Analyse av ansattgoder

Hvis du ønsker å forbedre velvære, styre kostnader og beholde ansatte, vil robust analyse av ansattgoder informere strategisk tenkning. Vår markedsledende tilnærming har HR-dashbord som utnytter dine ansattes helse- og fordelsdata, slik at du kan ta datadrevne beslutninger.

Dataanalyse av ansattgoder

Uten god analyse er det umulig å se om endringer i dine ansattgoder har en positiv eller negativ innvirkning på ansatte. Det avviser også muligheten til å forstå hvilken innvirkning dine endringer har.

Ansattgoder koster organisasjoner et betydelig beløp, men verdsettes de av ansatte? Våre analyseverktøy for ansattgoder hjelper deg med å optimalisere forbruket, med ansattdatarapporter for å vise hva som fungerer og ikke fungerer.

Ansattes velvære og spesielt psykisk helse er store fokusområder for arbeidsgivere. Analyse hjelper deg med å proaktivt påvirke de ansattes helse ved å forstå hvor forbedringer kan gjøres, i stedet for å vente med å gjøre reaktive endringer.

Med referanseverdiverktøy for å ligge ett skritt foran på markedet og funksjonalitet som «Future Trends»- og «What-if»-analyse, har organisasjoner en oversikt over fremtiden, slik at strategiske initiativer kan implementeres og overvåkes. 

Spar tid og unngå feil

I stedet for å manuelt samle ansattdatarapporter, spar tid og unngå feil med automatisert innsamling av data om ansattes helse og goder. Vi integrerer data om HR, lønn, ansattgoder og mer for å gi deg total oversikt over goder.

Beregn avkastning på investeringer

Bruk analyser av ansattgoder til å fastsette samlede fordelskostnader og -utnyttelse til å beregne avkastning på investering, identifisere bortkastet forbruk og øke effektiviteten ved å samkjøre og styre goder samlet.

Reduser helsekostnader

Identifisere trender for å forbedre de ansattes helse og velvære, redusere sykefravær og holde helseforsikringskrav nede, minimere direkte helsekostnader og innvirkningen av ansattes sykdom.

Tiltrekk og behold talenter

Ved å bruke en kombinasjon av data om ansattengasjement og annen informasjon, får du innsikt for å styrke rekruttering og bevaring av de beste talentene.

Støtte bedriftsmål

Bruk analyser for å sikre at dine ansattes helse og goder støtter forretningsmål, fra å drive kostnadseffektivisering til å redusere helserisikoer.

Vanlige spørsmål om analyse av ansattgoder

Økende ansattes fordelskostnader og krigen om talent betyr at selskaper må sikre at fordelene er egnet til formålet. Analyse av ansattgoder kan hjelpe deg med å identifisere hvilke goder dine ansatte faktisk bruker og hvor mye spesifikke goder koster. Disse datainnsiktene kan deretter brukes til å identifisere hvilke goder som må revurderes, og hvilke som må kommuniseres mer effektivt. HR-datarapporter kan også brukes til å sikre at ansattgoder støtter viktige bedriftsmål. For eksempel behovet for å tiltrekke seg og beholde talenter med ferdigheter, eller kostnadsbesparelser.

Det kan ta uker å samle inn HR-data manuelt for å måle effektiviteten av individuelle goder. Automatisering av denne prosessen kan redusere tid og risiko for menneskelige feil, slik at du kan få innsikten som trengs for å redusere forsikringskrav og øke ansattes valg og engasjement. Våre analyseløsninger tar data fra flere kilder for å levere oppdatert innsikt slik at du kan ta datadrevne beslutninger for å forbedre strategien din.

Ved å forstå typen medisinske krav som fremmes, og ansattdemografien som fremmer dem, kan organisasjoner iverksette proaktive tiltak for å forbedre ansattes velvære. Til syvende og sist reduserer dette den organisatoriske påvirkningen av sykdom og gjør det mulig for organisasjoner å forhandle kostnader med leverandører ved å vise at de strategisk reduserer antall krav som ansatte fremmer.

Etter lønn er ansattes fordelsplaner den nest største medarbeiderkostnaden. Proaktiv håndtering av dette gir god forretningsfølelse, spesielt når det gjelder å redusere kostnader for helsegoder og skape en helsekultur. Analyse av ansattgoder kan også hjelpe organisasjoner med å utvikle prioriteringer på styrenivå, fra å møte mangfolds- og inkluderingsmål til å tiltrekke seg og beholde talentet som trengs for å oppnå forretningsvekstmål. Hvis du vil at vi skal hjelpe deg med å legge frem forretningsargumentet for å introdusere analyse av ansattgoder i organisasjonen din, kan vi hjelpe deg.
Relaterte løsninger
    Relevant innsikt