Undersøkelse om ansattes helse | Health on demand 2021 

black father and daughter

Arbeidsgivere som viser at de bryr seg, har en fordel

Vår nyeste undersøkelse om ansattes helse spurte over 14 000 ansatte over hele verden om hvordan arbeidsgiveren deres kan påvirke helsen deres på en positiv måte. Svarene avslører hvilke helsefordeler som er viktigst for de ansatte for å bygge motstandsdyktighet og lojalitet.

Større etterspørsel etter helseressurser for ansatte som oppfyller behovene deres driver et skifte mot digitale velvære- og selvpleieløsninger.

Fordelene de ansatte vil ha nå

Fem hovedtrender ble identifisert som de viktigste for å levere fordelene de ansatte vil ha nå:
 • Å støtte øyeblikkene som betyr noe

  ved hjelp av omfattende fordeler betydde at en fjerdedel av de ansatte anså pandemiopplevelsen sin som positiv, sammenlignet med bare 11 % av de uten fordeler. Dette støtter rollen fordeler har når det gjelder å øke de ansattes motstandsdyktighet.
 • Å muliggjøre digital tilgang til helsetjenester

  verdsettes av åtte av ti ansatte som ønsker å bruke digitale helseløsninger, som videosamtaler med lege og velværeapper som hjelper dem med å finne helsetjenester og hjelp til styring av egen helse.
 • Å levere fordeler på en rettferdig måte

  vil være avgjørende for å eliminere ulikheter, som lavtlønnede som er i mindre stand til å få tilgang til fordeler. Samlet sett rapporterer 24 % av ansatte at de ikke er sikre på om de har råd til helsetjenestene de trenger. 
 • Å levere varierte og verdsatte fordeler

  gjorde at ansatte med tilgang til de mest varierte velværeressursene var 35 % mindre tilbøyelige til å dra andre steder, 27 % mer sikre på at de kan få helsetjenestene de trenger og 11 % mer engasjerte. 
 • Investering i mental helse

  anses som ekstremt eller svært viktig av én av to ansatte (50 %). En fjerdedel (24 %) av ansatte sier at de har det verre enn før pandemien, og én av fem (20 %) sier at de føler seg mer isolert.

Resultater fra undersøkelsen om ansattes helse

Health on Demand-undersøkelsen vår stilte spørsmål om hvordan ansatte verdsetter ulike typer helsefordeler.

Resultatene viser at ansatte ikke bare ønsker hjelp til å bli bedre når de er syke. De vil også ha hjelp til å holde seg sunne. Fleksible arbeidstidsordninger og avspasering for helserelaterte avtaler viste seg å være fordelene som ansatte syntes var mest verdifulle, tett fulgt av en app for å finne riktig lege eller medisinsk behandling.

Mange av de mest verdsatte helseressursene for ansatte var nesten uhørte for noen år siden, som muligheten til å ha videosamtaler med en lege eller sykepleier og apper for hjelp til å styre egen helse.

Når de skal tilnærme seg utforming av ansattfordeler, må arbeidsgivere inkludere flere proaktive fordeler for å hjelpe folk med å holde seg friske, alt levert digitalt.

Forretningsfordelene forbundet med å tilby et bredt spekter av helsefordeler inkluderer en mer lojal og engasjert arbeidsstyrke. Ansatte med tilgang til flest fordeler sier at de er mindre tilbøyelige til å dra andre steder (59 % sammenlignet med 24 % av dem med tilgang til færrest fordeler).

Resultater fra undersøkelsen om ansattes mentale helse

Vår Health on Demand-forskning slo fast at ansatte står overfor store utfordringer når det gjelder emosjonell helse. Nesten en fjerdedel av ansatte (24 %) sier at økonomien deres er dårligere enn før pandemien. Én av fem (20 %) sier at de føler seg mer isolert. Én av syv respondenter følte en nedgang i balansen mellom arbeid og fritid, og én av ti opplevde å miste noen på grunn av covid-19. 
24 %

Økonomisk verre

20 %

Ensom og mer isolert

14 %

hadde en nedgang i balansen mellom arbeid og liv

10 %

etterlatt på grunn av COVID-19

Svarene på spørsmålene i undersøkelsen om ansattes mentale helse viste at én av to ansatte føler seg stresset hver dag. Ansatte som føler seg støttet av arbeidsgiveren, er imidlertid 10 % mindre tilbøyelige til å bli svært eller ekstremt stresset. 

Ikke overraskende sier én av to ansatte (50 %) at det å investere i mentale helsefordeler er ekstremt eller svært viktig. Økende bruk av digitale helseressurser for ansatte forventes å spille en viktig rolle i å lindre den mentale helsekrisen, og nesten halvparten av de ansatte (47 %) ser på muligheten til å ha en videosamtale med en terapeut som svært verdifull. Den samme prosentandelen verdsetter verktøy som hjelper dem med å bygge opp mindfulness og motstandskraft for å takle press.

Resultater å tenke på fra undersøkelsen om ansattes helse

Ansatte som trenger mest støtte, vil minst sannsynlig få det

Kvinner og lavtlønnede arbeidere, inkludert mange essensielle arbeidere, er minst sikre på at de har råd til nødvendige helsetjenester. Dette gjør det viktig å bevisst tilby ansatte helseressurser som reduserer helserisikoer ved å oppfylle behovene til vanskeligstilte grupper.

Digitale helseressurser for ansatte blir mer og mer populære 

Fire av fem (84 %) ansatte planlegger å fortsette å bruke telemedisin, som videosamtaler med leger. Mer enn halvparten verdsetter apper som hjelper dem med å finne medisinske tjenester og hjelp til å styre egen helse, noe som betyr at moderne helsefordeler må inkludere tilgang til digitale helseløsninger av høy kvalitet.

Varierte og verdsatte helseressurser for ansatte øker lojaliteten

Jo flere helseressurser de ansatte har tilgang til, jo mer lojale er de. 59 % av ansatte med tilgang til mange helsefordeler sier at dette gjør dem mindre tilbøyelige til å dra andre steder, sammenlignet med bare 24 % av de med tilgang til færrest ressurser.
Relaterte løsninger
  Relatert innsikt