -utforming, meglertjenester, ansattfordelsanalyser, innsikt, kommunikasjon med ansatte og finansielle og forsikringsrelaterte tjenester.

Arbeidslivets skiftende karakter, kampen om talenter og pågående helserisikoer krever konkurransedyktige løsninger for ansattgoder som oppfyller stadig skiftende ansattbehov. Konsulenttjenestene våre for ansattgoder støttes av dyp ekspertise, datadrevne benchmarking- og modelleringsverktøy og tilnærminger for beslutningstaking for å sikre at programmet er konkurransedyktig og rimelig.

Med innsikt i hva som fører til krav, vil ansattfordelskonsulenten arbeide sammen med deg for å minimere risiko, styre totalutgifter og begrense kostnader. Dette gjør vi ikke bare ved å utnytte våre sterke relasjoner til forsikringsselskaper for å sikre gunstige vilkår, men også ved å hjelpe deg med å prioritere planutforming, helserisikostyring, finansiering, administrering, leverandørledelse og styringsendringer. Våre systemer for styring av ansattgoder og kommunikasjonstjenester kan hjelpe deg med å øke avkastningen på investeringen ytterligere.

Løsninger for ansattgoder

Uansett hva ansattfordelene dine trenger, kan våre innovative og gjennomgående tjenester hjelpe deg hele veien. Enten du er en liten bedrift eller et stort multinasjonalt eller globalt firma, vil våre erfarne konsulenter samarbeide med deg for å skreddersy programmene dine til bedriftens unike behov og levere følgende utvalg av omfattende løsninger for ansattgoder. 
 • Strategi og utforming av ansattgoder

  Vi bruker en gjennomtenkt tilnærming for å hjelpe deg med å formulere programmålene og et veikart til fordelene. Enten fokuset ditt er å redusere kostnader, konkurrere i kampen om talenter eller øke de ansattes velvære, vil vi sørge for at programmet ditt er egnet for formålet.
 • Meglertjenester for ansattgoder

  Våre markedsledende meglertjenester for ansattgoder kan hjelpe deg med å sikre de riktige fordelsløsningene til rett pris. Vi vil også gi deg forslag til smartere goder som reduserer risikoprofilen og krav for å holde planene bærekraftige. 
 • Analyser og innsikt i ansattgoder

  Hvis du ønsker å forbedre velvære, styre kostnader eller beholde ansatte, vil robuste analyser av ansattgoder gjøre den strategiske tenkningen reflektert. Våre markedsledende verktøy hjelper deg med å utnytte dine data.
 • Kommunikasjon om ansattgoder

  Den rette strategien for kommunikasjon om goder vil styrke engasjementet blant de ansatte, og hjelpe deg med å tiltrekke og beholde talenter. Våre gjennomgående kommunikasjonsløsninger for ansattgoder inkluderer merkevarebygging, meldingstjenester og kommunikasjonsverktøy.
 • Finans og forsikring

  Kostnadsstyring av ansattgoder presses opp på bedriftenes agenda, noe som gjør dette til det perfekte tidspunktet for arbeidsgivere til å begynne å tenke på langsiktige kostnadsprognoser og strategier for å beholde ansatte. For privatforsikrede og/eller etteransettelsesrelaterte ansattgoder, vil vi hjelpe deg med å oppfylle regnskapsforpliktelser.

Engasjerende løsninger for ansattgoder

Arbeidsstyrker overalt er i økende grad flergenerasjonelle, mangfoldige og globale. Vår Health on Demand-forskning fant ut at jo mer varierte goder du tilbyr, desto mer lojal, engasjert og energisk vil arbeidsstyrken din bli.

For å imøtekomme disse kravene er det viktig å introdusere automatiserte løsninger for fordelsstyring. Dette reduserer ikke bare administrasjonsbyrden for teamene, men digitale verktøy gjør det mulig å skreddersy programmer til de ansattes unike behov og interesser.

Våre ansattfordelskonsulenter, med sin gode ekspertise på både globalt og lokalt nivå, er ikke knyttet til noen spesifikke løsninger. Dette betyr at vi kan hjelpe deg med å bygge en strategi og velge programmer og leverandører som passer for deg, uansett hvor du er basert.  

Løsningsutfordringer innen ansattgoder

For å navigere seg gjennom en stadig mer kompleks verden av ansattgoder, personrisiko og kostnadsstyring for ansattgoder, må man løse følgende problemer. 

Økende inflasjon og medisinske kostnader betyr at arbeidsgivere må administrere ansattgoder nøye for å sikre at de er rimelige for både organisasjoner og ansatte. Vi hjelper deg med å utforme planer for verdi. Dette betyr å utforme planer for å maksimere helsekvalitet og tilgjengelighet for å redusere svinn, samtidig som du håndterer underliggende helserisiko, utnytter stordriftsfordeler og sørger for at godene gir avkastning. Våre verktøy for fordelsanalyser, revisjoner og benchmarking er utformet for å hjelpe. 

Vi hjelper deg med å implementere styringsstrukturer og å automatisere og forenkle HR-prosesser med en rekke digitale løsninger. Dette utnytter det lokale markedet vårt og vår globale kunnskap for å sikre at fordelene dine forblir i samsvar og effektive. 

Det som blir målt, blir håndtert, så det er viktig at du forstår risikoen og hva som fører til sykefravær og helsekrav. Verktøyene våre lar deg spore fravær, krav, kostnader og virkningen av intervensjoner. Vi kan også hjelpe deg med å vurdere overveiende helserisikoer for å gjøre ansattfordelsstrategien din reflektert.

Ansatte ønsker å jobbe for arbeidsgivere som får dem til å føle seg verdsatt og ivaretatt. Ferdighetsmangelen betyr at meningsfulle, personlige ansattgoder nå er avgjørende for å tiltrekke seg og beholde talentet som trengs for å lykkes i virksomheten.  

Engasjerte ansatte er ikke bare mer lojale mot arbeidsgiverne sine, men også mer produktive. Med tanke på dette er det viktig å øke valgmulighetene, med fleksible goder og digital administrering, slik at alle føler at det finnes noe for dem.

løsninger for ansattgoder du kan stole på

MMB er i forkant når det gjelder å levere konsulenttjenester for ansattgoder for å gjøre strategien din reflektert. Våre løsninger for ansattgoder gir deg tilgang til et erfarent team av meglere og konsulenter som vil ta seg tid til å forstå virksomheten din, samt svare på forespørsler og gi informasjon som er nødvendig for reflekterte beslutninger, enten det er lokalt, regionalt eller globalt.
97 %

av kundene vil anbefale oss til en venn.

Relatert innsikt


  Kontakt vårt team for løsninger for ansattgoder

  Spesialistene våre er klare til å hjelpe deg med å utforme en strategi for å levere ansattgoder som virkelig gagner.