Utforsk vår nyeste investeringsinnsikt, innovasjoner og ideer

Våre forskningsspesialister over hele verden deler den nyeste innsikten om markedsutsikter og trender, porteføljestrategier, alternative og private markedsinvesteringer og bærekraftig investering og ESG. Du kan få mer av vår forskning og hundrevis av utgivere og kapitalforvaltere på MercerInsight ® Community. Det er gratis, og det tar sekunder å bli med i.

Vår innsikt

  Investeringsløsninger som passer dine behov

  • Implementering og investeringsløsninger

   Vi kan hjelpe deg med å definere, utvikle og implementere investeringsstrategien din ved å adressere områder som styring, risiko, bærekraft og diversifisering. Vi tilpasser tjenestene våre til dine behov og hjelper deg med å oppnå dine investeringsmål.
  • Bærekraftige investeringer 

   Vi hjelper deg med å bygge en bærekraftig investeringsstrategi som integrerer miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) hensyn; faktorer for mangfold, likhet og inkludering (DEI) og søker en optimal blanding mellom positiv endring og fordelaktig avkastning.
  • Alternative investeringer

   Bruke våre eksisterende relasjoner med hundrevis av aktivaforvaltere over hele verden, kan vi hjelpe deg med å identifisere og finne nye investeringsstrategier, muligheter, idéer og innovasjoner på tvers av private markeder og hedgefond. 
  • Strategisk forskning 

   Bli medlem av MercerInsight® Community i dag for å få tilgang til strategisk forskning fra hundrevis av fageksperter over hele verden, inkludert Mercer og tredjepartsutgivere. Det er gratis og enkelt å bli med.
  • Aktivaforvalter-forskning

   Ved å abonnere på MercerInsight®, et samarbeid med eVestment, kan du få tilgang til data, analyser og vår fremtidsrettede forskning på aktivaforvaltere og tusenvis av investeringsstrategier på tvers av både offentlige og private markeder. 
  • Administrere investeringsrisiko

   Mercer Sentinel-teamet vårt kan hjelpe deg med å gjennomføre due diligence og redusere driftsrisikoer på tvers av dine porteføljer og strategier. Vi vurderer kapitalforvaltere og andre tjenesteleverandører for å hjelpe deg med å levere etter dine styringsmålsetninger.

  MercerInsight® Community

  MercerInsight Community kuraterer den nyeste strategiske forskningen fra Mercer og hundrevis av tredjepartsutgivere og aktivaforvaltere. Selv om noen artikler vises her, er de fleste reservert for medlemmer. Medlemskapet er gratis, og det er raskt og enkelt å bli medlem.
  Bli med i fellesskapet

  Kontakt oss for å finne ut hvordan vår innsikt kan drive din investeringsstrategi.