Viktigste betraktninger for finansmellommenn i 2023 

Group of people on a business meeting
1. desember 2022

En skarp økning i makroøkonomiske svingninger avsluttet et tiår med sterk ytelse for 60/40-porteføljer.

Nå må investorene møte de sammenknyttede utfordringene med høy inflasjon, stigende avkastning og markedssvingninger. For å sette dette i perspektiv varierte inflasjonen på tvers av alle de 38 OECD‑medlemmene mellom 2010 og 2020 (før pandemien) mellom 0 % og 3 %1. Nå er den på over 10 %. Dette, kombinert med synkroniserte renteøkninger (satt på plass av store sentralbanker som svar på inflasjon), risikerer å utløse en global nedgang. Om denne økonomiske sammentrekningen er mild eller dyp, avhenger ironisk nok, i det minste delvis, av den uforutsigbare veien inflasjonen tar og videre sentralbankresponser.

I denne rapporten diskuterer vi regional pengepolitisk spredning og ser på hvordan rådgivere og deres kunder kan sikre at porteføljer er diversifisert både på tvers av og innenfor aktivaklasser, samt etter geografi, sektorer, faktorer, investeringsstiler og ikke-tradisjonelle markedsbetaer. Denne diversifiseringen er avgjørende, da den vil tillate at det gjøres forberedelser for en periode med høyere rentesatser og en usikker vekstutsikt.

Økende geopolitiske risikoer og strammere økonomiske forhold betyr at kapitalforvaltere står overfor en stadig mer utfordrende investeringsutsikt. Hovedområdene vi har tatt opp i denne rapporten vil hjelpe rådgivere og deres klienter med å navigere året som kommer.

Seks betraktningsområder for finansmellommenn

 • 1. Navigere resesjonsrisiko

  Global resesjonsrisiko øker etter hvert som sentralbankene øker rentene
 • 2. Fange temaer i private markeder

  Fange innovative strategier og bærekraftige muligheter
 • 3. En renessanse for hedgefond

  Gjenoppdage hedgefond i en lavavkastningsverden
 • 4. Bruke en pragmatisk tilnærming til netto null

  ESG-integrering og engasjement i stedet for direkte utelukkelse
 • 5. Spredning av alternative produkter

  Øke bevisstheten rundt produktutvikling innen kapitalforvaltning
 • 6. Porteføljetransparens og «operasjonell meravkastning» for data

  Bedre oversikt over porteføljer og åpenhet om ESG-problemer

Nye begynnelser

Lær mer om de seks viktigste betraktningene for kapitalforvaltere og finansmellommenn i 2023.

Funn fra den globale undersøkelsen om kapitalforvaltningsinvestering

Nedenfor finner du noen av de viktigste funnene fra Mercers første globale undersøkelse om kapitalforvaltningsinvestering2. Denne undersøkelsen vil gjennomføres hvert år, så vi vil gjerne få dine innspill i 2023.
59 %

Tildeling til alternativer

59 % av deltakerne mener at den største investeringsmuligheten de neste tre årene er å spre porteføljer vekk fra tradisjonelle aksjer og obligasjoner.

73 %

Investering i ikke-likvide midler

73 % av respondentene investerer for øyeblikket eller vurderer å investere i ikke-likvide midler i løpet av de neste 12 månedene.

82 %

Bærekraftige investeringer

82 % av deltakerne sa at etterspørselen etter ESG-produkter har økt de siste 12 månedene. Hoveddrivkraften bak dette kravet var samfunnsfølelse.

Investeringsløsninger som passer dine behov

 • Implementering og investeringsløsninger

  Vi kan hjelpe deg med å definere, utvikle og implementere investeringsstrategien din ved å adressere områder som styring, risiko, bærekraft og diversifisering. Vi tilpasser tjenestene våre til dine behov og hjelper deg med å oppnå dine investeringsmål.
 • Bærekraftige investeringer 

  Vi hjelper deg med å bygge en bærekraftig investeringsstrategi som integrerer miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn; faktorer for mangfold, likhet og inkludering (DEI) og søker en optimal blanding mellom positiv endring og fordelaktig avkastning.
 • Alternative investeringer

  Bruke våre eksisterende relasjoner med hundrevis av aktivaforvaltere over hele verden, kan vi hjelpe deg med å identifisere og finne nye investeringsstrategier, muligheter, idéer og innovasjoner på tvers av private markeder og hedgefond. 
 • Strategisk forskning 

  Bli medlem av MercerInsight® Community i dag for å få tilgang til strategisk forskning fra hundrevis av fageksperter over hele verden, inkludert Mercer og tredjepartsutgivere. Det er gratis og enkelt å bli med.
 • Aktivaforvalter-forskning

  Ved å abonnere på MercerInsight®, et samarbeid med eVestment, kan du få tilgang til data, analyser og vår fremtidsrettede forskning på aktivaforvaltere og tusenvis av investeringsstrategier på tvers av både offentlige og private markeder. 
 • Administrere investeringsrisiko

  Mercer Sentinel-teamet vårt kan hjelpe deg med å gjennomføre due diligence og redusere driftsrisikoer på tvers av dine porteføljer og strategier. Vi vurderer kapitalforvaltere og andre tjenesteleverandører for å hjelpe deg med å levere etter dine styringsmålsetninger.
Relaterte løsninger
  Relevant innsikt